Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Sieradzu

paszport sieradz
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Sieradzu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Sieradzu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Sieradzu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Sieradzu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Sieradzu?

Dane kontaktowe Punktu Obsługi Klienta w Sieradzu (Łódzki Urząd Wojewódzki)

Adres:

plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

E-mail:

[email protected] 

Informacja paszportowa:

42 664 16 56

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

42 664 16 56

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://www.bezkolejki.eu/poksi

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-15:45
Wtorek: 10:00-17:45
Środa: 8:00-15:45
Czwartek: 8:00-15:45
Piątek: 8:00-15:45

biuro paszportowe w sieradzu

Gdzie wyrobić paszport w Sieradzu?

Paszport w Sieradzu można wyrobić w Punkcie Obsługi Klienta Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który mieści się przy pl. Wojewódzkim 3. Zadania paszportowe realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

żarówka
Czy wiesz, że…

W kwestii składania wniosków o paszport prawo jest elastyczne. Dokument można wyrobić w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Sieradzu?

Podstawowa opłata za paszport wynosi 140 zł. Jednak części osób przysługują ulgi (np. 50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Zniżka może sięgnąć także 75% lub osoba może być całkowicie zwolniona z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Sieradzu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Sieradzu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Sieradzu można wnieść na kilka sposobów:

 • w punkcie paszportowym za pomocą karty płatniczej,
 • przelewem internetowym,
 • tradycyjnym przelewem w banku lub na poczcie. 

W tytule przelewy trzeba wpisać “opłata paszportowa – imię i nazwisko”

Jak złożyć wniosek o paszport w Sieradzu?

Wniosku o paszport nie można złożyć drogą elektroniczną. Aby to zrobić trzeba udać się do Punktu Obsługi Klienta. Natomiast od końca marca 2023 roku wejdą w życie zmiany, które umożliwią składanie wniosków online o wydanie paszportu dla dzieci do 12. roku życia. 

Wyrobienie paszportu w Sieradzu – rezerwacja terminu

Aby mieć pewność załatwienia sprawy w wybrany przez siebie dzień, warto dokonać rezerwacji wizyty na stronie https://www.bezkolejki.eu/poksi. W przypadku braku rezerwacji czas i dostępność usług paszportowych zależy od liczby osób na sali.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Sieradzu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Wizyty w urzędzie sprowadza się do złożenia wniosku i podpisu, a także pobrania odcisków palców za pomocą urządzenia elektronicznego. Ta ostatnia procedura wymagana jest w przypadku osób, które ukończyły 12. rok życia.

Od 13 listopada 2022 roku klienci punktów paszportowych (biur paszportowych) nie wypełniają papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu. Wniosek generuje na komputerze urzędnik – klient składa jedynie elektroniczny podpis.

Na koniec otrzymuje się wydrukowane potwierdzenie złożenia wniosku. Znajduje się na nim numer, który służy do sprawdzenia w internecie, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Sieradzu?

Zazwyczaj na nowy paszport nie trzeba czekać dłużej niż 30 dni (miesiąc). W nietypowych bardzo rzadkich sprawach czas ten może wydłużyć się o kolejny miesiąc do 60 dni.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Aby nie czekać w kolejce do wydania paszportu warto się także zarejestrować do kolejki na stronie https://www.bezkolejki.eu/poksi.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport trzeba składać w urzędzie przypisanym do miejsca zamieszkania?

Nie. Taki obowiązek nie istnieje. Każdy obywatel Polski może wyrobić paszport w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju. NIe trzeba tego robić w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania.

Czy w Sieradzu wniosek o paszport można złożyć przez internet?

Niestety nie. Wymagana jest wizyta w Punkcie Obsługi Klienta przy placu Wojewódzkim 3 lub w innym biurze paszportowym na terenie kraju. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat.

Czy muszę rezerwować miejsce do kolejki w Sieradzu?

Rejestracja jest dobrowolna, ale warto z niej skorzystać, ponieważ dostępność i czas realizacji usług paszportowych zależy od liczby osób w urzędzie.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie musi mieć odpowiedni wymiar (35 x 45 mm), być kolorowe, aktualne (do 6 miesięcy), wyraźne, ostre, równomiernie oświetlone i zrobione na jasnym tle. Fotografia powinna obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu), dobrze widoczne, wyraźne oczy (zwłaszcza źrenice), widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami.