Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Zielonej Górze

paszport zielona góra
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Zielonej Górze?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Zielonej Górze?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Zielonej Górze?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Zielonej Górze?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Zielonej Górze?

Dane kontaktowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Zielonej Górze

Adres:

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

95 78 51 535

95 78 51 529

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

95 78 51 535

95 78 51 529

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/luw-zielonagora

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe zielona góra

Gdzie wyrobić paszport w Zielonej Górze?

Wnioski o wyrobienie paszportu składa się w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze, który znajduje się w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Podgórnej 7.

żarówka
Warto wiedzieć

O paszport możesz się ubiegać w dowolnym biurze paszportowym w całym kraju. Musisz jednak pamiętać, że gotowy dokument trzeba będzie odebrać w dokładnie tym samym punkcie.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Zielonej Górze?

Dorosły, któremu nie przysługują żadne zniżki, zapłaci za paszport 140 zł. Ulgi w wysokości 50% lub 75% tej kwoty, albo całkowite zwolnienie z opłaty przysługują m.in. dzieciom, emerytom, rencistom i posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Szczegóły znajdują się w tabeli poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/paszporty/index.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Zielonej Górze?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Zielonej Górze?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Krakowie można wnieść na kilka sposobów:

 • na miejscu w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze (płatność wyłącznie kartą),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla [imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport]”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Zielonej Górze?

Musisz się w tym celu stawić osobiście w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7. Nie ma możliwości wnioskowania o paszport online.

przykład
Uwaga!

Możliwość zdalnego złożenia wniosku o paszport pojawi się po 31 marca 2022 roku, jednak będzie to dotyczyło tylko paszportów dla osób poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Zielonej Górze – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://bezkolejki.eu/luw-zielonagora. Dokonanie rezerwacji umożliwi Ci przyjście do urzędu na konkretnie wybraną godzinę i uniknięcie dzięki temu oczekiwania w kolejce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Zielonej Górze?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście, ale już nie w wersji papierowej, lecz od 13 listopada 2022 roku w formie dokumentu wypełnionego i utrwalonego przez organ paszportowy w postaci elektronicznej. Wnioskodawca podaje tylko urzędnikowi swoje dane i podpisuje wniosek za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.

Po wypełnieniu wniosku i pobraniu od wnioskodawcy odcisków palców urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Znajdziesz na nim numer wniosku, który przyda Ci się później.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Zielonej Górze?

Termin wyrobienia paszportu wynosi w teorii do miesiąca czasu, ale w praktyce zajmuje to ok. 3-4 tygodni. W szczególnie skomplikowanych sprawach czas ten może się wydłużyć do 2 miesięcy. Wnioskodawca może w każdej chwili sprawdzić, czy jego paszport jest już gotowy do odbioru.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu lub adres mailowy podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe lub mailowe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do Oddziału Paszportów w Zielonej Górze (numery telefonu: 95 78 51 535, 95 78 51 529).
 • Sprawdź status wniosku na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz tam numer wniosku paszportowego, który otrzymałeś na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, również termin wizyty w zielonogórskim Oddziale Paszportów w celu odebrania dokumentu można zarezerwować przez internet na https://bezkolejki.eu/luw-zielonagora.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Mieszkam w Zielonej Górze, ale jestem zameldowany w Gorzowie Wielkopolskim. Gdzie powinienem złożyć wniosek o paszport?

Tam gdzie wolisz. Miejsce wyrobienia paszportu nie jest uzależnione od Twojego miejsca zamieszkania ani zameldowanie. Jeśli masz taką wolę, możesz wybrać do tego dowolny punkt w całym kraju. Musisz jednak pamiętać, że gdy już złożysz wniosek w wybranym punkcie, będziesz musiał udać się do niego ponownie, żeby odebrać gotowy paszport.

Czy muszę iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o paszport?

Tak. Ustawodawca nie daje możliwości zdalnego wnioskowania o paszport z kilku powodów. Osobista obecność wnioskodawcy jest potrzebna m.in., żeby można było pobrać od niego odciski palców i aby złożył on podpis w formie elektronicznej.

Czy wniosek o paszport może zostać odrzucony?

Tak. Zdarza się to najczęściej z powodów formalnych, czyli np. wtedy, gdy wnioskodawca dołączy do wniosku niewłaściwe dokumenty lub fotografia paszportowa nie będzie spełniać określonych wymogów.

Jak zrobić zdjęcie do paszportu?

Najłatwiej będzie udać się do fotografa i powiedzieć mu, o jakie zdjęcie chodzi – z całą pewnością będzie wiedział, jak takie zdjęcie powinno wyglądać. Oprócz spełnienia wymogów technicznych (m.in. rozmiar 35 x 45 mm, jasne tło, dobra ostrość) fotografia paszportowa musi odzwierciedlać w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.