Biuro Paszportowe w Tarnobrzegu

paszport tarnobrzeg

Dane kontaktowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Tarnobrzegu

Adres:

ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

15 822 15 95 wew. 314

17 867 17 50

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

15 822 15 95 wew. 315

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/puw_tarnobrzeg

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 10:00-18:00
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

biuro paszportowe tarnobrzeg

Gdzie wyrobić paszport w Tarnobrzegu?

Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem gotowych paszportów zajmuje się w Tarnobrzegu Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. 1 Maja 4a. Wnioski składa się w pokoju nr 5, a gotowe paszporty są do odbioru w pokoju nr 8.

żarówka
Warto wiedzieć

Nie musisz wyrabiać paszportu w miejscu swojego zamieszkania lub zameldowania. Możesz wybrać dowolny punkt paszportowy w całym kraju.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Tarnobrzegu?

140 zł – to koszt podstawowej opłaty paszportowej dla dorosłej osoby, której nie przysługuje prawo do zniżek. Na 50% lub 75% ulgi w opłacie mogą liczyć m.in. emeryci, renciści czy posiadacze Karty Dużej Rodziny, z kolei całkowicie zwolnione z opłaty są m.in. osoby powyżej 70. roku życia.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Tarnobrzegu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Tarnobrzegu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Tarnobrzegu można wnieść na kilka sposobów:

 • na miejscu w Delegaturze w Tarnobrzegu w ajencji finansowej, po uiszczeniu prowizji,
 • w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata za paszport” oraz podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport.

Jak złożyć wniosek o paszport w Tarnobrzegu?

Trzeba w tym celu osobiście stawić się w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. 1 Maja 4a. Można to zrobić po wcześniejszej rezerwacji terminu lub po przyjściu do urzędu i pobraniu biletu z biletomatu. Wnioski paszportowe są przyjmowane w pokoju nr 5.

Wyrobienie paszportu w Tarnobrzegu – rezerwacja terminu

Termin wizyty w biurze paszportowym w Tarnobrzegu, zarówno w celu złożenia wniosku, jak i odbioru paszportu, możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://bezkolejki.eu/puw_tarnobrzeg. Dokonanie rezerwacji nie jest jednak obowiązkowe – można przyjść do urzędu i poczekać na swoją kolej na podstawie biletu pobranego z biletomatu.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Tarnobrzegu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie składa wniosku w postaci papierowej. Zasady zmieniły się pod koniec 2022 roku – teraz to pracownik urzędu paszportowego sporządza wniosek w formie elektronicznej, a wnioskodawca jedynie sprawdza podane w nim dane i składa elektroniczny podpis na wniosku.

Następnie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Umieszczony na nim numer wniosku pozwala na sprawdzenie aktualnego statusu sprawy przez internet.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Tarnobrzegu?

Zwykle czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi ok. 1 miesiąca. W trudnych przypadkach może wydłużyć się do 2 miesięcy. Warto regularnie sprawdzać, czy dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu komórkowego/adres e-mail podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe/mailowe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Tarnobrzegu (numer telefonu: 15 822 15 95 wew. 315).
 • Sprawdź aktualny status sprawy na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Będziesz do tego potrzebował numer wniosku paszportowego, który otrzymałeś na potwierdzeniu jego złożenia.

Tak samo, jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, również termin wizyty w celu odebrania dokumentu można zarezerwować przez internet w celu uniknięcia kolejek.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Mieszkam w Tarnobrzegu, ale jestem zameldowany w innym mieście. Gdzie powinienem złożyć wniosek paszportowy.
Czy wniosek o paszport w Tarnobrzegu można złożyć online?
W systemie rezerwacji terminów wizyt w biurze paszportowym w Tarnobrzegu nie ma już miejsc. Czy muszę czekać?
Czy zdjęcie do paszportu może być w okularach?