Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Sosnowcu

paszport sosnowiec
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Sosnowcu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Sosnowcu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Sosnowcu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Sosnowcu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Sosnowcu?

Dane kontaktowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Delegatura Paszportowa w Sosnowcu

Adres:

ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

32 29 62 232

32 20 77 099

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

32 29 62 232

32 20 77 099

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

grafika

Gdzie wyrobić paszport w Sosnowcu?

W Sosnowcu wniosek o wydanie paszportu można złożyć w Terenowej Delegaturze Paszportowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Znajduje się ona na ul. 3 Maja 33.

Nie musisz wnioskować o paszport w miejscu swojego zamieszkania lub zameldowania. Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie wojewódzkim w Polsce.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Sosnowcu?

Podstawowa opłata paszportowa to 140 zł. Niektórym osobom przysługują ulgi w wysokości 50% lub 75% od tej kwoty, inni są z kolei z niej całkowicie zwolnieni.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Sosnowcu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Sosnowcu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Sosnowcu można wnieść na kilka sposobów:

 • kartą w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu,
 • w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

Jak złożyć wniosek o paszport w Sosnowcu?

Złożenie wniosku o paszport wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu potwierdzenia swojej tożsamości, złożenia podpisu elektronicznego pod wnioskiem i pobrania przez urzędnika odcisków palców. Nie ma możliwości wnioskowania o paszport online (od marca 2023 roku ma to być możliwe w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia).

Wyrobienie paszportu w Sosnowcu – rezerwacja terminu

W Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu nie funkcjonuje system internetowej rezerwacji terminu wizyt. Należy stawić się w urzędzie i poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Sosnowcu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik automatycznie wygeneruje wniosek paszportowy i wprowadzi o niego Twoje dane. Pobierze też Twoje odciski palców i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego.

żarówka
Warto wiedzieć

Przez długi czas w celu wyrobienia paszportu trzeba było składać papierowe wnioski. Przepisy zmieniły się pod koniec 2022 roku – wnioski papierowe składane przez wnioskodawców zamieniły wnioski generowane przez urzędników na podstawie dostarczonych im danych i dokumentów.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Sosnowcu?

Na wydanie gotowego paszportu czeka się do miesiąca. W szczególnie skomplikowanych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć do 2 miesięcy. Zanim wybierzesz się odebrać paszport, sprawdź, czy czeka on już na Ciebie w urzędzie.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podczas składania wniosku o paszport podaj urzędnikowi swój numer telefonu komórkowego lub adres mailowy. Dzięki temu otrzymasz wiadomość, gdy dokument będzie już gotowy do odbioru.
 • Zadzwoń pod infolinię paszportową Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer telefonu: 32 20 77 099) lub do Delegatury Paszportowej w Sosnowcu (numer telefonu: 32 29 62 232).
 • Sprawdź status swojej sprawy online na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Musisz tam podać numer wniosku paszportowego, który znajdziesz na potwierdzeniu jego złożenia.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę złożyć wniosek o paszport w Sosnowcu, jeżeli tam mieszkam, ale nie jestem zameldowany?

Tak. Wniosek o paszport może być złożony w dowolnie wybranym punkcie paszportowym na terenie całego kraju, nie musisz wybierać tego w Twoim miejscu zamieszkania lub zameldowania. Pamiętaj tylko, że gotowy paszport będziesz musiał odebrać w tym samym miejscu, gdzie składałeś wniosek.

Czy wniosek o paszport w Sosnowcu można złożyć online?

Na razie nie ma takiej możliwości dla żadnego obywatela – w każdym przypadku (za wyjątkiem dzieci do lat 5, za których wniosek składają rodzice) konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie. Od 31 marca 2023 roku ma jednak wejść w życie przepis umożliwiający złożenie wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia.

Czy można zarezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Sosnowcu?

Nie. W Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu nie funkcjonuje system rezerwacji terminu wizyty. Należy przyjść do urzędu i poczekać na obsługę. Jeżeli chcesz wcześniej zarezerwować termin wizyty, możesz to zrobić np. w Katowicach, Bielsku-Białej lub Częstochowie.

Co zrobić ze starym paszportem?

Jeżeli wymieniasz paszport na nowy, zabierz stary dokument ze sobą, gdy zgłosisz się po odbiór dokumentu. Urzędnik anuluje dotychczasowy paszport i pozostawi w urzędzie (chyba, że zechcesz go zachować).