Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe we Wrocławiu

Paszport Wrocław
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport we Wrocławiu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu we Wrocławiu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport we Wrocławiu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport we Wrocławiu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu we Wrocławiu?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Adres:

Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

75 7229 449

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

75 7229 449

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacje.duw.pl/pol/login

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-16:00
Wtorek: 9:00-16:00
Środa: 9:00-16:00
Czwartek: 9:00-16:00
Piątek: 9:00-16:00

biuro paszportowe wrocław

Gdzie wyrobić paszport we Wrocławiu?

Aby złożyć wniosek o paszport we Wrocławiu trzeba udać się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a konkretnie do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. To tam w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta można załatwić wszystkie sprawy związane z tym dokumentem. Urząd znajduje się przy placu Powstańców Warszawy we Wrocławiu nad Odrą w centrum miasta. Przed budynkiem znajduje się płatny parking.

żarówka
Czy wiesz, że …

Paszport można wyrobić w dowolnym urzędzie zajmującym się tego typu sprawami. Na Dolnym Śląsku Wojewoda Dolnośląski prowadzi punkty paszportowe także w innych miastach. Delegatury znajdują się w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Natomiast Terenowe Punkty Paszportowe mieszczą się w Bogatyni, Dzierżoniowie, Głogowie, Kłodzku, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy, Wołowie i Ząbkowicach Śląskich.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu we Wrocławiu?

Podstawowa opłata za wyrobienie paszportu wynosi 140 zł. Niektóre grupy osób nie muszą płacić za dokument lub przysługuje im zniżka w wysokości 50% lub 75%.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/oplaty-za-wyrobienie-paszportu/18513,Oplata-Paszportowa.html.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport we Wrocławiu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport we Wrocławiu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport we Wrocławiu można wnieść na kilka sposobów:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem na poczcie lub w banku – najbliższy Urząd Pocztowy mieści się przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport wraz z dopiskiem “opłata paszportowa”.

przykład
Uwaga!

W budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nie można zapłacić za wyrobienie paszportu (ani kartą płatniczą, ani gotówką)!

Jak złożyć wniosek o paszport we Wrocławiu?

W celu złożenia wniosku paszportowego należy udać się osobiście do urzędu. Na dzień 31.01.2023 roku nie ma możliwości załatwienia sprawy przez internet. Jednak od końca marca 2023 roku wejdą w życie zmiany, które umożliwią złożenie wniosku dla dzieci poniżej 12. roku życia przez rodziców lub opiekunów.

Wyrobienie paszportu we Wrocławiu – rezerwacja terminu

We Wrocławiu można dokonać internetowej rezerwacji wizyty w Urzędzie Wojewódzkim w celu wyrobienia paszportu na stronie https://rezerwacje.duw.pl/pol/login. Dokonuje się ją na konkretny dzień i godzinę. Rezerwacja jest dobrowolna.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport we Wrocławiu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
żarówka
Czy wiesz, że …

Od 13 listopada 2022 roku osoby chcące wyrobić paszport nie muszą wypełniać papierowego wniosku o wydanie dokumentu. Wniosek w wersji elektronicznej uzupełniany jest przez urzędnika na podstawie danych z dowodu osobistego lub dotychczasowego paszportu.

Podczas wizyty w urzędzie urzędnik pobierze odciski palców, które w wersji cyfrowej zapisuje się w chipie paszportu. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

Po zakończeniu formalności urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu – dzięki niemu można najpierw sprawdzić, czy dokument jest już gotowy, a następnie go odebrać.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu we Wrocławiu?

Na odbiór paszportu czeka czekać zazwyczaj do 30 dni. Zdarza się jednak, że dokument jest do odebrania wcześniej, dlatego warto sprawdzać jego status na specjalnie przygotowanej stronie. W wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się do 60 dni. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu lub adres e-mail podczas składania wniosku – otrzymasz SMS-a lub e-maila z powiadomieniem, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń na informację paszportową – nr telefonu 75 7229 449.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – wpisz tam nr wniosku, który znajdziesz w potwierdzeniu złożenia wniosku.

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu umożliwia również zarezerwowanie wizyty w celu odebrania paszportu. Zrobisz to na stronie https://rezerwacje.duw.pl/pol/login.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim?

Tak. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym. Osoby mieszkające na Dolnym Śląsku mogą to zrobić w jednym z 13 miejsc: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Bogatynia, Dzierżoniów, Głogów, Kłodzko, Lublin, Polkowice, Trzebnica, Wołów i Ząbkowice Śląskie. Wniosek można złożyć także w punktach paszportowych w innych województwach.

Czy wniosek o paszport we Wrocławiu można złożyć online?

Niestety nie jest to obecnie możliwe (31.01.2023 rok). Od 31 marca 2023 roku ma być to możliwe w przypadku składania wniosków o paszport dla dzieci, które nie ukończył 12. roku życia.

Czy rezerwacja wizyty w celu wyrobienia paszportu we Wrocławiu jest obowiązkowa?

Nie. Warto jednak zarezerwować wizytę. W ten sposób można umówić się na konkretny dzień i godzinę, co pozwoli uniknięcia długiego czekania w kolejce z numerkiem. Zarezerwować można także wizytę w celu odebrania dokumentu.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie powinno być aktualne (maksymalnie może mieć 6 miesięcy). Wymiary fotografii to 35 x 45 mm. Ważne by miało ono dobrą ostrość, jasne tło, równomierne oświetlenie, z naturalnym odcieniem skóry, pozycja frontalna osoby przedstawionej na zdjęciu. Jednocześnie kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu). Widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów. Oczy powinny być otwarte, wyraźne i patrzące na wprost (nie mogą być zakryte włosami).