Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Toruniu

Toruń paszport
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Toruniu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Toruniu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Toruniu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Toruniu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Toruniu?

Dane kontaktowe Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu

Adres:

ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

56 611 51 43
56 611 51 47

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/kpuw_torun/Reservation

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-14:45
Wtorek: 8:00-17:45
Środa: 8:00-14:45
Czwartek: 7:30-14:45
Piątek: 8:00-14:45

biuro paszportowe w toruniu

Gdzie wyrobić paszport w Toruniu?

Żeby wyrobić paszport w Toruniu, należy udać się do toruńskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a konkretnie do Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Oddział ten znajduje się przy ul. Moniuszki 15-21 w Toruniu.

przykład
Uwaga!

Nie zapominaj, że paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku wnioskowania o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Toruniu?

Opłata paszportowa dla osoby pełnoletniej wynosi 140 zł. Niektórzy są uprawnieni do ulgi w wysokości 50% lub 75% tej kwoty, a inni zostaną całkowicie zwolnieni z opłaty. Tabela osób, którym przysługują ulgi w opłacie, znajduje się poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Toruniu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Toruniu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Częstochowie można wnieść:

 • kartą płatniczą u pracownika punktu paszportowego w momencie składania wniosku,
 • przelewem bankowym, internetowym lub pocztowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa – imię i nazwisko”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Toruniu?

Żeby złożyć wniosek o paszport, musisz stawić się w urzędzie osobiście. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online, chociaż w marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na to w przypadku paszportów dla dzieci poniżej 12 lat. Wniosek złożysz w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w pokoju nr 17.

Wyrobienie paszportu w Toruniu – rezerwacja terminu

Nie musisz wcześniej rezerwować terminu wizyty w biurze paszportowym w Toruniu, jednak możesz to zrobić na stronie https://bezkolejki.eu/kpuw_torun/Reservation. Dokonanie rezerwacji usprawni proces obsługi petentów, jednak możesz po prostu przyjść do urzędu w wybranym dniu, pobrać numer z biletomatu i poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Toruniu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik wygeneruje wniosek i wprowadzi Twoje dane. Pobierze też odciski palców i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego, a także o podanie danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu e-mail).

żarówka
Warto wiedzieć!

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Toruniu?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Toruniu (numery telefonu: 56 611 51 43, 56 611 51 47).
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, tak termin wizyty w celu odebrania dokumentu można, choć nie trzeba zarezerwować przez internet na https://bezkolejki.eu/kpuw_torun/Reservation. Paszporty wydawane są w pokoju nr 28.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Gdzie odebrać gotowy paszport?

Paszport musisz odebrać w tym samym biurze paszportowym, w którym składałeś wniosek o jego wydanie.

Czy wniosek o paszport w Toruniu można złożyć online?

Nie ma takiej możliwości, trzeba osobiście zgłosić się do biura paszportowego. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie od 31 marca 2023 roku, ma jednak pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport będzie dotyczył osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem jest posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Toruniu?

Rezerwacja terminu wizyty w urzędzie w sprawie paszportu w Toruniu nie jest obowiązkowa, ale możliwa. Istnieje możliwość złożenia wniosku bez rezerwacji terminu, ale urząd umożliwia wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę w celu złożenia wniosku lub odebrania gotowego paszportu dla wygody petentów.

Jak zrobić zdjęcie do paszportu?

Trzeba się w tym celu udać do fotografa, który wykona zdjęcie zgodnie ze szczegółowo określonymi zaleceniami. Chodzi m.in. o jego rozmiar (35 x 45 mm), aktualność, dobrą ostrość, jasne tło, równomierne oświetlenie, naturalny odcień skóry, pozycję frontalną, odpowiednie proporcje twarzy do reszty zdjęcia czy wyraźnie widoczne oczy.