Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Zabrzu

paszport zabrze
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Zabrzu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Zabrzu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Zabrzu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Zabrzu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Zabrzu?

Dane kontaktowe Punktu Paszportowego w Zabrzu (Śląski Urząd Wojewódzki)

Adres:

ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

(32) 20 77 099

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

(32) 27 39 621

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

biuro paszportowe w zabrzu

Gdzie wyrobić paszport w Zabrzu?

Mieszkańcy Zabrza mogą złożyć wniosek o paszport w punkcie paszportowym przy ul. Wolności 286. Usługi związane z tym dokumentem realizowane są na I piętrze budynku.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym urzędzie wojewódzkim, delegaturze i punkcie paszportowym w Polsce. Przepisy prawa nie ograniczają możliwości załatwienia tej sprawy do urzędu właściwego do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Zabrzu?

Podstawowy koszt wyrobienia paszportu to 140 zł. Prawo przewiduje ulgi (50% lub 75% standardowej kwoty) lub całkowite zwolnienie z opłaty. 

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Zabrzu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Zabrzu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Zabrzu można wnieść przed wizytą w urzędzie:

 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku,
 • przelewem internetowym.

W tytule należy napisać imię i nazwisko z dopiskiem “opłata paszportowa”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Zabrzu?

Wyrobienie paszportu wymaga osobistego stawienia się w punkcie paszportowym. Formalności nie można załatwić przez internet. Jednak od końca marca 2023 roku rodzice i opiekunowie dzieci do 12. roku życia będą mogli złożyć wniosek online o paszport dla podopiecznych. 

Wyrobienie paszportu w Zabrzu – rezerwacja terminu

W Punkcie Paszportowym w Zabrzu nie można skorzystać z usługi rezerwacji terminu wizyty.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Zabrzu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Jedną z czynności podczas wizyty w punkcie paszportowym jest pobranie odcisków palców za pomocą urządzenia elektronicznego.

żarówka
Czy wiesz, że…

Ręczne wypełnianie papierowego wniosku o paszport stało się przeszłością 13 listopada 2022 roku. Od tego dnia wersję elektroniczną wniosku generuje urzędnik. Klient punktu paszportowego składa jedynie elektroniczny podpis.

Na zakończenie formalności urzędnik drukuje, a potem przekazuje, potwierdzenie złożenia wniosku o paszport z numerem sprawy. Przyda się on do sprawdzenia statusu dokumentu.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Zabrzu?

O wyrobienie paszportu warto zadbać odpowiednio wcześniej przed podróżą za granicę, ponieważ na nowy dokument trzeba czekać do miesiąca – może być on gotowy wcześniej. W wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania na paszport może wydłużyć się do 2 miesięcy (bardzo rzadko się zdarza). 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Po podaniu danych kontaktowych w urzędzie wysłany zostanie SMS lub e-mail z powiadomieniem o możliwości odbioru dokumentu.
 • Kontakt telefoniczny z informacją paszportową –  (32) 27 39 621.
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – potrzebny jest nr z powierdzenia złożenia wniosku o paszport.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Mieszkam w Zabrzu. Czy wniosek mogę złożyć w innym mieście na Śląsku?

Tak. Co więcej, wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym biurze paszportowym w kraju, a nie tylko w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania lub w innej placówce w swoim województwie.

Czy w Zabrzu przyjmowane są wnioski online o wydanie paszportu?

Niestety nie. W celu wyrobienia paszportu należy udać się do urzędu. Tam zostaną pobrane odciski palców. Pod koniec marca 2023 roku wejdą zmiany w prawie, które umożliwią składanie wniosku online o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia.

Czy mogę zarezerwować termin wizyty w Punkcie Paszportowym w Zabrzu?

Niestety w Punkcie Paszportowym w Zabrzu nie można zarezerwować terminu wizyty.

Jakie są wymagania związane ze zdjęciem paszportowym?

Szczegółowe wytyczne zna każdy profesjonalny fotograf. Zdjęcie musi być aktualne (do 6 miesięcy), o wymiarze 35 na 45 mm, wyraźne, kolorowe, równomiernie oświetlone. 70-80% fotografii powinna zajmować twarz zwrócona w stronę obiektywu, oczy i głowa odsłonięte, naturalny wyraz twarzy.