Biuro Paszportowe w Zielonej Górze

paszport zielona góra

Dane kontaktowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Zielonej Górze

Adres:

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

95 78 51 535

95 78 51 529

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

95 78 51 535

95 78 51 529

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/luw-zielonagora

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe zielona góra

Gdzie wyrobić paszport w Zielonej Górze?

Wnioski o wyrobienie paszportu składa się w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze, który znajduje się w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Podgórnej 7.

żarówka
Warto wiedzieć

O paszport możesz się ubiegać w dowolnym biurze paszportowym w całym kraju. Musisz jednak pamiętać, że gotowy dokument trzeba będzie odebrać w dokładnie tym samym punkcie.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Zielonej Górze?

Dorosły, któremu nie przysługują żadne zniżki, zapłaci za paszport 140 zł. Ulgi w wysokości 50% lub 75% tej kwoty, albo całkowite zwolnienie z opłaty przysługują m.in. dzieciom, emerytom, rencistom i posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Szczegóły znajdują się w tabeli poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/paszporty/index.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Zielonej Górze?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Zielonej Górze?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Krakowie można wnieść na kilka sposobów:

 • na miejscu w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze (płatność wyłącznie kartą),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla [imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport]”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Zielonej Górze?

Musisz się w tym celu stawić osobiście w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7. Nie ma możliwości wnioskowania o paszport online.

uwaga
Uwaga!

Możliwość zdalnego złożenia wniosku o paszport pojawi się po 31 marca 2022 roku, jednak będzie to dotyczyło tylko paszportów dla osób poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Zielonej Górze – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://bezkolejki.eu/luw-zielonagora. Dokonanie rezerwacji umożliwi Ci przyjście do urzędu na konkretnie wybraną godzinę i uniknięcie dzięki temu oczekiwania w kolejce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Zielonej Górze?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście, ale już nie w wersji papierowej, lecz od 13 listopada 2022 roku w formie dokumentu wypełnionego i utrwalonego przez organ paszportowy w postaci elektronicznej. Wnioskodawca podaje tylko urzędnikowi swoje dane i podpisuje wniosek za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.

Po wypełnieniu wniosku i pobraniu od wnioskodawcy odcisków palców urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Znajdziesz na nim numer wniosku, który przyda Ci się później.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Zielonej Górze?

Termin wyrobienia paszportu wynosi w teorii do miesiąca czasu, ale w praktyce zajmuje to ok. 3-4 tygodni. W szczególnie skomplikowanych sprawach czas ten może się wydłużyć do 2 miesięcy. Wnioskodawca może w każdej chwili sprawdzić, czy jego paszport jest już gotowy do odbioru.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu lub adres mailowy podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe lub mailowe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do Oddziału Paszportów w Zielonej Górze (numery telefonu: 95 78 51 535, 95 78 51 529).
 • Sprawdź status wniosku na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz tam numer wniosku paszportowego, który otrzymałeś na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, również termin wizyty w zielonogórskim Oddziale Paszportów w celu odebrania dokumentu można zarezerwować przez internet na https://bezkolejki.eu/luw-zielonagora.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Mieszkam w Zielonej Górze, ale jestem zameldowany w Gorzowie Wielkopolskim. Gdzie powinienem złożyć wniosek o paszport?
Czy muszę iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o paszport?
Czy wniosek o paszport może zostać odrzucony?
Jak zrobić zdjęcie do paszportu?