Pomyśl o ochronie na zagraniczny wyjazd! Wszystko o ubezpieczeniu kosztów leczenia

Zbliża się okres wakacyjny, więc planujesz już tegoroczny wyjazd? Pamiętaj również o ubezpieczeniu na wypadek nagłego zachorowania lub wystąpienia innego zdarzenia losowego. Koszty leczenia za granicą mogą Cię przerazić! Sprawdź, co warto objąć ochroną i w jakich sytuacjach może okazać się ona przydatna.

ubezpieczenie kosztów leczenia

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia?

Ten rodzaj polisy gwarantuje pomoc i ochronę w sytuacji, gdy ulegniesz wypadkowi lub nagle zachorujesz. To jest bardzo ogólne określenie, ponieważ każda firma oferuje inny wariant. Możesz ująć w nim to, co uważasz za ważne i potrzebne, w zależności od tego, czego będzie dotyczył Twój wyjazd. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia może obejmować:

 • hospitalizacje,
 • wizyty lekarskie,
 • zabiegi i operacje, 
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne,
 • leczenie stomatologiczne,
 • zakup leków i opatrunków,
 • transport medyczny.

Niekiedy ochronę możesz rozszerzyć o assistance zapewniające również pomoc okołomedyczną, w której skład wchodzi np.:

 • pomoc informacyjna,
 • pomoc tłumacza,
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • organizacja pobytu dla osoby towarzyszącej na okres hospitalizacji,
 • organizacja przyjazdu i pobytu bliskich na okres hospitalizacji.

Jeśli planujesz np. górskie wycieczki, wykup dodatkową ochronę dotyczącą akcji poszukiwawczej i ratowniczej. Koszty takiej pomocy są bardzo wysokie. W Polsce jest ona finansowana z pieniędzy podatników. Jeśli wybierasz się natomiast np. na europejskie stoki, musisz wiedzieć, że wszystkie te kraje wymagają od poszkodowanego pokrycia ewentualnych kosztów akcji ratowniczej. Te zwykle znacznie przewyższają cenę samego ubezpieczenia, a nawet całego wyjazdu. Jeśli nie zapewnisz sobie odpowiedniej ochrony, taka wycieczka może Cię słono kosztować. Za granicą samo wystartowanie śmigłowca to kwoty rzędu 2 000 euro. Należy do tego doliczyć również np. transport ze szlaku, stoku do szpitala czy koszt opatrunków. 

Warto też wziąć pod uwagę ubezpieczenie:

 • OC

Zapewnia odszkodowanie za szkody wyrządzone na osobie lub w mieniu, które spowoduje osoba ubezpieczona.

 • NNW

Zapewnia świadczenie, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu lub w przypadku śmierci ubezpieczonego.

 • dotyczące ochrony COVID

Może obejmować koszty związane z zachorowaniem, izolacją lub kwarantanną.

Co jest ważne przy wyborze ubezpieczenia kosztów leczenia?

Aby polisa zapewniała odpowiednią ochronę, jej zakup powinien być przemyślany i odpowiednio dostosowany do rodzaju podróży. Ze względu na to, że nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, każde towarzystwo oferuje inny zakres, z którym należy się dokładnie zapoznać. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru polisy?

Ważną kwestią przy ubezpieczeniu kosztów leczenia jest:

 • suma ubezpieczenia

Kiedy zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, nie możesz korzystać z ochrony do woli. Każda polisa określa dokładną wysokość ubezpieczenia i są to różne wartości. Musisz wziąć pod uwagę to, że koszty leczenia za granicą są dość wysokie, więc kwota musi być wystarczająca. Tak samo ważna jest długość wyjazdu.

 • zakres terytorialny ochrony

Istotne jest, aby ubezpieczenie obejmowało kraj, do którego wyruszasz i przez który będziesz przejeżdżał.

 • określenie celu podróży

Podczas wyboru ubezpieczenia zastanów się, na czym Twoja wycieczka będzie polegała – wypoczynku i zwiedzaniu, sportach ekstremalnych, a może wyczynowych? Ważne jest określenie celu podróży.

 • klauzula dotycząca chorób przewlekłych

Jeśli cierpisz np. na cukrzycę, astmę lub nadciśnienie, rozszerz swoją ochronę o choroby przewlekłe – w innym przypadku pomoc nie zostanie Ci udzielona.

 • klauzula alkoholowa

Obejmuje zdarzenia spowodowane pod wpływem alkoholu.

 • karencja

Często towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają kilkudniową karencję. Wszystko po to, aby uniknąć odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane jeszcze przed zakupem polisy. W związku z tym ubezpieczenie należy wykupić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kiedy ubezpieczenie kosztów leczenia nie zadziała?

To, czy otrzymasz pomoc, zależy od wariantu, jaki wybierzesz. Dlatego tak ważne jest dostosowanie zakresu polisy do rodzaju Twojego wyjazdu. Dokładnie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby wiedzieć, kiedy i na jaką pomoc możesz liczyć.

