Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe we Włocławku

paszport Włocławek
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport we Włocławku?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu we Włocławku?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport we Włocławku?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport we Włocławku?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu we Włocławku?

Dane kontaktowe Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Delegatura we Włocławku)

Adres:

ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

54 231 42 43, 54 231 40 98

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

54 231 42 43, 54 231 40 98

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-14:45
Wtorek: 8:00-17:45
Środa: 7:30-14:45
Czwartek: 7:30-14:45
Piątek: 7:30-14:45

biuro paszportowe we włocławku

Gdzie wyrobić paszport we Włocławku?

We Włocławku wniosek o paszport można złożyć w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Delegatura Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) przy ul. Brzeskiej 8. Wnioski przyjmowane są w pokojach nr 7 i 8. Natomiast po odbiór gotowego dokumentu należy udać się do pokoju nr 9.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym biurze paszportowym na terenie Polski bez względu na miejsce zamieszkania – nie trzeba składać wniosku w najbliższym urzędzie.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu we Włocławku?

Za paszport trzeba zapłacić 140 zł. To standardowa cena, która dla części osób jest obniżona ze względu na przysługujące im ulgi – 50%, 75%, a nawet pełne zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/paszporty.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport we Włocławku?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport we Włocławku?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport we Włocławku można wnieść na kilka sposobów:

 • za pomocą karty płatniczej przy składaniu wniosku,
 • przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku (druczki opłaty paszportowej dostępne są w urzędach).

W tytule płatności należy wpisać “opłata paszportowa – imię i nazwisko”.

Jak złożyć wniosek o paszport we Włocławku?

Aby złożyć wniosek o wydanie paszportu należy udać się do punktu paszportowego. Formalności nie można załatwić zdalnie przez internet. Jednak pod koniec marca 2023 roku wejdą w życie przepisy, które umożliwią składanie wniosków online o paszport dla osób poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu we Włocławku– rezerwacja terminu

Aby nie spędzić w urzędzie zbyt wiele czasu, warto skorzystać z internetowej rezerwacji wizyty na stronie https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation. Można to zrobić zarówno w celu złożenia wniosku, jak i odbioru gotowego dokumentu. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji terminu wizyty.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport we Włocławku?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobierane są odciski palców (za pomocą urządzenia elektronicznego). W wersji cyfrowej zostaną one potem zapisane w chipie paszportu – odcisków nie pobiera się od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku to urzędnik generuje wniosek o wydanie paszportu, więc nie trzeba go wypełniać ręcznie. Klient urzędu na koniec składa podpis elektroniczny.

Pod koniec wizyty w urzędzie urzędnik punktu paszportowego drukuje potwierdzenie złożenia wniosku z numerem sprawy – pozwala on na sprawdzenie statusu dokumentu podczas oczekiwania na jego odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu we Włocławku?

Na nowy paszport trzeba zazwyczaj czekać do miesiąca. W wyjątkowych i skomplikowanych sprawach formalności mogą zostać wydłużone do 2 miesięcy, by wyjaśnić wątpliwości. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Otrzymanie automatycznego powiadomienia SMS-em lub e-mailem – trzeba podać dane kontaktowe przy składaniu wniosku.
 • Dzwoniąc na informacje paszportowe – 54 231 42 43, 54 231 40 98.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – należy podać nr wniosku z potwierdzenia jego złożenia.

Wydawanie paszportów odbywa się w pokoju nr 9. Również na taką wizytę warto zarezerwować termin na stronie https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w innym urzędzie niż tym właściwym dla miejsca zamieszkania?

Tak. Każdy może złożyć wniosek o wydanie paszportu w dowolnym biurze/punkcie paszportowym. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenie, a jedynie obywatelstwo Polski.

Czy we Włocławku można złożyć wniosek o paszport online?

Nie ma takiej możliwości. W urzędzie trzeba stawić się osobiście, choćby po to, by urzędnik pobrał odciski palców. Procedura ta nie dotyczy dzieci do 12. roku życia, więc od końca marca 2023 roku to właśnie wniosek o paszport dla osób do tego wieku będzie można złożyć online.

Czy rezerwacja terminu wizyty we włocławskim punkcie paszportowym w celu wyrobienia paszportu jest obowiązkowa?

Nie. To dobrowolna usługa, z której warto skorzystać, by nie tracić czasu na stanie w kolejce w urzędzie. Można zarezerwować termin wizyty zarówno w celu złożenia wniosku, jak i odbioru nowego dokumentu.

Jaka musi być fotografia do paszportu?

Przede wszystkim zdjęcie do paszportu musi być aktualne (maksymalnie wykonana w ciągu ostatniego półrocza). Przyjmowane będą fotografie kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm. Fotografia powinna być ostra, równomiernie oświetlona, kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca), dobrze widoczne, wyraźne oczy (zwłaszcza źrenice), widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami.