Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 24 Autor: Rafał Gliński

Planujesz podróż za granicę? Ubezpiecz się na wypadek rezygnacji

Plan dalekiej podróży rodzi się na długo przed wyruszeniem w drogę. Termin wyjazdu oraz pobyt w odległym zakątku globu obarczony jest dodatkowym ryzykiem. To widmo wycofania się z wycieczki w ostatniej chwili lub przerwania urlopu w wyjątkowej sytuacji. Na tę okoliczność jest ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu.

ubezpieczenie rezygnacji z podróży
Wszystko, co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży:
 1. Jak zabezpieczyć się na wypadek odwołania planów wyjazdowych?
 2. Czym jest ubezpieczenie od rezygnacji lub przerwania podróży?
 3. Jakie są przyczyny wycofania się z wyjazdu?
 4. Gdzie kupić polisę od rezygnacji lub przerwania podróży?
 5. Kiedy zawrzeć umowę ubezpieczenia turystycznego od rezygnacji?
 6. Komu przyda się polisa na wypadek odwołania podróży?

Coś zatrzymało Cię w kraju i nie możesz wyruszyć na wakacje? Musisz nagle przerwać podróż i wrócić do ojczyzny? Takie sytuacje zdarzają się turystom na całym świecie! Ubezpiecz się na wypadek rezygnacji z planów wyjazdowych i uzyskaj zwrot poniesionych kosztów.

Rezygnacja z podróży – ubezpieczenie dla globtrotera

Plan wyjazdu przygotowany, ale jaką masz pewność, że nic nie stanie na Twojej drodze ku wymarzonemu celowi podróży? Przeszkodą mogą być różne losowe sytuacje życiowe, które trudno przewidzieć na etapie planowania wakacji ze znacznym wyprzedzeniem (kilku lub kilkunastu miesięcy). Wypadki niestety chodzą po ludziach.

Co, jeśli dzień przed rozpoczęciem podróży mocno się rozchorujesz, albo w dniu wyjazdu bliska Ci osoba trafi do szpitala? Warto o tym pomyśleć wcześniej i odpowiednio się przed tym zabezpieczyć. Pomoże w tym ubezpieczenie na wypadek konieczności rezygnacji z wyjazdu lub nagłego przerwania wycieczki zagranicznej i powrotu do kraju.

Ubezpieczenie od rezygnacji lub przerwania podróży – co to takiego?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to rodzaj polisy turystycznej, która chroni w przypadku odstąpienia od podróży zaplanowanej z wyprzedzeniem. Wiąże się z koniecznością pozostania w kraju lub niezwłocznego powrotu do ojczyzny w wyniku niezależnych okoliczności.

Co obejmuje ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Polisa tego typu chroni zarówno uczestnika wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży, jak i indywidualnego podróżnika, który samodzielnie dokonał rezerwacji lotu i noclegu. Gwarantuje rekompensatę finansową w sytuacji, kiedy obieżyświat narażony jest na stratę pieniędzy z tytułu odwołania lub skrócenia terminu pobytu w hotelu lub niewykorzystania biletu lotniczego.

Ubezpieczenie od rezygnacji zapewnia zwrot kosztów w przypadku:

 • rezygnacji z podróży;
 • przerwania podróży;
 • anulowania biletu.

Ubezpieczenie “koszty rezygnacji” obejmuje przeważnie:

 • różne powody decyzji;
 • podróże krajowe i zagraniczne;
 • cały świat;
 • zakażenie COVID-19 (dostępne jako rozszerzenie ochrony);
 • wysokie sumy ubezpieczenia (do 35 tys. zł wartości podróży);
 • brak partycypacji w kosztach (zniesiony udział własny);
 • zwrot do 100% kosztów związanych z wyjazdem.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od rezygnacji?

Polisa chroniąca przed poniesieniem kosztów rezygnacji nie zadziała w każdej sytuacji. Oprócz powodów ujętych w OWU, uprawniających do odszkodowania, może zawierać ograniczenia ochrony i całkowite wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oto kilka z nich.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji nie zadziała wtedy, gdy:

 • rezygnacja, przerwanie podróży lub anulowanie biletu nastąpi z przyczyn innych niż wskazane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w OWU;
 • koszty nie wynikają wprost z umowy związanej z podróżą;
 • decyzja o rezygnacji, przerwaniu wyjazdu lub nieskorzystaniu z opłaconego biletu spowodowana jest odwołaniem urlopu przez pracodawcę.

