Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Piasecznie

paszport piaseczno
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Piasecznie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Piasecznie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Piasecznie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Piasecznie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Piasecznie?

Dane kontaktowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Terenowy Punkt Paszportowy w Piasecznie

Adres:

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

22 695 73 88

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

22 695 73 88

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacja.piaseczno.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-16:45
Wtorek: 8:00-15:40
Środa: 8:00-15:40
Czwartek: 8:00-15:40
Piątek: 8:00-15:40

biuro paszportowe w piasecznie

Gdzie wyrobić paszport w Piasecznie?

Na terenie m. st. Warszawy i w przyległych do niej powiatach okołowarszawskich funkcjonuje wiele punktów paszportowych. Terenowy Punkt Paszportowy w Piasecznie znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14.

przykład
Uwaga!

Nie musisz być zameldowany ani mieszkać w danym miejscu, aby ubiegać się tam o paszport. Wniosek możesz złożyć w dowolnym biurze paszportowym w Polsce.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Piasecznie?

Od podstawowej opłaty w wysokości 140 zł obowiązuje szereg zniżek. Na ulgi w wysokości 50% lub 75% mogą liczyć m.in. dzieci, emeryci, renciści czy posiadacze Karty Dużej Rodziny. Z kolei całkowicie zwolnione z opłat są m.in. osoby powyżej 70. roku życia.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/paszport2.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Piasecznie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Piasecznie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Piasecznie należy wnieść:

 • przelewem na poczcie lub banku;
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla [imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport]”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Piasecznie?

Składając wniosek o paszport, musisz osobiście stawić się w punkcie paszportowym. Nie ma możliwości załatwienia sprawy zdalnie (od marca 2023 roku będzie to możliwe dla dzieci poniżej 12. roku życia). Przychodząc do Terenowego Punktu Paszportowego w Piasecznie, miej przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty i wniesioną opłatę za paszport – przyspieszy to całą procedurę.

Wyrobienie paszportu w Piasecznie – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Terenowym Punkcie Paszportowym w Piasecznie możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://rezerwacja.piaseczno.pl/. Dokonanie rezerwacji nie jest obowiązkowe, ale dzięki temu unikniesz oczekiwania w kolejce, przychodząc na dokładnie wyznaczoną godzinę.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Piasecznie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Od listopada 2022 roku osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie składa już wniosku w formie papierowej. Urzędnik sam generuje wniosek, wprowadzając do niego dane wnioskodawcy na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów. Petent składa tylko pod nim podpis w formie elektronicznej i są od niego pobierane odciski palców.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Na nim znajduje się numer wniosku, który można użyć do zdalnego sprawdzenia, czy paszport jest już gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Piasecznie?

Maksymalny czas oczekiwania na wyrobienie paszportu to ok. 1 miesiąca. Zwykle dokument jest gotowy w ok. 3-4 tygodnie. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw cały proces może się wydłużyć do 2 miesięcy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz sprawdzić status swojej sprawy online.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podczas składania wniosku w punkcie paszportowym podaj urzędnikowi swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie, gdy paszport będzie już gotowy do odbioru.
 • Zadzwoń do Terenowego Punktu Paszportowego w Piasecznie (numer telefonu: 22 695 73 88).
 • Sprawdź status sprawy na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymałeś na potwierdzeniu jego złożenia.

Terminu wizyty w Punkcie Paszportowym w Piasecznie w celu odebrania paszportu nie trzeba rezerwować. Wystarczy stawić się w punkcie w godzinach jego pracy.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę złożyć wniosek o paszport w jednym punkcie, a odebrać gotowy dokument w innym?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce (bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania), ale odebrać gotowy dokument będziesz musiał w tym samym punkcie.

Czemu wniosek o paszport trzeba złożyć osobiście?

Urzędnik musi potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie przedstawionych dokumentów, a także pobrać od Ciebie odciski palców. Wprawdzie sam generuje on wniosek o wydanie paszportu, ale Ty na koniec musisz złożyć na nim elektroniczny podpis.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Piasecznie?

Nie ma takiego obowiązku, ale urząd umożliwia to na stronie https://rezerwacja.piaseczno.pl/. Warto z tej opcji skorzystać, żeby uniknąć oczekiwania w kolejce w urzędzie, co w zależności od liczby petentów może trochę potrwać.

Czy zdjęcie do paszportu może być dowolne?

Nie. Fotografia paszportowa musi spełniać szczegółowe wymogi, które zna każdy fotograf. Chodzi nie tylko o rozmiar fotografii, ale też o jej ostrość, dobre oświetlenie, jasne tło i dobrze widoczną na zdjęciu twarz z odsłoniętymi oczami. Zdjęcie koniecznie musi też być aktualne, czyli wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.