Data dodania: 19 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Poznaniu

paszport poznań
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Poznaniu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Poznaniu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Poznaniu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Poznaniu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Poznaniu?

Dane kontaktowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Adres:

ul. Ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:30-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe poznań

Gdzie wyrobić paszport w Poznaniu?

W Poznaniu sprawy związane z paszportami załatwia się w Oddziale Paszportów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieści się on przy ul. Ks. Jakuba Wujka 1.

żarówka
Czy wiesz, że…

W Polsce nie ma obowiązku składania wniosku paszportowego w miejscu zamieszkania, więc można go złożyć w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Poznaniu?

Opłata za wyrobienie paszportu wynosi 140 zł. Niektóre osoby są jednak zwolnione z tej opłaty lub muszą wnieść jedynie jej część – 50% lub 75%.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Poznaniu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Poznaniu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Poznaniu można wnieść na kilka sposobów:

 • za pomocą karty płatniczej przy stanowisku obsługi klienta,
 • przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku (druczki opłaty paszportowej dostępne są w urzędach).

W tytule płatności za paszport dla jednej osoby należy wpisać „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”. Natomiast dla większej liczby osób „Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty” 

Jak złożyć wniosek o paszport w Poznaniu?

Złożenie wniosku paszportowego wymaga osobistego stawienia się w urzędzie. Niestety nie ma możliwości, by złożyć przez internet. Pamiętaj, że w sali obsługi klientów w sprawach paszportowych w Poznaniu obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

W marcu 2023 roku wejdą w życie przepisy, które ułatwią składanie wniosków rodzicom lub opiekunom. Będą oni mogli złożyć wniosek online na paszport dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Poznaniu – rezerwacja terminu

Aby zapewnić sobie miejsce w kolejce do wyrobienia paszportu w Poznaniu, można zarezerwować wizytę na stronie www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja. Urząd podaje, że 33% miejsc wizyt dedykowana jest dla osób, które dokonały rezerwacji. Na dzisiaj nie trzeba dokonywać rezerwacji, by wyrobić paszport w Poznaniu.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Poznaniu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać wniosku o paszport w wersji papierowej. Elektroniczną wersję dokumentu wypełnia urzędnik, a potem klient urzędu składa się elektroniczny podpis. W przypadku braku możliwości złożenia elektronicznego podpisu drukuje się wniosek do ręcznego podpisania.

Osobista wizyta w urzędzie jest konieczna, ponieważ od osoby składającej wniosek o paszport pobiera się odciski palców. Z tego obowiązku zwolnione są osoby:

 • które nie ukończyły 12. roku życia,
 • od których fizyczne pobranie odcisków palców jest niemożliwe.

Po zakończeniu procedury urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie, czy dokument jest gotowy do odbioru (za pomocą numeru wniosku), a potem fizyczny jego odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Poznaniu?

W większości przypadków paszport jest gotowy do odbioru po miesiącu. Czasami zdarza się, że dokument zostanie przygotowany nieco wcześniej. W problematycznych sprawach czas na przygotowanie paszportu może wydłużyć się do 2 miesięcy. Zawsze warto sprawdzić status dokumentu przed wizytą w urzędzie.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku – dostaniesz powiadomienie za pomocą SMS-a, gdy paszport będzie przygotowany do odbioru.
 • Zadzwoń na infolinię paszportową w Poznaniu od nr 61 854 19 99 – czynna w godzinach 8.30-15.00.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego – znajdziesz go na potwierdzeniu jego złożenia.
 • Zapytanie możesz także skierować za pomocą e-maila na adres [email protected].

By nie czekać wiele godzin w kolejce, można zarezerwować termin wizyty po odebranie paszportu. Robi się to tak samo, jak rezerwację wizyty w celu złożenia wniosku na stronie www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie?

Tak. Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym urzędzie zajmującym się takimi sprawami. Nie trzeba tego koniecznie robić w urzędzie przypisanym do miejsca zamieszkania.

Czy w Poznaniu można złożyć wniosek o paszport online?

Niestety nie jest to obecnie możliwe. Od 31 marca 2023 roku będzie możliwe złożenie wniosku online na paszport dla dziecka, które ma mniej niż 12 lat. Od takich osób nie są pobierane odciski palców. Rodzic lub opiekun musi mieć jednak możliwość dokonania podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy rezerwacja terminu wizyty w poznańskim urzędzie w celu wyrobienia paszportu jest obowiązkowa?

Nie. Rezerwacja terminu jest dobrowolna. Urząd Wojewódzki w Poznaniu przewidział 33% wizyt dla osób, które dokonały rezerwacji terminu. Dzięki umówieniu się na konkretny dzień i godzinę unikniesz niepotrzebnego długiego czekania w kolejce.

Jakie są wymagania co do fotografii do paszportu?

Przede wszystkim fotografia do paszportu powinna być aktualna (maksymalnie wykonana w ciągu ostatniego półrocza). Zdjęcie powinno być kolorowe i mieć wymiar 35 x 45 mm. Fotografia powinna być ostra, równomiernie oświetlona, kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca), dobrze widoczne, wyraźne oczy (zwłaszcza źrenice), widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami. Nie musisz się tym martwić, ponieważ parametry techniczne zdjęcia do paszportu zna każdy fotograf.