Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Szamotułach

paszport szamotuly
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Szamotułach?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Szamotułach?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Szamotułach?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Szamotułach?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Szamotułach?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach (Starostwo Powiatowe)

Adres:

ul. Wojska Polskiego 1
64-500 Szamotuły

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:30-15:15
Wtorek: 8:30-15:15
Środa: 8:30-15:15
Czwartek: 8:30-15:15
Piątek: 8:30-15:15

biuro paszportowe w szamotułach

Gdzie wyrobić paszport w Szamotułach?

Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu mieści się w Starostwie Powiatowym przy ul. Wojska Polskiego 1. Sprawy dotyczące paszportów załatwia się w pokoju nr 13 na parterze budynku.

żarówka
Czy wiesz, że…

Każdy obywatel może złożyć wniosek o wydanie paszportu w dowolnym biurze paszportowym. Nie ma obowiązku robienia tego w urzędzie znajdującym się w miejscowości zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Szamotułach?

Standardowa cena nowego paszportu to 140 zł. Jednak część osób ze względu na ulgi może zapłacić za dokument dużo mnie. Zniżki sięgają od 50%, przez 75%, aż do całkowitego zwolnienia z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Szamotułach?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Szamotułach?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Szamotułach można wnieść na kilka sposobów:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym.

W urzędzie dostępne są druczki opłaty paszportowej.

70 1010 1469 0000 3922 3100 0000W tytule płatności za paszport dla jednej osoby należy wpisać „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”. Natomiast w przypadku większej liczby osób „Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty”

Jak złożyć wniosek o paszport w Szamotułach?

W celu złożenia wniosku o wydanie paszportu należy udać się do punktu paszportowego osobiście. Dokumentów nie można złożyć za pomocą platformy elektronicznej. Jednak do końca marca 2023 roku rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z e-usługi w przypadku wnioskowania o paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Szamotułach – rezerwacja terminu

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Szamotułach nie można umówić wizyty za pomocą platformy internetowej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Szamotułach?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Od dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia podczas wizyty w biurze paszportowym pobierane są odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego, a potem zapisywane są cyfrowo w chipie paszportu.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku w urzędzie nie wypełnia się papierowej wersji wniosku o wydanie paszportu. To urzędnik generuje go na komputerze. Składa się również podpis elektroniczny.

Na koniec wydawane jest potwierdzenie złożenia wniosku, na którym znajduje się unikatowy numer pozwalający na sprawdzenie na stronie internetowej, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Szamotułach?

Standardowy czas oczekiwania na paszport nie powinien przekroczyć 6 tygodni. W skomplikowanych sytuacjach procedura może zostać wydłużona nawet do 60 dni.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o wydanie paszport można złożyć tylko w najbliższym biurze paszportowym?

Nie. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Należy jednak pamiętać, że gotowy dokument odbiera się w tym samym punkcie, w którym się składało wniosek.

Czy w Szamotułach można złożyć wniosek o paszport za pomocą platformy internetowej?

Obecnie nie jest to możliwe. Trzeba osobiście udać się do punktu paszportowego. Pod koniec marca 2023 roku wejdą zmiany, które umożliwią składanie wniosku o paszport dla dzieci do 12. roku życia za pomocą e-usługi.

Czy przed wizytą w Terenowym Punkcie Paszportowym w Szamotułach trzeba dokonać jej rezerwacji w internecie?

Nie trzeba, a nawet nie można tego zrobić.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia musi mieć format 35 na 45 mm i być zrobiona do 6 miesięcy wcześniej. Zdjęcie powinno być ostre, wykonane na jasny tle z równomiernym oświetlenie. Na zdjęciu musi znajdować się twarz (70-80% miejsca) i górna część barków. Oczy widoczne i otwarte (patrzące na wprost), wyraźne, podobnie jak brwi. Brak nakrycia głowy i ciemnych okularów.