Biuro Paszportowe w Płocku

paszport płock

Dane kontaktowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku (delegatura)

Adres:

ul. Kolegialna 15
09-402 Płock

E-mail:

Informacja paszportowa:

22 695 73 88

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

24 235 11 15

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00-17:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

biuro paszportowe w płocku

Gdzie wyrobić paszport w Płocku?

Wniosek o wyrobienie paszportu w Płocku można złożyć w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kolegialnej 15. Wejście do budynku znajduje się od ul. 1 Maja.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Miejsce zamieszkania nie ma w tej kwestii znaczenia – dokument odbiera się w urzędzie, w którym złożyło się wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Płocku?

Koszt wyrobienia paszportu to 140 zł. Jednak niektórym osobom przysługują ulgi w wysokości 50%, 75% bądź pełne zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Płocku?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Płocku?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Płocku można wnieść:

 • w opłatomacie za pomocą karty płatniczej,
 • przelewem internetowym,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku.

W tytule należy napisać “Opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Płocku?

W celu złożenia wniosku trzeba stawić się osobiście w urzędzie. Na dzisiaj (02.02.2023) nie można zrobić tego zdalnie za pomocą internetu. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia. 

Wyrobienie paszportu w Płocku – rezerwacja terminu

W Płocku nie można zarezerwować wizyty w kolejce do delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Płocku?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w delegaturze w Płocku urzędnik pobierze odciski palców, które zostaną zapisane cyfrowo w chipie paszportu.

żarówka
Czy wiesz, że…

13 listopada 2022 roku papierowe wnioski zostały zastąpione wersją elektroniczną, którą generuje urzędnik. Ubiegający się o dokument składa jedynie elektroniczny podpis.

Na koniec urzędnik wręcza potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu, które pozwoli na sprawdzenie, czy dokument jest już gotowy do odebrania.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Płocku?

Na nowy paszport trzeba czekać zazwyczaj do miesiąca. W wyjątkowych przypadkach wyrobienie dokumentu może trwać 2 miesiące – może być to związane z wszczęciem przez urzędnika procedury wyjaśniającej w razie wątpliwości co do podanych informacji.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy paszport można wyrobić wyłącznie w miejscu zamieszkania?
Czy wniosek o paszport w Płocku można złożyć online?
Czy w Płocku można zarezerwować wizytę w urzędzie za pomocą internetu?
Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?