Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Zamościu

paszport zamosc
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Zamościu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Zamościu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Zamościu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Zamościu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Zamościu?

Dane kontaktowe Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (budynek starostwa)

Adres:

ul. Partyzantów 3
20-400 Zamość

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

84 67 76 535, 84 67 76 511

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

84 67 76 535,  84 67 76 511

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe w zamościu

Gdzie wyrobić paszport w Zamościu?

Sprawy paszportowe w Zamościu można załatwić w budynku starostwa przy ul. Partyzantów 3, gdzie mieści się Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim, delegaturze lub terenowym punkcie paszportowym w Polsce, a nie tylko tym właściwym do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Zamościu?

Tak jak w całej Polsce podstawowa opłata za paszport w Zamościu to 140 zł. Prawo dla niektórych osób przewiduje ulgi (50% lub 75%), a także całkowite zwolnienie z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/niezbedne-dokumenty.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Zamościu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Zamościu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Zamościu można wnieść na 2 sposoby:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku.

W tytule przelewu należy wpisać: opłata paszportowa oraz imię i nazwisko osoby, która składa wniosek.

Jak złożyć wniosek o paszport w Zamościu?

Wniosek składa się osobiście w biurze paszportowym. W Zamościu jest to Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, która mieści się w budynku starostwa. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o paszport dla dziecka do 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Zamościu – rezerwacja terminu

Nie jest wymagana. Nie można internetowo zarezerwować terminu wizyty w urzędzie.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Zamościu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Jednym z etapów załatwiania formalności związanych z paszportem jest pobranie odcisków palców. Robi się to za pomocą czytnika elektronicznego. Odcisków palców nie pobiera się od dzieci do 12. roku życia. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu. Jego wersję cyfrową tworzy na komputerze urzędnik. Składa się również podpis elektroniczny.

Na koniec urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu, które zawiera dane osoby oraz numer sprawy – przydatny podczas sprawdzania statusu dokumentu na stronie internetowej.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Zamościu?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach wszystkie formalności mogą przedłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mieszkańcy Zamościa mogą złożyć wniosek o paszport w innym mieście?

Tak, mogą to zrobić w dowolnym biurze paszportowym w kraju, nawet w Szczecinie, jeśli tam akurat będą przebywać. Trzeba jednak pamiętać, że dokument wydawany jest w punkcie, w którym złożono wniosek.

Czy wniosek o paszport w Zamościu można złożyć online?

Nie. Trzeba osobiście stawić się w biurze paszportowym. Pod koniec marca 2023 roku wejdą zmiany, które pozwolą na składanie wniosków online o paszport dla osób, które nie ukończyły 12 lat.

Czy trzeba rezerwować termin wizyty w punkcie paszportowym w Zamościu?

Nie trzeba rezerwować terminu wizyty. W urzędzie w Zamościu nie można rezerwować wizyty w sprawach paszportowych przez internet.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Najważniejsze, by zdjęcie było aktualne (do 6 miesięcy), kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm. Wyraźne, odkryta głowa i twarz. Osoba na fotografii powinna mieć naturalny wyraz twarzy i patrzeć na wprost. Profesjonalny fotograf na pewno będzie znał zasady wykonania zdjęcia do paszportu.