Lista wyłączeń obejmuje standardowo również:

 • wojnę, akty terroru lub działania zbrojne;
 • uczestnictwo w zakładach lub przestępstwie;
 • siły przyrody (np. powódź);
 • działania alkoholu lub środków odurzających;
 • samobójstwo lub samookaleczenie;
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza.
 • w przypadku kobiet w ciąży:
  • porodu po 32. tygodniu (w 8. miesiącu ciąży, czyli 3. trymestrze);
  • wad wrodzonych płodu;
  • dodatkowych badań lekarskich (niewynikających z nagłej potrzeby);
  • zaniedbania szczepień ochronnych przed wyjazdem;
  • następstw choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej.
żarówka
Warto wiedzieć:

Polisa od rezygnacji z podróży w Europa Ubezpieczenia nie obejmuje szkód wynikających z odwołania, zmiany terminu lub przerwania imprezy turystycznej, rejsu, konferencji, szkolenia, kursu, warsztatów, wydarzenia kulturalnego przez organizatora, a także szkód wynikających z odwołania lotu, wyjazdu, wypłynięcia przez przewoźnika lub zmiany jego terminu, niezależnie od przyczyn.

Jeśli na przykład twój lot został anulowany z powodu wybuchu wulkanu na Islandii, nie otrzymasz odszkodowania, gdyż do zdarzenia tego doszło w wyniku działania wyższych sił przyrody, które są poza zakresem ochrony.

Powody rezygnacji z wyjazdu mogą być różne. W OWU można znaleźć wiele przyczyn i okoliczności uznawanych przez ubezpieczyciela za uprawniające do skorzystania z ochrony. Wszystkie one są niezależne od ubezpieczonego i wynikają nieraz ze specyficznych sytuacji.

Przykładowe powody rezygnacji z wyjazdu:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie;
 • komplikacje związane z ciążą;
 • zgon w rodzinie;
 • pozytywny wynik testu na COVID-19;
 • poważne zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania (np. włamanie, zalanie lub działanie żywiołów);
 • utrata niezbędnych dokumentów podróżnych;
 • utrata środka transportu przewidzianego w planie wyprawy;
 • wezwanie do sądu (np. w sprawie rozwodowej);
 • ważny egzamin poprawkowy;
 • podjęcie lub utrata pracy;
 • szkoda w siedzibie firmy;
 • adopcja dziecka;
 • turnus leczniczo-rehabilitacyjny w sanatorium;
 • wezwanie na zawody sportowe.

Gdzie można kupić ubezpieczenie turystyczne od rezygnacji?

Polisę, która zapewnia zwrot kosztów w przypadku nagłego wycofania się z wyjazdu, można nabyć w różnych towarzystwach, oferujących ubezpieczenia turystyczne. Poniżej omawiamy oferty na przykładzie dwóch z nich: UNIQA i Europa Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznych i krajowych w UNIQA

Polskie przedstawicielstwo towarzystwa ubezpieczeń UNIQA S.A. oferuje klientom ten rodzaj ochrony jako wariant polisy podróżnej. Ubezpieczenie obejmuje rezygnację lub przerwanie zarówno podróży krajowych, jak i zagranicznych, a także odstąpienie od zakupionych biletów wyjazdowych. Ochrona obowiązuje na terenie całego świata.

Polisa charakteryzuje się:

 • sumą ubezpieczenia w wysokości: do 35 000 zł;
 • brakiem udziału własnego (0% wkładu);
 • całkowitym zwrotem kosztów podróży (100% wypłaty).

UNIQA oferuje rozszerzenia zakresu o:

 • ryzyka następstw chorób – np. przewlekłe schorzenia, nawracające stany psychiczne lub długotrwałe leczenie nowotworów;
 • pakiet ochronny COVID-19 – na wypadek uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa w organizmie i skierowania na przymusową izolację lub kwarantannę.

Jak informuje UNIQA na swojej stronie, cena polisy zaczyna się od 28 zł za 1000 zł kosztów poniesionych w związku podróżą. Dokładna wysokość składki zależy od wielu czynników, więc trzeba wyliczyć ją samodzielnie, aby uzyskać dokładną sumę.

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży w Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia dostarcza swoim klientom na tę okoliczność produkt o nazwie “Koszty Rezygnacji”. To postać ubezpieczenia turystycznego, obejmującego ryzyko poniesienia przez ubezpieczonego kosztów w związku z anulowaniem lub przerwaniem umowy podróży. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie.

Europa Ubezpieczenia zapewnia:

 • 100% zwrotu kosztów podróży w przypadku rezygnacji (max. SU to 45 000 zł);
 • zwrot części kosztów w przypadku przerwania podróży;
 • uznanie wielu powodów rezygnacji;
 • możliwość zmiany rezerwacji imprezy turystycznej (do 1000 zł).

Towarzystwo ubezpieczeniowe Europa oferuje rozszerzenia podstawowego zakresu o:

 • choroby przewlekłe.

Szerszy wariant polisy (100% Max) zawiera powyższe rozszerzenie w standardzie. Jak zapewnia TU Europa na swojej stronie, składka zaczyna się od 32 zł na 1000 zł wydatków na wyjazd. Dokładna stawka wyliczana jest indywidualnie na podstawie danych klienta.

Jakie są sumy ubezpieczenia kosztów rezygnacji?

