Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Opolu

paszport opole
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
 2. Gdzie wyrobić paszport w Opolu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Opolu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Opolu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Opolu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Opolu?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Adres:

ul. Ozimska 19
45-057 Opole

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

77 45 24 622
77 45 24 623

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/ouw2

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:45-15:00
Wtorek: 7:45-15:00
Środa: 7:45-15:00
Czwartek: 7:45-15:00
Piątek: 7:45-15:00

biuro paszportowe w opolu

Gdzie wyrobić paszport w Opolu?

W stolicy województwa opolskiego możesz wyrobić paszport w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, a konkretnie w Oddziale Paszportów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oddział ten znajduje się poza główną siedzibą urzędu, przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu.

przykład
Uwaga!

Pamiętaj, że paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie musisz wnioskować o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Opolu?

Podstawowa opłata paszportowa wynosi 140 zł. Jednak niektórym osobom będą przysługiwały ulgi w wysokości 50% lub 75% od tej kwoty, a inni zostaną całkowicie zwolnieni z opłaty. Tabela osób uprawnionych do zniżek znajduje się poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Opolu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Opolu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Opolu można wnieść na kilka sposobów:

 • na stanowisku obsługi klienta w Oddziale Paszportów (płatność kartą za pomocą terminala),
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 (kasa znajduje się na parterze w pokoju nr 36 – czynna od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

Jak złożyć wniosek o paszport w Opolu?

Żeby złożyć wniosek o paszport, musisz stawić się w urzędzie osobiście. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online, chociaż w marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na to w przypadku paszportów dla dzieci poniżej 12 lat. Wniosek złożysz w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Wyrobienie paszportu w Opolu – rezerwacja terminu

Termin wizyty w biurze paszportowym w Opolu możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://bezkolejki.eu/ouw2. Dokonanie rezerwacji nie jest jednak obowiązkowe. Możesz po prostu przyjść do urzędu w wybranym dniu. Musisz jednak liczyć się z kolejkami. Przyjmowanie wniosków o wydanie paszportu odbywa się w hali obsługi klienta przy stanowiskach 1-6.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Opolu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik wygeneruje wniosek i wprowadzi Twoje dane. Pobierze też odciski palców i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego.

żarówka
Warto wiedzieć

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Opolu?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Opolu (numery telefonu: 77 45 24 622, 77 45 24 623).
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, tak termin wizyty w celu odebrania dokumentu można, choć nie trzeba zarezerwować przez internet na https://bezkolejki.eu/ouw2.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba wnioskować w urzędzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. Możesz więc przykładowo zgłosić się do urzędu w Opolu, jeśli jesteś zameldowany we Wrocławiu.

Czy wniosek o paszport w Opolu można złożyć online?

Na razie nie ma takiej możliwości i do urzędu trzeba się stawić osobiście. Od 31 marca 2023 roku ma jednak pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem będzie posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Opolu?

Rezerwacja terminu wizyty w sprawie paszportu w biurze paszportowym w Opolu nie jest obowiązkowa, ale możliwa. Istnieje możliwość złożenia wniosku bez rezerwacji terminu. Aby uniknąć kolejek, urząd umożliwia jednak wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę w celu złożenia wniosku lub odebrania gotowego paszportu dla wygody petentów.

Jak zrobić zdjęcie do paszportu?

Fotografia do paszportu musi spełniać szczegółowe wytyczne. Powinna być kolorowa i mieć wymiary 35 x 45 mm. Zdjęcie powinno być aktualne, wykonane w dobrej ostrości, na jasnym tle i w równomiernym oświetleniu, w pozycji frontalnej. Twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu, oczy i brwi powinny być dobrze widoczne. Nie musisz jednak o tym wszystkim pamiętać – wystarczy, że w studiu fotograficznym poprosisz o zdjęcie paszportowe, a fotograf wykona je zgodnie z zaleceniami.