Data dodania: 18 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Skierniewicach

paszport skierniewice
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Skierniewicach?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Skierniewicach?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Skierniewicach?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Skierniewicach?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Skierniewicach?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach

Adres:

ul. Jagiellończyka 29
96-100 Skierniewice

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

42 664 16 81, 42 664 16 86

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

42 664 16 81, 42 664 16 86

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/poksk

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-15:45
Wtorek: 10:00-17:45
Środa: 8:00-15:45
Czwartek: 8:00-15:45
Piątek: 8:00-15:45

biuro paszportowe w skierniewicach

Gdzie wyrobić paszport w Skierniewicach?

Wniosek o wydanie paszportu w Skierniewicach składa się w Punkcie Obsługi Klienta oddziału paszportowego, który mieści się przy ulicy Jagiellończyka 29.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym. Nie musi on znajdować się w miejscu zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Skierniewicach?

Standardowa opłata za wyrobienie paszportu to 140 zł. Prawo przewiduje ulgi dla niektórych osób, które mogą wynieść 50%, 75%, a nawet wiązać się z pełnym zwolnieniem z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Skierniewicach?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Skierniewicach?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Skierniewicach można wnieść na kilka sposobów:

 • w Oddziale paszportowym za pomocą karty płatniczej,
 • przelewem internetowym,
 • tradycyjnym przelewem w banku lub na poczcie. 

W tytule przelewy trzeba wpisać “opłata paszportowa – imię i nazwisko”

Jak złożyć wniosek o paszport w Skierniewicach?

Koniecznym warunkiem złożenia wniosku o paszport jest wizyta w urzędzie. Od końca marca 2023 roku pojawi się możliwość składania wniosków online o wydanie dokumentu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Skierniewicach – rezerwacja terminu

Na stronie https://bezkolejki.eu/poksk można zarezerwować termin wizyty w urzędzie. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnego stania w kolejce i załatwienie sprawy konkretnego dnia.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Skierniewicach?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Istotnym elementem wizyty w punkcie paszportowym jest pobranie odcisków palców. Trafią one w wersji cyfrowej do chipu wbudowanego w dokument paszportowy.

żarówka
Czy wiesz, że…

Obecnie wniosek o wydanie paszportu generuje urzędnik na komputerze. Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać ręcznie papierowego wniosku. Również podpis składa się za pomocą urządzenia elektronicznego.

Urzędnik na koniec wydaje potwierdzenie złożenia wniosku, na którym znajduje się numer sprawy. Przyda się on do internetowego sprawdzenia, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Skierniewicach?

Nowy dokument będzie gotowy w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach wyrobienie paszportu może przedłużyć się do 2 miesięcy – dzieje się tak w przypadku wszczęcia procedury wyjaśniającej. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Na wydanie paszportu również można umówić się na stronie https://bezkolejki.eu/poksk.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy paszport mogę wyrobić w innym urzędzie niż ten w Skierniewicach?

Tak. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym, który znajduje się nie tylko w innym mieście województwa łódzkiego, ale także na terenie całego kraju.

Czy wniosek o paszport w Skierniewicach można złożyć online?

Obecnie nie jest to możliwe. Od końca marca (31.03.2023) będzie można składać wnioski przez internet o paszport dla dzieci, które mają mniej niż 12 lat.

Czy muszę rezerwować miejsce do kolejki w skierniewickim punkcie paszportowym?

Nie. Rezerwacja jest dobrowolna, choć warto to zrobić, by uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia powinna być kolorowa, aktualne (maks. 6 miesięcy), w formacie 35 x 45 mm. Ważna jest dobra ostrość, jasne tło, równomierne oświetlenie, z naturalnym odcieniem skóry, pozycja frontalna osoby przedstawionej na zdjęciu, kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu), dobrze widoczne, wyraźne oczy (zwłaszcza źrenice), widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami.