Biuro Paszportowe w Poznaniu

paszport poznań

Dane kontaktowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Adres:

ul. Ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:30-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe poznań

Gdzie wyrobić paszport w Poznaniu?

W Poznaniu sprawy związane z paszportami załatwia się w Oddziale Paszportów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mieści się on przy ul. Ks. Jakuba Wujka 1.

żarówka
Czy wiesz, że…

W Polsce nie ma obowiązku składania wniosku paszportowego w miejscu zamieszkania, więc można go złożyć w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Poznaniu?

Opłata za wyrobienie paszportu wynosi 140 zł. Niektóre osoby są jednak zwolnione z tej opłaty lub muszą wnieść jedynie jej część – 50% lub 75%.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Poznaniu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Poznaniu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Poznaniu można wnieść na kilka sposobów:

 • za pomocą karty płatniczej przy stanowisku obsługi klienta,
 • przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku (druczki opłaty paszportowej dostępne są w urzędach).

W tytule płatności za paszport dla jednej osoby należy wpisać „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”. Natomiast dla większej liczby osób „Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty” 

Jak złożyć wniosek o paszport w Poznaniu?

Złożenie wniosku paszportowego wymaga osobistego stawienia się w urzędzie. Niestety nie ma możliwości, by złożyć przez internet. Pamiętaj, że w sali obsługi klientów w sprawach paszportowych w Poznaniu obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

W marcu 2023 roku wejdą w życie przepisy, które ułatwią składanie wniosków rodzicom lub opiekunom. Będą oni mogli złożyć wniosek online na paszport dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Poznaniu – rezerwacja terminu

Aby zapewnić sobie miejsce w kolejce do wyrobienia paszportu w Poznaniu, można zarezerwować wizytę na stronie www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja. Urząd podaje, że 33% miejsc wizyt dedykowana jest dla osób, które dokonały rezerwacji. Na dzisiaj nie trzeba dokonywać rezerwacji, by wyrobić paszport w Poznaniu.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Poznaniu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać wniosku o paszport w wersji papierowej. Elektroniczną wersję dokumentu wypełnia urzędnik, a potem klient urzędu składa się elektroniczny podpis. W przypadku braku możliwości złożenia elektronicznego podpisu drukuje się wniosek do ręcznego podpisania.

Osobista wizyta w urzędzie jest konieczna, ponieważ od osoby składającej wniosek o paszport pobiera się odciski palców. Z tego obowiązku zwolnione są osoby:

 • które nie ukończyły 12. roku życia,
 • od których fizyczne pobranie odcisków palców jest niemożliwe.

Po zakończeniu procedury urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie, czy dokument jest gotowy do odbioru (za pomocą numeru wniosku), a potem fizyczny jego odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Poznaniu?

W większości przypadków paszport jest gotowy do odbioru po miesiącu. Czasami zdarza się, że dokument zostanie przygotowany nieco wcześniej. W problematycznych sprawach czas na przygotowanie paszportu może wydłużyć się do 2 miesięcy. Zawsze warto sprawdzić status dokumentu przed wizytą w urzędzie.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku – dostaniesz powiadomienie za pomocą SMS-a, gdy paszport będzie przygotowany do odbioru.
 • Zadzwoń na infolinię paszportową w Poznaniu od nr 61 854 19 99 – czynna w godzinach 8.30-15.00.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego – znajdziesz go na potwierdzeniu jego złożenia.
 • Zapytanie możesz także skierować za pomocą e-maila na adres [email protected].

By nie czekać wiele godzin w kolejce, można zarezerwować termin wizyty po odebranie paszportu. Robi się to tak samo, jak rezerwację wizyty w celu złożenia wniosku na stronie www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie?
Czy w Poznaniu można złożyć wniosek o paszport online?
Czy rezerwacja terminu wizyty w poznańskim urzędzie w celu wyrobienia paszportu jest obowiązkowa?
Jakie są wymagania co do fotografii do paszportu?