Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Nowym Tomyślu

paszport nowy tomysl
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Nowym Tomyślu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Nowym Tomyślu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Nowym Tomyślu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Nowym Tomyślu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Nowym Tomyślu?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Nowym Tomyślu (Starostwo Powiatowe)

Adres:

ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:30-15:15
Wtorek: 8:30-15:15
Środa: 8:30-15:15
Czwartek: 8:30-15:15
Piątek: 8:30-15:15

biuro paszportowe nowy tomyśl

Gdzie wyrobić paszport w Nowym Tomyślu?

Wniosek o paszport w Nowym Tomyśl składa się w Terenowym Punkcie Paszportowym, który mieści się w Starostwie Powiatowym przy ul. Poznańskiej 33. Sprawy związane z paszportami załatwia się na I piętrze w pokojach nr 31 i 32.

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku robienia tego w urzędzie przypisanym do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Nowym Tomyślu?

Koszt wyrobienia nowego paszportu to 140 zł. Ustawodawca przewidział ulgi dla niektórych osób w wysokości 50%, 75% lub pełnego zwolnienia z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Nowym Tomyślu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Nowym Tomyślu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Nowym Tomyślu można wnieść na 2 sposoby:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym.

W urzędzie dostępne są druczki opłaty paszportowej.

W tytule płatności za paszport należy wpisać „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek” (wniosek dla jednej osoby). Natomiast w przypadku większej liczby osób „Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty” 

Jak złożyć wniosek o paszport w Nowym Tomyślu?

Obecnie nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu drogą elektroniczną. Trzeba udać się do urzędu. Tam należy pobrać bilet z biletomatu. Od końca marca 2023 roku będzie można złożyć przez internet wniosek o wydanie paszportu dla dziecka, które ma mniej niż 12 lat.

Wyrobienie paszportu w Nowym Tomyślu – rezerwacja terminu

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Nowym Tomyślu nie ma możliwości rezerwacji wizyty przez internet i telefonicznie.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Nowym Tomyślu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

W trakcie składania wniosku urzędnik pobiera odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego – nie dotyczy to dzieci do 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku wniosek wypełnia (generuje) urzędnik na komputerze. Nie robi się tego w wersji papierowej. Osoba ubiegająca się o paszport składa jedynie podpis elektroniczny.

Na koniec urzędnik punktu paszportowego wydaje potwierdzenie złożenia wniosku z przypisanym mu numerem – pozwala on na sprawdzenia, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Nowym Tomyślu?

Na nowy paszport nie powinno się czekać dłużej niż 6 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach procedura może zostać wydłużona do 60 dni – dotyczy sytuacji, gdy urzędnik ma wątpliwości dotyczące podanych danych. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w dowolnym biurze paszportowym?

Tak. Nie ma obowiązku składania wniosku o wydanie paszportu w urzędzie przypisanym do miejsca zamieszkania. Jednak wybierając biuro paszportowe w innej miejscowości, należy pamiętać, że również tam się go odbiera.

Czy w Nowym Tomyślu można złożyć wniosek o paszport przez internet?

Niestety nie jest to możliwe. Trzeba udać się osobiście do urzędu, choćby po to, by urzędnik pobrał odciski palców, które następnie zapisuje się na chipie wbudowanym w paszport. Od końca marca będzie można składać online wniosek o paszport dla dzieci do 12. roku życia.

Czy trzeba rejestrować termin wizyty, aby złożyć wniosek o paszport w Nowym Tomyślu?

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Nowym Tomyślu nie ma możliwości rejestracji wizyty w urzędzie. Nie można tego zrobić poprzez platformę internetową i telefonicznie.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Podstawowe wymagania dotyczące zdjęcie do paszportu to: format 35 na 45 mm, zrobione do 6 miesięcy wcześniej, ostre, wykonane na jasny tle z równomiernym oświetlenie. Na zdjęciu musi znajdować się twarz (70-80% miejsca) i górna część barków. Oczy widoczne, wyraźne, podobnie jak brwi. Brak nakrycia głowy i ciemnych okularów. Oczy otwarte, patrzące na wprost. Każdy fotograf zna zasady wykonywania takich zdjęć.