Biuro Paszportowe w Szczecinie

paszport szczecin

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Adres:

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

91 43 03 769

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

91 43 03 278

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00-17:30
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe w szczecinie

Gdzie wyrobić paszport w Szczecinie?

W Szczecinie wniosek o wydanie paszportu oraz odebranie dokumentu można załatwić w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wały Chrobrego – wejście od ulicy.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym, także w innej miejscowości czy województwie bez względu na miejsce zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Szczecinie?

Standardowa cena paszportu to 140 zł. Prawo przewiduje ulgi dla niektórych osób w wysokości 50% lub 75%. Niektórzy nie muszą wcale płacić za wyrobienie paszportu.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=116.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Szczecinie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Szczecinie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Szczecinie można wnieść na kilka sposobów:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem internetowym,
 • tradycyjnym przelewem na poczcie lub w banku.

Jak złożyć wniosek o paszport w Szczecinie?

Na dzień 01.02.2023 roku złożenie wniosku paszportowego wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Nie ma możliwości zrobienia tego zdalnie za pomocą internetu. Po wejściu do budynku urzędu należy potwierdzić wizytę w punkcie informacyjnym – pracownik wskaże, gdzie następnie się udać.

Od 31 marca 2023 roku wejdą w życie zmiany, które umożliwią składanie wniosku paszportowego online, ale tylko dla osób, które mają mniej niż 12 lat. Od dzieci w takim wieku nie pobiera się odcisków palców do paszportu.

Wyrobienie paszportu w Szczecinie – rezerwacja terminu

Aby usprawnić pracę urzędu, wprowadzono internetową rejestrację do kolejki. Klienci mogą jej dokonać na stronie https://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/. Dotyczy to zarówno wizyty w cel złożenia wniosku, jak i odbioru dokumentu.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Szczecinie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Jedną z formalności podczas składania wniosku o wydanie paszportu jest pobranie odcisków palców. W wersji cyfrowej znajdą się one na chipie wbudowany w paszport.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku weszły w życie przepisy, które zniosły konieczność wypełniania papierowego wniosku paszportowego. Od tego dnia jest on uzupełniany elektronicznie przez urzędnika na podstawie danych z dowodu osobistego lub starego paszportu. Osoba ubiegająca się, musi jedynie złożyć elektroniczny podpis.

Na koniec urzędnik drukuje potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego, które umożliwia sprawdzenia stanu przygotowania dokumentu oraz jego odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Szczecinie?

Nowy paszport powinien być gotowy do odbioru w ciągu 30 dni. Może się zdarzyć, że będzie on przygotowany wcześniej, choć zależy to od ilości złożonych wniosków. W wyjątkowych przypadkach, kiedy niezbędna jest dodatkowe postępowanie wyjaśniające, procedura wyrobienia paszportu może trwać 60 dni.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Aby uniknąć niepotrzebnego stania w kolejkach w urzędzie w Szczecinie, również można umówić się na wizytę w celu odebrania paszportu na stronie https://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Jestem mieszkańcem Szczecina. Czy wniosek mogę złożyć w punkcie paszportowym w Polsce?
Czy wniosek o paszport w Szczecinie mogę złożyć przez internet?
Czy muszę rezerwować termin przed wizytą w punkcie paszportowym w Szczecinie?
Jakie musi być zdjęcie do paszportu?