Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Tarnowie

paszport tarnów
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Tarnowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Tarnowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Tarnowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Tarnowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Tarnowie?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie (oddział zamiejscowy)

Adres:

al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

14 69 63 100

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

14 69 63 100

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://muw.bezkolejki.eu/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe w tarnowie

Gdzie wyrobić paszport w Tarnowie?

Sprawy paszportowe w Tarnowie można załatwić w Oddziale Zamiejscowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a dokładnie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przy al. Solidarności 5-9.  

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosku o paszport nie trzeba składać w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania. Tak więc każdy obywatel Polski może wyrobić paszport w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Tarnowie?

Podstawowa opłata za nowy paszport to 140 zł. Prawo zapewnia jednak ulgi wybranych grupom osób, które za dokument płacą 50% czy 75% kwoty standardowej. Niektóre osoby są całkowicie zwolnione z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Tarnowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Tarnowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Tarnowie można wnieść na kilka sposobów:

 • na stanowisku przyjmowania wniosków paszportowych (płatność kartą),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla (imię i nazwisko przyszłego właściciela paszportu)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Tarnowie?

Aby wyrobić paszport należy udać się z wizytą do biura paszportowego. Wniosku nie można złożyć online. Dopiero od końca marca 2023 roku będzie to możliwe w przypadku dzieci do 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Tarnowie – rezerwacja terminu

Dobrym pomysłem jest zarezerwowanie terminu wizyty w urzędzie. W przypadku Tarnowa można to zrobić na stronie https://muw.bezkolejki.eu/. To sposób na uniknięcie wyczekiwania na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Tarnowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Oprócz złożenia wniosku i podpisu w punkcie paszportowym pobierane są odciski palców. Obowiązkiem tym nie są objęte dzieci do 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

13 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, które zmieniły sposób wypełniania wniosku. Od tego dnia nie robi się tego ręcznie na wydruku lecz wniosek generuje urzędnik na komputerze. Klient urzędu składa jedynie elektroniczny podpis.

Ostatnim elementem wizyty w biurze paszportowym jest wydania przez urzędnika potwierdzenia złożenia wniosku. To na nim znajduje się indywidualny numer sprawy, który pozwoli na sprawdzenie, czy dokument jest gotowy do odbioru na dedykowanej temu stronie internetowej. 

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Tarnowie?

Nowy paszport powinien być gotowy do odbioru w ciągu miesiąca. W nietypowych sytuacjach, które wymagają wszczęcia procedury wyjaśniającej czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Również na odbiór dokumentu można umówić wizytę na stronie www.muw.bezkolejki.eu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba zawsze wnioskować w biurze paszportowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania?

Nie. Urząd, w którym składa się wniosek o wydanie paszportu, może być dowolny.

Czy wniosek o paszport w Tarnowie można złożyć online?

Niestety nie. Załatwienie sprawy wymaga wizyty w urzędzie. Jednak od końca marca 2023 roku będzie możliwe złożenie wniosku online o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Tarnowie?

Usługa ta jest dobrowolna. Nie ma konieczności rezerwacji wizyty w urzędzie w Tarnowie, choć warto to zrobić, by oszczędzić czas i nie czekać niepotrzebnie w kolejce.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia musi być kolorowa i aktualna (do pół roku) oraz mieć odpowiedni format 35 na 45 mm. Oczywiście musi być ostra, z jednolitym oświetleniem i z pozycją frontalną osoby fotografowanej, która musi mieć dobrze widoczne oczy, brak nakrycia głowy. Fotograf z pewnością będzie znał zasady wykonania prawidłowego zdjęcia do paszportu.