Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Rzeszowie

paszport rzeszów
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Rzeszowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Rzeszowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Rzeszowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Rzeszowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Rzeszowie?

Dane kontaktowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Adres:

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

17 867 10 76
17 867 17 50

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

17 867 10 42

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 10:00-18:00
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Gdzie wyrobić paszport w Rzeszowie?

W stolicy województwa podkarpackiego możesz wyrobić paszport w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a konkretnie w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Oddział ten znajduje się w głównym budynku urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Krakowie.

przykład
Uwaga!

Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku wnioskowania o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Rzeszowie?

Podstawowa opłata paszportowa wynosi 140 zł. W niektórych przypadkach przysługują ulgi w wysokości 50% lub 75% tej kwoty, albo całkowite zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Rzeszowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Rzeszowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Rzeszowie można wnieść:

 • w kasie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 na parterze w pokoju nr 28,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata za paszport” i wskazać imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wydany paszport.

Jak złożyć wniosek o paszport w Rzeszowie?

Żeby złożyć wniosek o paszport, musisz stawić się w urzędzie osobiście. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online. Wniosek złożysz w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w pokojach nr 29, 30, 31, 32, 33 i 37.

Wyrobienie paszportu w Rzeszowie – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Oddziale Paszportów w Rzeszowie można wcześniej zarezerwować na stronie https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow. Dokonanie rezerwacji nie jest jednak obowiązkowe. Możesz po prostu przyjść do urzędu w wybranym dniu. Obowiązuje system kolejkowy – aby złożyć wniosek o wydanie paszportu, trzeba wcześniej pobrać bilet z automatu i poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Rzeszowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik wygeneruje dla Ciebie wniosek i wprowadzi Twoje dane. Pobierze też Twoje odciski palców i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego. Właśnie dlatego musisz stawić się w urzędzie osobiście – dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci powyżej 5. roku życia.

żarówka
Warto wiedzieć

Do 13 listopada 2022 roku przy składaniu wniosku o paszport trzeba było uzupełnić wniosek w wersji papierowej. Po tym terminie zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono tę konieczność, a drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym, który generuje urzędnik, a interesant składa jedynie na nim elektroniczny podpis.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Zachowaj je, ponieważ będzie potrzebne przy odbiorze dokumentu. Znajdziesz też na nim numer wniosku, który pozwoli Ci sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Rzeszowie?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu/adres e-mail podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe/mailowe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do Oddziału Paszportów w Rzeszowie (numer telefonu dostępny w godzinach 12:00-15:00: 17 867 10 42).
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który znajdziesz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, tak termin wizyty w celu odebrania dokumentu można, choć nie trzeba zarezerwować przez internet. Strona rezerwacji w celu odbioru paszportu: https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow2.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę wnioskować o paszport w Rzeszowie, jeśli nie jestem tam zameldowany?

Tak. Paszport można wyrobić w dowolnym urzędzie wojewódzkim w Polsce, bez względu na Twoje miejsce zamieszkania i zameldowania. Jedynym ograniczeniem jest to, że gotowy dokument będziesz musiał odebrać w tym samym urzędzie, w którym składałeś wniosek.

Czy wniosek o paszport w Rzeszowie można złożyć online?

Na ten moment nie ma takiej możliwości. Do urzędu trzeba stawić się osobiście, aby urzędnik mógł zweryfikować Twoją tożsamość i pobrać odciski palców. Od 31 marca 2023 roku ma pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport będzie dotyczył osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem jest posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Rzeszowie?

Nie, ale warto to zrobić, żeby uniknąć oczekiwania w kolejce. Rejestracja internetowa w celu złożenia wniosku jest dostępna na stronie: https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow, a w celu odbioru gotowego paszportu na stronie: https://bezkolejki.eu/puw_rzeszow2.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia do paszportu musi spełniać szereg warunków. M.in. powinna być kolorowa, aktualna i o wymiarach 35 x 45 mm. Zdjęcie powinno być dobrej ostrości, wykonane na jasnym tle w równomiernym oświetleniu, z naturalnym odcieniem skóry, w pozycji frontalnej. Kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków. Oczy powinny być otwarte i razem z brwiami dobrze widoczne. Wyraz twarzy naturalny, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.