Biuro Paszportowe we Włocławku

paszport Włocławek

Dane kontaktowe Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Delegatura we Włocławku)

Adres:

ul. Brzeska 8
87-800 Włocławek

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

54 231 42 43, 54 231 40 98

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

54 231 42 43, 54 231 40 98

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-14:45
Wtorek: 8:00-17:45
Środa: 7:30-14:45
Czwartek: 7:30-14:45
Piątek: 7:30-14:45

biuro paszportowe we włocławku

Gdzie wyrobić paszport we Włocławku?

We Włocławku wniosek o paszport można złożyć w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Delegatura Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) przy ul. Brzeskiej 8. Wnioski przyjmowane są w pokojach nr 7 i 8. Natomiast po odbiór gotowego dokumentu należy udać się do pokoju nr 9.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym biurze paszportowym na terenie Polski bez względu na miejsce zamieszkania – nie trzeba składać wniosku w najbliższym urzędzie.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu we Włocławku?

Za paszport trzeba zapłacić 140 zł. To standardowa cena, która dla części osób jest obniżona ze względu na przysługujące im ulgi – 50%, 75%, a nawet pełne zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/paszporty.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport we Włocławku?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport we Włocławku?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport we Włocławku można wnieść na kilka sposobów:

 • za pomocą karty płatniczej przy składaniu wniosku,
 • przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku (druczki opłaty paszportowej dostępne są w urzędach).

W tytule płatności należy wpisać “opłata paszportowa – imię i nazwisko”.

Jak złożyć wniosek o paszport we Włocławku?

Aby złożyć wniosek o wydanie paszportu należy udać się do punktu paszportowego. Formalności nie można załatwić zdalnie przez internet. Jednak pod koniec marca 2023 roku wejdą w życie przepisy, które umożliwią składanie wniosków online o paszport dla osób poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu we Włocławku– rezerwacja terminu

Aby nie spędzić w urzędzie zbyt wiele czasu, warto skorzystać z internetowej rezerwacji wizyty na stronie https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation. Można to zrobić zarówno w celu złożenia wniosku, jak i odbioru gotowego dokumentu. Nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji terminu wizyty.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport we Włocławku?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobierane są odciski palców (za pomocą urządzenia elektronicznego). W wersji cyfrowej zostaną one potem zapisane w chipie paszportu – odcisków nie pobiera się od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku to urzędnik generuje wniosek o wydanie paszportu, więc nie trzeba go wypełniać ręcznie. Klient urzędu na koniec składa podpis elektroniczny.

Pod koniec wizyty w urzędzie urzędnik punktu paszportowego drukuje potwierdzenie złożenia wniosku z numerem sprawy – pozwala on na sprawdzenie statusu dokumentu podczas oczekiwania na jego odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu we Włocławku?

Na nowy paszport trzeba zazwyczaj czekać do miesiąca. W wyjątkowych i skomplikowanych sprawach formalności mogą zostać wydłużone do 2 miesięcy, by wyjaśnić wątpliwości. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Otrzymanie automatycznego powiadomienia SMS-em lub e-mailem – trzeba podać dane kontaktowe przy składaniu wniosku.
 • Dzwoniąc na informacje paszportowe – 54 231 42 43, 54 231 40 98.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – należy podać nr wniosku z potwierdzenia jego złożenia.

Wydawanie paszportów odbywa się w pokoju nr 9. Również na taką wizytę warto zarezerwować termin na stronie https://bezkolejki.eu/kpuw_wloclawek/Reservation.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w innym urzędzie niż tym właściwym dla miejsca zamieszkania?
Czy we Włocławku można złożyć wniosek o paszport online?
Czy rezerwacja terminu wizyty we włocławskim punkcie paszportowym w celu wyrobienia paszportu jest obowiązkowa?
Jaka musi być fotografia do paszportu?