Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Wałbrzychu

paszport walbrzych
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Wałbrzychu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Wałbrzychu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Wałbrzychu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Wałbrzychu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Wałbrzychu?

Dane kontaktowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Wałbrzychu

Adres:

ul. Słowackiego 23a
58-300 Wałbrzych

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

74 847 41 01

0 801 43 00 86

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

74 847 41 01

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacje.duw.pl/pol/login

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-16:00
Wtorek: 9:00-16:00
Środa: 9:00-16:00
Czwartek: 9:00-16:00
Piątek: 9:00-16:00

grafika

Gdzie wyrobić paszport w Wałbrzychu?

W województwie dolnośląskim możesz wyrobić paszport w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, jego trzech delegaturach, a także w dziewięciu terenowych punktach paszportowych. Delegatura w Wałbrzychu znajduje się przy ul. Słowackiego 23a.

żarówka
Warto wiedzieć

Nie musisz wybierać urzędu zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania lub zameldowania. Paszport można wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Wałbrzychu?

Pełna opłata paszportowa dla osoby dorosłej to koszt 140 zł. Ulgowa wynosi 70 zł. Ulgi w wysokości 50% lub wyższe przysługują m.in. uczniom i studentom, emerytom i rencistom, czy posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Wałbrzychu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Wałbrzychu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Wałbrzychu można wnieść:

 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport oraz dopisek “opłata paszportowa”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Wałbrzychu?

Trzeba to zrobić osobiście w urzędzie. Nie ma możliwości wnioskowania o wyrobienie paszportu online.

żarówka
Warto wiedzieć

Od 31 marca 2022 roku nie trzeba będzie osobiście składać wniosku o wyrobienie paszportu dla osoby małoletniej do 12. roku życia. Będzie możliwość wnioskowania o wydanie dokumentu online.

Wyrobienie paszportu w Wałbrzychu – rezerwacja terminu

Rezerwacja terminu wizyty w Oddziale Paszportów Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu jest możliwa pod adresem https://rezerwacje.duw.pl/pol/login. Nie jest ona jednak konieczna. Można przyjść do urzędu bez zarezerwowanego terminu, pobrać bilet z automatu i poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Wałbrzychu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Przy wnioskowaniu o wyrobienie paszportu nie składa się już wniosku w formie papierowej. To pracownik biura paszportowego, na podstawie dostarczonych przez wnioskodawcę dokumentów, generuje wniosek w formie elektronicznej. Ty musisz tylko sprawdzić poprawność danych we wniosku oraz podpisać go za pomocą urządzenia umożliwiającego dokonanie podpisu elektronicznego.

Po wygenerowaniu i podpisaniu przez Ciebie wniosku urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Zachowaj je, ponieważ będzie potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajdziesz też numer wniosku, który możesz wykorzystać do sprawdzenia aktualnego statusu realizacji Twojej sprawy.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Wałbrzychu?

Maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Może to potrwać krócej, a w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw dłużej, ale nie więcej niż 2 miesiące. Zanim udasz się do urzędu po odbiór paszportu, zawsze sprawdź jego status.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podczas składania wniosku podaj numer telefonu lub adres mailowy. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie (SMS-em lub mailem), gdy paszport będzie już gotowy.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Wałbrzychu (numer telefonu: 74 847 41 01).
 • Sprawdź status realizacji swojej sprawy na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Musisz w tym celu podać numer wniosku, który znajduje się na potwierdzeniu jego przyjęcia.

Aby odebrać gotowy paszport, możesz zarezerwować termin wizyty na stronie https://rezerwacje.duw.pl/pol/login lub przyjść do urzędu bez rezerwacji i poczekać na swoją kolej.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Mieszkam w Wałbrzychu, ale jestem zameldowany w innej miejscowości. Gdzie muszę złożyć wniosek o paszport?

Możesz to zrobić w dowolnie wybranym miejscu. Zarówno w miejscu zamieszkania lub zameldowania, jak i innym punkcie paszportowym na terenie całego kraju. Pamiętaj tylko o tym, że gotowy paszport będziesz musiał odebrać w tym samym miejscu, gdzie o niego wnioskowałeś.

Czy muszę się osobiście stawić do urzędu, żeby wyrobić paszport?

Tak. Osobista obecność wnioskodawcy jest konieczna, ponieważ musi on potwierdzić swoją tożsamość, złożyć odciski palców i podpisać wniosek za pomocą podpisu elektronicznego.

Czy trzeba rezerwować termin wizyty paszportowej w Wałbrzychu?

Jest taka możliwość, ale to niekonieczne. Możesz po prostu przyjść do urzędu, pobrać numerek z automatu i poczekać na swoją kolej. Warto jednak wcześniej zarezerwować termin, ponieważ czas oczekiwania na obsługę może się wydłużyć.

Czy wniosek o wydanie paszportu może zostać odrzucony?

To raczej rzadkie przypadki, ale tak, jest to możliwe. Stanie się tak, np. gdy odmówisz pobrania swoich odcisków palców lub złożenia podpisu elektronicznego. Urzędnik odmówi przyjęcia wniosku także wtedy, gdy zdjęcie paszportowe nie będzie spełniać wymogów technicznych (np. będzie w niewłaściwym rozmiarze, rozmazane, z zakrytymi oczami itd.).