Data dodania: 17 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Rybniku

grafika
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Rybniku?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Rybniku?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Rybniku?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Rybniku?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Rybniku?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Rybniku

Adres:

ul. 3 Maja 31
47-200 Rybnik 

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

(32) 20-77-099

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

(32) 42-26-300

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek: 7:30-18:00
Środa: 7:30-17:00
Czwartek: 7:30-18:00
Piątek: nieczynne

biuro paszportowe rybnik

Gdzie wyrobić paszport w Rybniku?

W Rybniku wniosek o paszport można złożyć w punkcie paszportowy przy ul. 3 Maja 31. Co ważne, jest on czynny od poniedziałku do czwartku dłużej, a w piątek nie można skorzystać usług urzędu. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Osoby chcące wyrobić paszport, mogą to zrobić w dowolnym urzędzie zajmującym się tego typu sprawami na terenie kraju. Nie ma obowiązku składania wniosku w punkcie paszportowym znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Rybniku?

Za wyrobienie paszportu większość osób musi zapłacić standardową opłatę w wysokości 140 zł. Części osób przysługują zniżki w wysokości 50%, 75% lub mogą liczyć na całkowite zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Rybniku?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Rybniku?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Rybniku można wnieść na kilka sposobów:

 • bezgotówkowo w kasie urzędu,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku,
 • przelewem internetowym.

W tytule należy napisać imię i nazwisko z dopiskiem “opłata paszportowa”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Rybniku?

Złożenie wniosku o wydanie paszportu wymaga wizyty w urzędzie. Nie ma możliwości załatwienia tej sprawy zdalnie za pomocą dedykowanej strony internetowej czy platformy z e-usługami.

Pewne ułatwienie pojawi się pod koniec marca 2023 roku. Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, będą na nie mogli złożyć wniosek online o paszport.

Wyrobienie paszportu w Rybniku – rezerwacja terminu

Dokonanie internetowej rezerwacji wizyty w punkcie paszportowym w Rybniku nie jest obecnie możliwe.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Rybniku?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Jednym z elementów procedury wyrobienia paszportu jest pobranie odcisków palców. W wersji cyfrowej trafią one na chip wbudowany w dokument. Obowiązek złożenia odcisków palców nie dotyczy dzieci, które mają mniej niż 12 lat.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada w urzędzie osoby chcące wyrobić paszport nie muszą wypełniać papierowego wniosku o jego wydanie. Wersję elektroniczną wniosku generuje urzędnik, a klient punktu paszportowego składa jedynie cyfrowy podpis.

Na koniec wizyty urzędnik punktu paszportowego wydaje potwierdzenie złożenia wniosku z  numerem wniosku – pozwala on na sprawdzenie, czy dokument został przygotowany i można go odebrać.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Rybniku?

Standardowy czas oczekiwania na dokument nie powinien przekroczyć miesiąca. Jeśli urzędnik będzie miał jakieś wątpliwości, to procedura może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Słyszałem, że wniosek o paszport mogę złożyć w dowolnym urzędzie. Czy to prawda?

Tak. Oczywiście urząd ten musi zajmować się sprawami związanymi z paszportami. Podsumowując, wniosek o wydanie tego dokumentu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju.

Czy można w Rybniku złożyć wniosek online o wydanie paszportu?

Nie jest to możliwe. Trzeba przyjść do urzędu, choćby w celu pobrania odcisków palców. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 12. roku życia. Dlatego od 31 marca 2023 roku będzie można w ich przypadku składać wniosek online o paszport. Aby to zrobić rodzic lub opiekun musi mieć możliwość złożenia podpisu elektronicznego, zaufanego lub osobistego.

Czy mogą zarezerwować online wizytę w kolejce w punkcie paszportowym w Rybniku?

Niestety nie jest to możliwe. Usługa ta nie jest dostępna w tym punkcie paszportowym na terenie województwa śląskiego.

Jakie są wymagania co do zdjęcia paszportowego?

Fotografia powinna być: kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, aktualna (maks. 6 miesięcy), wyraźna, ostra z odpowiednim ujęciem osoby fotografowanej – 70-80% to twarz. Nie powinno być nakrycia głowy, oczy odsłonięte, patrzące na wprost. Z pewnością profesjonalny fotograf będzie znał wszystkie zasady wykonania prawidłowego zdjęcia do paszportu.