Suma ubezpieczenia określa górny limit odpowiedzialności towarzystwa z tytułu zawartej umowy. Ubezpieczenie podróżne na wypadek rezygnacji ma kilka sum. Są one wskazane w umowie ubezpieczenia i zależą od konkretnej wartości poniesionych kosztów. Suma ubezpieczenia od rezygnacji lub przerwania podróży wskazana jest w umowie związanej z podróżą – obejmuje najczęściej wyjazdy o wartości do 45 tys. zł. W przypadku sumy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu jest natomiast ceną biletu komunikacyjnego.

Kiedy zawiera się umowę ubezpieczenia od rezygnacji?

Umowa na podróż musi być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą planowanego wyjazdu. Jeśli termin rozpoczęcia podróży jest krótszy niż wyznaczony czas 30 dni, konieczne jest zawarcie polisy nie później niż w ciągu 3 dni od:

 • zawarcia umowy na podróż;
 • zakupu biletu wyjazdowego;
 • wpłaty całości na zakup biletu lub pierwszej transzy na zorganizowany wypoczynek.
przykład
UWAGA!

Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed terminem wyjazdu. Musi wejść w życie najpóźniej tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia podróży. Jeśli podróż ma się rozpocząć w ciągu tygodnia, ubezpieczenie od rezygnacji trzeba wykupić w dniu zawarcia umowy podróży.

Ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu – dla kogo?

Komu przyda ochrona kosztów wyjazdu? Jest polecana szczególnie osobom, które wybierają oferty first minute. Większość biur podróży oferuje klientom takie ubezpieczenie przy zawieraniu umowy w związku z wycieczką. Warto je wybrać, aby w przypadku ewentualnej zmiany planów wyjazdowych uzyskać pełen zwrot kosztów wykupionej podróży lub bez konsekwencji zmienić rezerwację. W przypadku częściowej rezygnacji polisa tego typu przyda się zwłaszcza uczniom, studentom lub uczestnikom kursów zawodowych, których czeka egzamin poprawkowy w trakcie przerwy od nauki.

lista

Podsumowanie

 • W podróży oraz bezpośrednio przed nią przyda się ochrona na wypadek rezygnacji. Gwarantuje zwrot kosztów wyjazdu lub zmianę rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności zatrzymujących podróżnika w kraju lub w miejscu destynacji.
 • W okresie przygotowań do wyjazdu lub na samych wakacjach może dojść do niespodziewanej sytuacji, która pokrzyżuje plany wyjazdowe. Polisa od rezygnacji lub przerwania podróży rekompensuje środki zainwestowane w organizację urlopu.
 • Powodów niespodziewanego porzucenia planów wyjazdowych może być wiele. Często są to życiowe sytuacje, które mają miejsce niezależnie od okoliczności.
 • Ubezpieczenie podróżne od rezygnacji oferują polscy przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, oferujący polisy turystyczne. Biura podróży lub organizatorzy wyjazdów proponują klientom takie rozwiązanie jako opcję przy zakupie wycieczki.
 • Rezygnacja lub nagłe przerwanie wyjazdu to nic przyjemnego. Lepiej jednak ubezpieczyć się na tę okoliczność, niż potem żałować, że się z tej możliwości nie skorzystało.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Dlaczego warto nabyć ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

Polisa od porzucenia planów wyjazdowych to odpowiedź na zmienność i nieprzewidywalność otaczającego świata. Planując wakacje z wyprzedzeniem, ciężko stwierdzić, czy coś nie stanie na przeszkodzie, abyś wybrał się w podróż marzeń. Lepiej więc, zabezpiecz się na taką ewentualność i odzyskaj pieniądze zainwestowane w wyjazd.

Jak długo działa ochrona kosztów rezygnacji?

Umowa ubezpieczenia chroni środki ulokowane w ramach zaplanowanego wyjazdu od momentu ich wpłacenia do wyruszenia w drogę, a w niektórych przypadkach również w jej trakcie i aż do czasu powrotu do domu. Polisa chroni przez cały czas przed wyjazdem (od momentu jej opłacenia), czyli w trakcie okresu poprzedzającego podróż, a także na wycieczce, jeśli pojawiła się konieczność nagłego przerwania urlopu.

Jak rozszerzyć ochronę od rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie podstawowe w przypadku polisy na wypadek porzucenia planów wyjazdowych można rozszerzyć. Są to poboczne polisy na okoliczność dodatkowych ryzyk, np. zachorowania na COVID-19 lub chorób przewlekłych. Nieraz występują także rozszerzenia na wypadek wystąpienia specyficznej sytuacji, jak choćby: decyzja o adopcji dziecka czy powołanie na zawody sportowe. Wyjazd w niebezpieczny rejon świata można objąć dodatkową ochroną prewencyjną na wypadek zamachu terrorystycznego.

Źródła

 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/PID_Rezygnacja_z_podrozy.pdf
 • https://www.uniqa.pl/dokumenty/OWU_Rezygnacji_z_podrozy.pdf
 • https://tueuropa.pl/doclib/Koszty-Rezygnacji-IPID.pdf
 • https://tueuropa.pl/doclib/OWU-Koszty-Rezygnacji.pdf