Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Otwocku

paszport otwock
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Otwocku?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Otwocku?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Otwocku?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Otwocku?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Otwocku?

Dane kontaktowe Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku

Adres:

ul. Komunardów 10
05-402 Otwock

E-mail:

wso@mazowieckie,pl

Informacja paszportowa:

22 788 09 09

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

22 788 09 09

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:10-16:45
Wtorek: 8:10-15:45
Środa: 8:10-15:45
Czwartek: 8:10-15:45
Piątek: 8:10-14:45

biuro paszportowe w otwocku

Gdzie wyrobić paszport w Otwocku?

Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się kilkanaście punktów paszportowych. Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku jest zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10 (wejście C).

przykład
Uwaga!

Nie ma obowiązku składania wniosku paszportowego w miejscu zamieszkania lub zameldowania. Można to zrobić w dowolnym punkcie w całym kraju.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Otwocku?

To zależy, czy przysługują Ci jakieś zniżki. Standardowa wysokość opłaty to 140 zł, ale w zależności od kategorii osób, możliwe są zniżki o 50% lub 75%, a nawet całkowite zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/paszport2.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Otwocku?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Otwocku?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Otwocku można wnieść:

 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Otwocku?

Żeby złożyć wniosek o paszport, musisz stawić się w osobiście w Terenowym Punkcie Paszportowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10. Nie jest możliwe złożenie wniosku paszportowego przez internet.

przykład
Uwaga!

31 marca 2023 roku wejdą w życie przepisy umożliwiające złożenie wniosku paszportowego online w przypadku dzieci do lat 12. Starsze osoby nadal będą musiały zgłosić się do punktu paszportowego osobiście.

Wyrobienie paszportu w Otwocku – rezerwacja terminu

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Otwocku obowiązuje rezerwacja miejsc. Można jej dokonać telefonicznie pod numerem 22 788 09 09 lub osobiście u oddelegowanego pracownika w TPP.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Otwocku?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

W listopadzie 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące wnioskowania o paszport. W tej sprawie nie składa się już w urzędzie papierowych wniosków, lecz są one generowane automatycznie przez pracownika punktu paszportowego na podstawie danych dostarczonych przez interesanta. Od osoby ubiegającej się o paszport są tylko pobierane odciski palców i składa ona elektroniczny podpis na wniosku.

Po wygenerowaniu elektronicznego wniosku o wydanie paszportu urzędnik wyda Ci potwierdzenie jego złożenia. Zachowaj je do odbioru gotowego dokumentu.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Otwocku?

Paszport jest gotowy zazwyczaj w ciągu 3-4 tygodni od złożenia wniosku i nie da się tego terminu przyspieszyć. Nie warto zatem zwlekać z tą sprawą na ostatnią chwilę, jeżeli mamy już zaplanowany wyjazd zagraniczny.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Przy składaniu wniosku podaj urzędnikowi swój numer telefonu lub adres mailowy, a dostaniesz powiadomienie, gdy tylko paszport będzie gotowy do odbioru.
 • Zadzwoń do Terenowego Punktu Paszportowego w Otwocku (numer telefonu: 22 788 09 09).
 • Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Po wpisaniu numeru wniosku paszportowego (znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku) zobaczysz, na jakim etapie jest Twoja sprawa.

Wizyta w TPP w Otwocku w celu odebrania paszportu jest możliwa bez wcześniejszej rezerwacji terminu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę złożyć wniosek o paszport w jednym punkcie, a odebrać dokument w innym?

Nie. Wniosek o paszport możesz złożyć w dowolnie wybranym punkcie niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania, ale gotowy dokument będziesz już musiał odebrać w tym samym punkcie paszportowym.

Czy rodzic może złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Tak i jest do tego wymagana zgoda obojga rodziców. Dzieci do lat 5. nie muszą się osobiście stawiać w urzędzie. Od 31 marca 2023 roku możliwe będzie złożenie wniosku o paszport przez internet w przypadku dzieci do lat 12.

Czy mogę złożyć wniosek o paszport w Otwocku bez rezerwacji miejsca?

Nie. Wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty paszportowej w TPP w Otwocku jest obowiązkowa. Można jej dokonać osobiście w urzędzie lub pod numerem telefonu 22 788 09 09.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia paszportowa musi być przede wszystkim aktualna i przedstawiać właściciela paszportu w sposób niebudzący uzasadnionych zastrzeżeń co do jego tożsamości. Zdjęcie powinno więc być wykonane w pozycji frontalnej i powinno obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków. Twarz ma zajmować ok. 70-80% powierzchni zdjęcia. Dobrze widoczne muszą być oczy, brwi i źrenice, usta zamknięte, wyraz twarzy naturalny. Niedopuszczalne jest nakrycie głowy i okulary, chyba że chodzi o okulary z ciemnymi szkłami u osoby z wadą wzroku.