Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Mińsku Mazowieckim

minsk mazowiecki -paszport
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Mińsku Mazowieckim?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Mińsku Mazowieckim?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Mińsku Mazowieckim?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Mińsku Mazowieckim?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Mińsku Mazowieckim?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Mińsku Mazowieckim

Adres:

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

E-mail:

Informacja paszportowa:

22 695 73 45

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

25 756 40 48

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

http://powiatminski.pl/rezerwacja-42-paszporty_i_zaproszenia_dla_cudzoziemcow.html

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-16:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-14:30

biuro paszportowe w mińsku mazowieckim

Gdzie wyrobić paszport w Mińsku Mazowieckim?

W Mińsku Mazowieckim paszport można wyrobić w Terenowym Punkcie Paszportowym przy ul. Konstytucji 3 Maja 16, a dokładniej w pokoju nr 208 na II piętrze budynku. Sprawy załatwia Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym urzędzie zajmującym się tego typu sprawami na terenie Polski. Nie musi się on znajdować w tym samym mieście czy województwie co miejsce zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Mińsku Mazowieckim?

Standardowa opłata paszportowa wynosi 140 zł. Przepisy prawa przewidują ulgi w wysokości 50%, 75% i 100% (całkowite zwolnienie z opłaty) dla wybranych grup (lista poniżej).

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Mińsku Mazowieckim?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Mińsku Mazowieckim?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Mińsku Mazowieckim można wnieść tylko przed wizytą w urzędzie:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym. 

W tytule należy napisać “Opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Mińsku Mazowieckim?

W celu złożenia wniosku trzeba najpierw zarezerwować miejsce w kolejce (obowiązkowo), a potem udać się do Terenowego Punktu Paszportowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 16. Formalności związanych z wyrobieniem paszportu nie można załatwić drogą elektroniczną.

Jednak od końca marca 2023 roku część osób będzie mogła złożyć wniosek online o wydanie paszportu. Dotyczy to rodziców i opiekunów, którzy będą chcieli wyrobić paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Mińsku Mazowieckim – rezerwacja terminu

Rezerwacja terminu jest w Terenowym Punkcie Paszportowym w Mińsku Mazowieckim obowiązkowa! Zapisu dokonuje się na stronie http://powiatminski.pl/rezerwacja-42-paszporty_i_zaproszenia_dla_cudzoziemcow.html.

Osoby starsze lub nieposiadające dostępu do internetu mogą zarezerwować termin telefonicznie pod numerem 25 756 40 50.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Mińsku Mazowieckim?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Wyrobienie paszportu wymaga pobrania odcisków palców za pomocą czytnika elektronicznego – trafią one na chip wbudowany w paszport. Odcisków nie składają dzieci do 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie składa się papierowych wniosków o wydanie paszportu. Wersję elektroniczną tworzy urzędnik na komputerze. Również podpis składa się elektronicznie.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku z indywidualnym numerem (wpisuje się go na stronie internetowej przy sprawdzaniu statusu dokumentu).

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Mińsku Mazowieckim?

Standardowy czas oczekiwania na paszport to maksymalnie miesiąc. W wyjątkowych sytuacjach może on wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Powiadomienie za pomocą SMS-a lub e-maila – podczas wizyty trzeba podać te dane kontaktowe.
 • Telefonicznie (nr. Terenowego Punktu Paszportowego w Mińsku Mazowieckim) – 25 756 40 48.
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – tutaj wpisuje się numer wniosku podany w potwierdzeniu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą wyrobić paszport w innym mieście?

Tak. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju bez względu na miejsce zamieszkania.

Czy można złożyć wniosek o paszport online w Mińsku Mazowieckim?

Nie. Przez internet rejestruje się termin wizyty w Terenowym Punkcie Paszportowym w Mińsku Mazowieckim. Formalności załatwia się na miejscu. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o wydanie paszportu dla dziecka do 12. roku życia.

Czy trzeba rejestrować termin wizyty, aby złożyć wniosek o paszport w Mińsku Mazowieckim?

Tak. Rejestracja terminu jest obowiązkowa w Terenowym Punkcie Paszportowym w Mińsku Mazowieckim.

Jakie ma być zdjęcie do paszportu?

Najważniejsze by było aktualne, czyli wykonane maksymalnie do pół roku przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu. Dokładne parametry fotografii i ustawienie osoby do jej wykonania zna każdy zawodowy fotograf.