Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Radomiu

paszport radom
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Radomiu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Radomiu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Radomiu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Radomiu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Radomiu?

Dane kontaktowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu (delegatura)

Adres:

ul. Stefana Żeromskiego 53
26-600 Radom

E-mail:

Informacja paszportowa:

22 695 73 88

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

48 362 04 31

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00-17:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

biuro paszportowe w radomiu

Gdzie wyrobić paszport w Radomiu?

W Radomiu wniosek o paszport można złożyć w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Stefana Żeromskiego 53.

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju. Nie trzeba tego robić w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Radomiu?

140 zł to podstawowa opłata za wydanie paszportu. Niektóre osoby mogą liczyć na ulgi w wysokości od 50%, przez 75%, aż do pełnego zwolnienia z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Radomiu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Radomiu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Radomiu można wnieść:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku.

W tytule należy napisać “Opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Radomiu?

Na dzień 03.02.2023 roku do złożenia wniosku konieczna jest wizyta w urzędzie. Prawo nie przewiduje możliwości zrobienia tego zdalnie, na przykład w ramach e-usługi. Wynika to z faktu, że na miejscu pobierane są odciski palców, które w wersji cyfrowej trafiają do chipa zamontowanego w dokumencie paszportowym.

Jednak pod koniec marca wejdą w życie zmiany, które umożliwią składanie wniosku przez internet o paszport dla dzieci, które nie ukończyły 12 lat – zgodnie z prawem nie pobiera się od nich odcisków palców.

Wyrobienie paszportu w Radomiu – rezerwacja terminu

W ramach e-usług w województwie mazowieckim nie można rezerwować wizyty w delegaturze urzędu w Radomiu

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Radomiu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty za pomocą urządzenia elektroniczne zostaną pobrane odciski palców. Obowiązek ten nie dotyczy osób do lat 12.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku cała procedura składania wniosku o paszport odbywa się cyfrowo. Nie trzeba wypełniać własnoręcznie papierowego wniosku. Wersję elektroniczną generuje urzędnik. Osoba ubiegająca się o dokument składa jedynie cyfrowy podpis.

Formalności kończy przekazania przez urzędnika punktu paszportowego potwierdzenia złożenia wniosku. Znajduje się na nim specjalny numer sprawy, który umożliwia sprawdzenie w internecie, czy dokument został przygotowany i jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Radomiu?

Czas oczekiwania na paszport nie powinien przekroczyć miesiąca. Jeśli liczba wniosków będzie niewielka, to można liczyć na szybsze załatwienie sprawy. Jednak w wyjątkowych sytuacjach, które wymagają dodatkowej weryfikacji urzędnika, wyrobienie dokumentu może potrwać nawet 2 miesiące.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy paszport muszę wyrabiać w urzędzie położonym najbliżej mojego miejsca zamieszkania?

Nie. Paszport można wyrobić w dowolnym urzędzie. Nie musi znajdować się w tym samym mieście czy województwie, w którym mieszka osoba składająca wniosek.

Chciałbym złożyć wniosek online. Czy mogę to zrobić?

Niestety nie. Konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie. Natomiast od 31 marca 2023 roku pojawi się możliwość złożenia wniosku o paszport za pomocą e-usługi – dokument dla osoby poniżej 12. roku życia. Rodzic lub prawny opiekun musi mieć możliwość złożenia podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy rezerwacja wizyty online jest obowiązkowa w Radomiu?

Nie. Co ważniejsze w portalu z e-usługami w województwie mazowieckim nie ma możliwości rezerwacji wizyty w Radomiu

Jakie powinno być zdjęcie do paszportu?

Kolorowe o wymiarze 35 x 45 mm. Koniecznie musi być aktualne (maks pół roku), wyraźne, równomiernie oświetlone i w 70-80% zajęty przez odkrytą twarz i głowę osoby fotografowanej. Z pewnością każdy profesjonalny fotograf zna warunki dotyczące zdjęć do paszportu.