Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Wejherowie

paszport wejherowo
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Wejherowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Wejherowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Wejherowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Wejherowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Wejherowie?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Wejherowie (Gmina Miasta)

Adres:

ul.12 Marca 195
84-200 Wejherowo

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

58 672 45 56

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

58 672 45 56

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:15-16:00
Wtorek: 8:00-14:30
Środa: 8:00-14:30
Czwartek: 8:00-14:30
Piątek: 8:00-14:30

biuro paszportowe wejherowo

Gdzie wyrobić paszport w Wejherowie?

W Wejherowie paszport można wyrobić w Terenowym Punkcie Paszportowym przy ul. 12 Marca 195 w budynku Gminy Miasta

żarówka
Czy wiesz, że…

Każdy obywatel Polski może złożyć wniosek o paszport w dowolnym biurze paszportowym. Nie musi ono znajdować się najbliżej miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Wejherowie?

Podstawowa cena za paszport to 140 zł. Niektórym osobom przysługują zniżki w wysokości 50%, 75% lub 100%, czyli pełne zwolnienie z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Wejherowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Wejherowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Wejherowie można wnieść na 2 sposoby:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym. 

W tytule przelewu należy wpisać “opłata paszportowa + imię i nazwisko osoby, która ubiega się o dokument.

przykład
Uwaga!

W Wejherowie jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego wniosku o wydanie paszportu!

Jak złożyć wniosek o paszport w Wejherowie?

Paszportu nie można wyrobić bez wychodzenia z domu. Konieczna jest wizyta w Terenowym Punkcie Paszportowym w Wejherowie, ponieważ wniosku nie można złożyć przez internet. 

Jednak od końca marca 2023 roku będzie możliwe złożenie wniosku online o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Wejherowie – rezerwacja terminu

W Wejherowie nie można zarezerwować terminu wizyty za pomocą rejestracji elektronicznej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Wejherowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w Terenowym Punkcie Paszportowym w Wejherowie urzędnik pobierze odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego. Trafią one do paszportu w formie cyfrowej. Nie pobiera się odcisków palców od dzieci do 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku biura paszportowe pracują zgodnie z nową ustawą o dokumentach paszportowych. W związku z tym nie wypełnia się już papierowego wniosku, lecz wersję cyfrową generuje urzędnik na komputerze. Klient urzędu składa również elektroniczny podpis.

Urzędnik wydaje także potwierdzenie złożenia wniosku o paszport, na którym znajduje się numer sprawy. Będzie on pomocny podczas sprawdzania statusu dokumentu w internecie.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Wejherowie?

Czas oczekiwania nie powinien być dłuższy niż 30 dni. W nietypowych i wyjątkowych sprawach może się on wydłużyć o kolejny miesiąc. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport trzeba złożyć w urzędzie właściwym do miejscowości zamieszkania?

Nie. Paszport można wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce – nawet na drugim końcu kraju od miejsca zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że odbiera się go w urzędzie, w którym złożyło się wniosek.

Czy w Wejherowie można złożyć wniosek o paszport przez internet?

Nie można złożyć wniosku online. Trzeba udać się do urzędu. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można to zrobić w przypadku wniosków o paszport dla dziecka do 12. roku życia.

Czy trzeba rejestrować termin wizyty, aby złożyć wniosek o paszport w Wejherowie?

Nie trzeba, a w Terenowym Punkcie Paszportowym w Wejherowie nawet nie można tego zrobić za pomocą rejestracji elektronicznej.

Jakie powinno być zdjęcie do paszportu?

Kolorowe, aktualne (do 6 miesięcy wstecz) oraz o wymiarach 35 x 45 mm. Większość zdjęcia zajmuje twarz (patrząca na wprost) i górna część barków. Głowa i twarz odkryte, naturalny wyraz twarzy. Sposób wykonania prawidłowego zdjęcia do paszportu z pewnością zna każdy profesjonalny fotograf.