Ubezpieczenie kosztów leczenia nie zadziała, jeśli np.:

 • działasz wbrew zaleceniom lekarza,
 • spowodujesz wypadek celowo,
 • dopuścisz się rażącego niedbalstwa,
 • zdarzenie nie jest objęte ochroną (np. dlatego, że nie wykupiłeś odpowiedniego rozszerzenia),
 • poddasz się operacji plastycznej.

EKUZ a ubezpieczenie kosztów leczenia – różnice

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatna. Funkcjonuje w Krajach UE oraz EFTA i obejmuje placówki publiczne. Gwarantuje pomoc i leczenie na warunkach, na jakich korzystają z niej również obywatele tych krajów. Warto ją wyrobić, choć nie powinna być jedynym zabezpieczeniem na okres wyjazdu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że EKUZ nie refunduje kosztów leczenia w placówkach prywatnych. Zagraniczne kurorty są wyposażone zazwyczaj tylko w prywatną opiekę medyczną. W takiej sytuacji, jeśli nie posiadasz prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia, konieczne będzie opłacenie udzielonych Ci świadczeń medycznych z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje szerszy zakres usług niż EKUZ. Polisa turystyczna zawiera również inne zabezpieczenia, do których należy np. assistance pokrywające koszty akcji ratunkowej, NNW zapewniające zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu lub OC rekompensujące straty osób poszkodowanych przez ubezpieczonego.

Cena ubezpieczenia kosztów leczenia

Jeśli decydujesz się na zakup wycieczki przez biuro podróży, ubezpieczenie kosztów leczenia dostępne jest już w pakiecie, ale możesz również wykupić taką ochronę na własną rękę. Wówczas cena jest sporo niższa, a Ty sam możesz zdecydować o zakresie oferty oraz wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego. Na rynku dostępnych jest wiele firm, więc jest w czym wybierać. W tabeli poniżej znajdują się przykładowe propozycje ubezpieczenia. Ochrona obejmuje 8-dniowy wyjazd do Grecji dla 30-letniego mężczyzny. Podróż nastawiona jest na wypoczynek i zwiedzanie. Koszt ochrony na poniższych warunkach to kwoty już od 5 zł dziennie.

towarzystwo ubezpieczeniowezakres ochronycena
mtu24.plkoszty leczenia: 150 000 zł
ratownictwo: 50 000 zł
hospitalizacja
leczenie ambulatoryjne
transport medyczny do Polski
pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
pomoc tłumacza
opieka nad niepełnoletnimi dziećmi
ochrona COVID
OC: 50 000 zł
NNW: 30 000 zł
ubezpieczenie bagażu: 2 000 zł
OC sportowe: 50 000 zł
42 zł
UNIQAkoszty leczenia: 458 680 zł
ratownictwo: 458 680 zł
hospitalizacja
leczenie ambulatoryjne
transport medyczny do Polski
choroby przewlekłe: 45 868 zł
pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
pomoc tłumacza
pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego: 4 586 zł
opieka nad niepełnoletnimi dziećmi
ochrona COVID
OC: 229 340 zł
NNW: 18 347 zł
ubezpieczenie bagażu: 1 834 zł
OC sportowe
zdarzenia pod wpływem alkoholu
64 zł
AXA Partnerskoszty leczenia: 600 000 zł
ratownictwo: 600 000 zł
hospitalizacja
leczenie ambulatoryjne
transport medyczny do Polski
choroby przewlekłe
pomoc tłumacza
pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego: 450 zł
opieka nad niepełnoletnimi dziećmi
ochrona COVID
OC: 250 000 zł
NNW: 50 000 zł
ubezpieczenie bagażu: 3 000 zł
OC sportowe: 250 000 zł
zdarzenia pod wpływem alkoholu
71,17 zł
Źródło: kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi [maj 2023]
lista

Podsumowanie

 • Pamiętaj, aby dopasować polisę do celu podróży. Jeśli planujesz uprawiać sporty ekstremalne lub wyczynowe podczas wyjazdu, koniecznie uwzględnij to w swojej ochronie. To samo dotyczy wycieczek nastawionych na górskie wyprawy – w tym przypadku zadbaj też o pomoc dotyczącą akcji ratunkowej i poszukiwawczej.
 • Istotne jest, aby polisa obejmowała wszystkie ważne dla Ciebie kwestie. Dokładny zakres dostępny jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nie każde towarzystwo oferuje w swoim pakiecie to samo.
 • Jeśli chorujesz na choroby przewlekłe, sprawdź, czy wybrana przez Ciebie ochrona posiada taką klauzulę. W innym przypadku nie otrzymasz pomocy w sytuacji, gdy zdarzenie będzie tym spowodowane.
 • Nie każda firma ubezpieczeniowa gwarantuje pomoc w zdarzeniach, które dzieją się pod wpływem alkoholu. Zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby sprawdzić, czy dana oferta posiada taką klauzulę.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Co to jest ubezpieczenie kosztów leczenia?
Czy ochrona obejmuje zdarzenia pod wpływem alkoholu?
Czy możesz wykupić ubezpieczenie na wyjazd z dnia na dzień?
Po co ubezpieczenie kosztów leczenia skoro masz EKUZ?