Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Olsztynie

paszport olsztyn
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Olsztynie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Olsztynie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Olsztynie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Olsztynie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Olsztynie?

Dane kontaktowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Adres:

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

89 52 32 368

89 51 90 924

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

89 52 32 368

89 51 90 924

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://www.uw.olsztyn.pl/rezerwacje/paszporty/rezerwacje.php

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:40-15:00
Środa: 7:40-15:00
Czwartek: 7:40-15:00
Piątek: 7:40-15:00

biuro paszportowe olsztyn

Gdzie wyrobić paszport w Olsztynie?

W stolicy województwa warmińsko-mazurskiego możesz wyrobić paszport w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a dokładnie w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Oddział ten znajduje się w głównym budynku urzędu przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.

żarówka
Warto wiedzieć

Nie musisz wyrabiać paszportu w urzędzie znajdującym się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub zameldowania. Wniosek możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w całym kraju.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Olsztynie?

Najwięcej – 140 zł – zapłaci za wyrobienie paszportu osoba pełnoletnia, której nie przysługują żadne zniżki. W tabeli poniżej wyszczególniono jednak szereg osób, którym przysługuje 50% lub 75% ulgi od podstawowej opłaty, a także kategorie osób, które są zwolnione z opłat za wyrobienie paszportu.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/paszporty2.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Olsztynie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Olsztynie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Olsztynie można wnieść:

 • na stanowiskach przyjmowania wniosków paszportowych (kartą płatniczą lub blikiem),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata paszportowa” oraz podać imię i nazwisko.

Jak złożyć wniosek o paszport w Olsztynie?

Żeby złożyć wniosek o paszport, musisz osobiście stawić się w Oddziale Paszportów Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W oddziale funkcjonuje numerkowy system obsługi klienta, istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.

Wyrobienie paszportu w Olsztynie – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Oddziale Paszportów w Olsztynie możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://www.uw.olsztyn.pl/rezerwacje/paszporty/rezerwacje.php. Wizyty rezerwowane odbywają się w pokoju 18 przy stanowisku nr 3. Dokonanie rezerwacji nie jest obowiązkowe – można po prostu przyjść do urzędu, pobrać numerek i zaczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Olsztynie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
żarówka
Warto wiedzieć

Od 13 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi podczas wnioskowania o wyrobienie paszportu nie składa się już wniosków w formie papierowej. Urzędnik sam wprowadza wniosek elektronicznie do systemu paszportowego na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.

Po dopełnieniu formalności w postaci pobrania odcisków palców i złożenia elektronicznego podpisu, urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Zachowaj je – będzie potrzebne przy odbiorze dokumentu. Znajdziesz na nim numer wniosku, który pozwoli Ci sprawdzić status sprawy i dowiedzieć się, czy paszport jest już gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Olsztynie?

Na wydanie nowego paszportu musisz poczekać zazwyczaj do miesiąca od złożenia wniosku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach procedura może się przeciągnąć do 2 miesięcy. Pamiętaj, żeby przed wizytą w urzędzie w celu odbioru paszportu sprawdzić najpierw, czy dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu lub adres e-mail podczas składania wniosku. Gdy paszport będzie gotowy do odbioru, otrzymasz o tym powiadomienie.
 • Zadzwoń na infolinię paszportową Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (numery telefonu: 89 52 32 368, 89 51 90 924).
 • Sprawdź status sprawy na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy muszę być zameldowany w Olsztynie, żeby złożyć tam wniosek o paszport?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania i zameldowania. Pamiętaj jednak, że gotowy dokument będziesz mógł odebrać tylko w tym samym urzędzie, w którym złożyłeś wniosek.

Czy wniosek o paszport w Olsztynie można złożyć online?

Na razie nie ma takiej możliwości. Osobiste stawienie się w urzędzie jest konieczne do złożenia wniosku o paszport w każdym przypadku za wyjątkiem dzieci do 5 lat, za które wniosek składają rodzice. Od 31 marca 2023 roku ma pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem będzie posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy wizytę w Oddziale Paszportów w Olsztynie trzeba zarezerwować?

Nie, ale jest to możliwe. Osoby, które dokonają rezerwacji terminu online i przybędą do urzędu na wyznaczoną godzinę, zostaną obsłużone przy osobnym stanowisku. W przeciwnym wypadku konieczne będzie pobranie numerku z automatu i odczekanie na swoją kolej.

Gdzie można wykonać zdjęcie do paszportu?

W dowolnym studiu fotograficznym. Fotografowie znają dokładnie wytyczne obowiązujące w przypadku zdjęć paszportowych, więc wystarczy, że powiesz, o jaką fotografię ci chodzi i będą wiedzieć, jak ma ona wyglądać. Fotograf wykonujący zdjęcia do paszportów znajduje się m.in. w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w pokoju nr 16 na parterze.