Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Pile

paszport Piła
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Pile?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Pile?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Pile?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Pile?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Pile?

Dane kontaktowe Oddziału Paszportów w Pile (Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Adres:

ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rejestracjapila.poznan.uw.gov.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:15-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe w pile

Gdzie wyrobić paszport w Pile?

Wniosek o paszport w Pile można złożyć w Oddziale Paszportów Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Dzieci Polskich 26 w pokoju nr 26 na parterze.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport w Polsce można wyrobić w dowolnym biurze paszportowym. Przepisy prawa nie nakładają obowiązku składania wniosku w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Pile?

Za wyrobienie paszportu trzeba zapłacić 140 zł. Niektóre grupy są uprawnione do zniżek w wysokości 50%, 75% lub nawet 100% (pełne zwolnienie z opłaty).

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Pile?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Pile?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Pile można wnieść na kilka sposobów:

 • kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta,
 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym.

W urzędzie dostępne są druczki opłaty paszportowej.

W tytule płatności za paszport należy wpisać „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek” (wniosek dla jednej osoby). Natomiast w przypadku większej liczby osób „Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty” 

Jak złożyć wniosek o paszport w Pile?

W celu wyrobienia paszportu trzeba udać się do biura paszportowego. Obecnie (22.02.2023) nie ma możliwości, by załatwić formalności związane ze złożeniem wniosku online. Jednak od końca marca 2023 roku wejdą w życie zmiany, które pozwolą na złożenie wniosku przez internet o paszport dla dziecka do 12. roku życia. 

Wyrobienie paszportu w Pile – rezerwacja terminu

W Oddziale Paszportów w Pile można dokonać internetowej rezerwacji wizyty na stronie https://rejestracjapila.poznan.uw.gov.pl/. Dzięki temu można łatwo uniknąć zbędnego stania w kolejce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Pile?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w Oddziale Paszportów w Pile urzędnik wygeneruje wniosek paszportowy i pobierze odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego (nie dotyczy osób poniżej 12. roku życia).

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie wypełnia się wniosku w wersji papierowej. Cała procedura odbywa się cyfrowo – tworzenie wniosku, podpis elektroniczny i odciski palców.

Na koniec spotkania w biurze paszportowym urzędnik wydrukuje potwierdzenie złożenia wniosku z numerem sprawy. Dzięki niemu można sprawdzić status dokumentu na dedykowanej temu stronie.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Pile?

Nowy dokument przeważnie gotowy jest do odbioru w ciągu miesiąca. W skomplikowanych sprawach urzędnik może wszcząć procedurę wyjaśniającą, co może wydłużyć termin odbioru paszportu do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mieszkańcy Piły mogą wyrobić paszport w innych miastach?

Tak, wniosek o paszport można złożyć w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju. NIe ma obowiązku robienia tego w najbliższym urzędzie.

Czy w Pile można złożyć wniosek o paszport online?

Nie jest to możliwe, choćby dlatego, że w urzędzie pobierane są odciski palców, które trafiają do paszportu. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o dokument dla dziecka poniżej 12. roku życia. Od osób do tego wieku nie pobiera się odcisków palców.

Czy rezerwacja wizyty w urzędzie w Pile jest obowiązkowa?

Do Oddziału Paszportów w Pile można udać się bez rezerwacji wizyty. Warto jednak wybrać konkretny termin, by nie tracić czasu na zbędne czekanie w kolejce – dotyczy to zarówno składania wniosku, jak i odbioru gotowego dokumentu.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Profesjonalny fotograf z pewnością będzie znał wymagania dotyczące zdjęcia do paszportu. Przypominamy tylko, że musi mieć ono format 35 x 45 mm, być aktualne (do pół roku), ostre, jasne z odpowiednim ustawieniem głowy – spojrzenie wprost, odkryte oczy i włosy.