Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Warszawie

paszport warszawa
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Warszawie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Warszawie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Warszawie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Warszawie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Warszawie?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Adres:

 • Referat Paszportowy nr 1

ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa

 • Referat Paszportowy nr 3

ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa

 • Referat Paszportowy nr 4

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa 

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany

ul. Stefana Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Ursus

ul. Czerwca 1976 r. 1, 02-495 Warszawa

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz

ul. Słowackiego 6/8, 01-638 Warszawa

E-mail:

 • Referat Paszportowy nr 1

[email protected]

 • Referat Paszportowy nr 3

 • Referat Paszportowy nr 4

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa 

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany

[email protected]

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe

[email protected]

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Ursus

[email protected]

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz

[email protected]

Informacja paszportowa:

22 695 73 88

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

22 695 73 88

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacje.um.warszawa.pl

Godziny otwarcia (wszystkie punkty paszportowe w Warszawie)

Poniedziałek: 10:00-17:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Gdzie wyrobić paszport w Warszawie?

W Warszawie można wyrobić paszport w 8 punktach, których adresy podane są powyżej. Wszystkie urzędy są czynne w tych samych godzinach. Rezerwacji wizyty we wszystkich punktach dedykowana jest jedna strona internetowa.

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie zajmującym się tego typu sprawami. Nie ma konieczności korzystania z placówki znajdującej się w miejscu zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Warszawie?

Standardowa opłata za wyrobienie paszportu to 140 zł. Jednak niektóre osoby mogą otrzymać dokument za darmo, a innym przysługuje zniżka w wysokości 50% lub 75%.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Warszawie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Warszawie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Warszawie można wnieść na kilka sposobów:

 • w opłatomacie kartą płatniczą – Referat Paszportów nr 1, Referat Paszportów nr 3, Referat Paszportów nr 4, TPP Praga Południe, TPP Ursus, TPP Bemowo;
 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu – Referat Paszportów nr 4, TPP Praga Południe, TPP Ursus, TPP Żoliborz, TPP Bemowo, TPP Bielany;
 • przelewem internetowym,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku.

W tytule należy napisać “Opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Warszawie?

Podstawą złożenia wniosku o paszport jest osobista wizyta w urzędzie, ponieważ nie można tego zrobić zdalnie za pomocą internetu. Jednak od 31 marca 2023 roku zmienią się przepisy. Wprowadzona zostanie możliwość złożenia wniosku o paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia. 

Wyrobienie paszportu w Warszawie – rezerwacja terminu

Na stronie https://rezerwacje.um.warszawa.pl można zarezerwować wizytę we wszystkich urzędach na terenie Warszawy. Dzięki temu uniknie się długiego czekania w kolejce. Co ważniejsze, na bieżąco można śledzić aktualny numer, liczbę oczekujących, liczbę działających stanowisk oraz średni czas obsługi klienta. 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Warszawie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w punkcie paszportowym pobrane zostaną odciski palców, które zostaną zapisane w chipie umieszczonym w dokumencie.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu. Na podstawie dowodu osobistego lub poprzedniego paszportu urzędnik uzupełni elektroniczny wniosek. Osoba ubiegająca będzie musiała złożyć cyfrowy podpis.

Na koniec wizyty urzędnik przekaże potwierdzenie złożenia wniosku, na którym znajduje się numer wniosku. Dzięki niemu można sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Warszawie?

Standardowy czas oczekiwania na paszport nie powinien przekroczyć 30 dni. W wyjątkowych przypadkach może się on przedłużyć do 60 dni – np. konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Jeśli podałeś nr telefonu lub adres e-mail, to otrzymasz SMS lub e-maila z potwierdzeniem odbioru.
 • W biurze informacji paszportowej w Warszawie (numery telefonu: 22 695 73 88).
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – należy poadać numer wniosku paszportowego z potwierdzenia złożenia.

W celu odbioru paszportu również można zarezerwować wizytę na stronie https://rezerwacje.um.warszawa.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport muszę wnioskować w punkcie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania w Warszawie?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie w Warszawie, a nawet w całej Polsce.

Chciałbym złożyć wniosek online. Czy to możliwe?

Niestety nie. Jednak od 31 marca 2023 roku rodzice i opiekunowie będa mogli złożyć wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia. Aby to zrobić, trzeba mieć możliwość dokonania podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy trzeba rezerwować termin w Warszawie, by złożyć wniosek i odebrać paszport?

W obu przypadkach rezerwacja terminu wizyty w urzędzie jest dobrowolna. Dzięki temu można łatwo uniknąć długiego czekania w kolejkach.

Jakie są wymagania co do zdjęcia do paszportu?

Format zdjęcia do paszportu to 35 x 45 mm. Powinno być one aktualne (maks. 6 miesięcy), wyraźne, bez nakryć głowy czy oczu (otwarte, patrzące na wprost). Oczywiście każdy profesjonalny fotograf doskonale wie, jakie są wymagania techniczne fotografii do paszportu.