Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Olkuszu

paszport olkusz
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Olkuszu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Olkuszu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Olkuszu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Olkuszu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Olkuszu?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Olkuszu (Starostwo Powiatowe)

Adres:

ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

32 64 78 835

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

32 64 78 835

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://muw.bezkolejki.eu/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-16:30
Wtorek: 7:30-14:30
Środa: 7:30-14:30
Czwartek: 7:30-14:30
Piątek: 7:30-14:30

biuro paszportowe w olkuszu

Gdzie wyrobić paszport w Olkuszu?

W Olkuszu znajduje się Terenowy Punkt Paszportowy w Starostwie Powiatowym przy ul. Mickiewicza 2. To tak można załatwić sprawy związane z paszportami. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w każdym punkcie paszportowym, delegaturze urzędu wojewódzkiego i urzędzie wojewódzkim na terenie kraju. Nie trzeba tego robić wyłącznie w placówce właściwej dla miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Olkuszu?

Standardowy koszt wyrobienia paszportu to 140 zł. Jednak część osób, należących do wskazanych poniżej grup, może liczyć na ulgi i niższą opłatę od 50%, przez 75%, aż do całkowitego zwolnienia z płacenia za nowy dokument.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Olkuszu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Olkuszu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Olkuszu można wnieść na kilka sposobów:

 • na stanowisku przyjmowania wniosków paszportowych (tylko kartą płatniczą),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla (imię i nazwisko przyszłego właściciela paszportu)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Olkuszu?

Osoby chcące wyrobić paszport muszą odwiedzić Terenowy Punkt Paszportowy przy ul. Mickiewicza 2. Formalności nie można załatwić przez internet. Jednak od końca marca 2023 roku pojawi się taka możliwość w przypadku wniosków o paszport dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Olkuszu – rezerwacja terminu

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Olkuszu można, a nawet warto, zarezerwować termin wizyty na stronie https://muw.bezkolejki.eu/.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Olkuszu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Ponadto w urzędzie pobrane zostaną odciski palców, które w wersji cyfrowej trafią na chip wbudowany w paszport. Odcisków nie pobiera się od dzieci do 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku ułatwiono załatwianie formalności paszportowych. Od tego dnia nie trzeba wypełniać papierowego wniosku. Cyfrową wersję tworzy urzędnik, a osoba wnioskująca składa elektroniczny podpis.

Urząd opuszcza się z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie paszportu – zawiera numer sprawy, który pozwoli na sprawdzenie w internecie, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Olkuszu?

Czas oczekiwania na paszport nie powinien przekroczyć 30 dni – tylko w wyjątkowych sytuacjach może się wydłużyć (nawet o kolejne 30 dni).

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Powiadomienie e-mailem lub SMS-em – trzeba podać dane kontaktowe przy składaniu wniosku.
 • Telefonicznie pod numerem Terenowego Punktu Paszportowego w Olkuszu: 32 64 78 835.
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – używając nr z potwierdzenia złożenia wniosku.

Na stronie https://muw.bezkolejki.eu/ można zarezerwować termin wizyty w celu odbioru paszportu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport muszę składać w urzędzie w moim mieście?

Nie. W tej kwestii panuje dowolność. Paszport można wyrobić w każdym biurze paszportowym w Polsce bez względu na odległość od miejsca zamieszkania.

Czy wniosek o paszport w Olkuszu można złożyć przez internet?

Nie ma takiej możliwości. Konieczna jest wizyta w Punkcie Paszportowym przy ul. Mickiewicza 2 lub w innym biurze paszportowym w kraju. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o paszport dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Olkuszu?

Nie, ale warto to zrobić, by nie czekać niepotrzebnie w kolejce w urzędzie. Niestety czasami brakuje wolnych terminów, które można zarezerwować.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Musi być aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy), kolorowe, wyraźne z odpowiednio sfotografowaną postacią – odkryta głowa i twarz. Wymagany wymiar fotografii to 35 na 45 mm. Z pewnością fotograf będzie znał zalecenia co do zdjęcia paszportowego.