Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Pruszkowie

paszport pruszkow
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Pruszkowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Pruszkowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Pruszkowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Pruszkowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Pruszkowie?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Pruszkowie (Starostwo Powiatowe)

Adres:

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

E-mail:

Informacja paszportowa:

22 695 73 45

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

22 738 14 43, 22 738 14 82, 22 738 14 97

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/sppruszkow

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-17:30
Wtorek: 8:00-14:00
Środa: 8:00-17:30
Czwartek: 8:00-14:00
Piątek: 8:00-13:30

biuro paszportowe w pruszkowie

Gdzie wyrobić paszport w Pruszkowie?

Mieszkańcy Pruszkowa mogą złożyć wniosek o wyrobienie paszportu w miejscowości swojego zamieszkania w Terenowym Punkcie Paszportowym przy ul. Drzymały 30. Do biura paszportowego wchodzi się wejściem A.

żarówka
Czy wiesz, że…

Nie ma obowiązku składania wniosku paszportowego w urzędzie w miejscowości zamieszkania. Można go złożyć w dowolnym punkcie paszportowym. Należy jednak pamiętać, że dokument odbiera się w urzędzie, w którym złożyło się wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Pruszkowie?

Standardowa opłata za paszport to 140 zł. Dla części osób przewidziane są ulgi w wysokości 50% bądź 75%, a nawet pełne zwolnienie z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Pruszkowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Pruszkowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Pruszkowie można wnieść na kilka sposobów:

 • w opłatomacie w budynku urzędu za pomocą karty płatniczej,
 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym. 

W tytule należy napisać “Opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Pruszkowie?

Aby złożyć wniosek paszportowy, należy udać się do urzędu. W budynku należy pobrać bilet z biletomatu. Należy w biurze paszportowym stawić się wcześniej, ponieważ może zabraknąć biletów na załatwienie sprawy paszportowej w danym dniu. Na jeden bilet mogą zostać przyjęte 2 osoby – zasada ta nie dotyczy rodziców i opiekunów z dziećmi.

Od marca 2023 roku wniosek o paszport dla dziecka, które ma mniej niż 12 lat, będzie można złożyć za pomocą e-usługi.

Wyrobienie paszportu w Pruszkowie – rezerwacja terminu

Na złożenie wniosku o wydanie paszportu i odebranie przygotowanego dokumentu można się umówić na konkretny dzień i godzinę. W tym celu należy wejść na stronę https://bezkolejki.eu/sppruszkow i wybrać odpowiednią operację.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Pruszkowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w punkcie paszportowym urzędnik pobierze odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego – obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu. To pracownik biura paszportowego generuje elektroniczną wersję wniosku. Wnioskodawca składa jedynie elektroniczny podpis.

Przed zakończeniem spotkania urzędnik przekazuje potwierdzenie złożenia wniosku. Znajduje się na nim nr wniosku, który potrzebny jest do sprawdzenia w internecie, czy dokument został przygotowany i czeka na odbiór w urzędzie.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Pruszkowie?

Przygotowanie nowego paszportu nie powinno trwać dłużej niż 30 dni. W wyjątkowych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 60 dni, gdy urzędnik będzie musiał przeprowadzić procedurę wyjaśniającą. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Powiadomienie za pomocą SMS-a lub e-maila – podczas wizyty trzeba podać te dane kontaktowe.
 • Telefonicznie, dzwoniąc na nr Terenowego Punktu Paszportowego – 22 738 14 43, 22 738 14 82, 22 738 14 97.
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – tutaj wpisuje się numer wniosku podany w potwierdzeniu.

Również wizytę związaną z odbiorem paszportu można zarezerwować na stronie https://bezkolejki.eu/sppruszkow.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mieszkańcy Pruszkowa mogą składać wniosek o paszport tylko w urzędzie w swoim mieście?

Nie. Każdy obywatel może złożyć wniosek o wydanie paszportu w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju. Należy jednak pamiętać, że gotowy dokument odbiera się w miejscu złożenia wniosku.

Czy w Pruszkowie można złożyć wniosek o paszport przez internet?

Obecnie nie jest to możliwe. Jednak od końca marca 2023 roku rodzice i opiekunowie dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, będą mogli składać wnioski o wyrobienie dla nich paszportu za pomocą internetu.

Czy trzeba rejestrować termin wizyty, aby złożyć wniosek o paszport w Pruszkowie?

Rejestracja wizyty jest dobrowolna. Warto jednak skorzystać z takiej opcji, ponieważ usprawnia i przyspiesza ona załatwienie sprawy.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie do paszportu powinno być aktualne do 6 miesięcy oraz mieć format 35 na 45 mm. Musi być ostre, wykonane na jasny tle z równomiernym oświetlenie. Na fotografii powinna znaleźć się twarz (70-80% miejsca) i górna część barków. Oczy muszą być widoczne, wyraźne, podobnie jak brwi. Brak nakrycia głowy i ciemnych okularów. Oczy otwarte, patrzące na wprost. Profesjonalny fotograf z pewnością będzie znał zasady wykonania prawidłowego zdjęcia do paszportu.