Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Lublinie

paszport lublin
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Lublinie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Lublinie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Lublinie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Lublinie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Lublinie?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Adres:

ul. Lubomelska 1-3
20-001 Lublin

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

81 74 76 447

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

81 74 76 447

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/luw-paszporty

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 10:00-17:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe lublin

Gdzie wyrobić paszport w Lublinie?

Nowy paszport można wyrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a dokładniej w Oddziale ds. Paszportów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Lubomelskiej 1-3.

żarówka
Czy wiesz, że…

W Polsce wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju. Należy jednak pamiętać, że dokument odbiera się w tym samym miejscu.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Lublinie?

Podstawowa opłata paszportowa wynosi 140 zł. Ustawodawca przewidział ulgi dla wybranych osób w wysokości 50%, 75% lub całkowitego zwolnienia z opłaty,.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/z%C5%82o%C5%BCenie-wniosku-o-wydanie-paszportu-oraz-odbi%C3%B3r-paszportu.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Lublinie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Lublinie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Lublinie można wnieść na kilka sposobów:

 • w punkcie kasowym Poczty Polskiej w budynku urzędu (na parterze),
 • przelewem internetowym,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku.

W tytule przelewu należy wpisać: opłata paszportowa oraz imię i nazwisko osoby, która składa wniosek.

Jak złożyć wniosek o paszport w Lublinie?

Aby złożyć wniosek paszportowy należy udać się do urzędu osobiście po wcześniejszej rezerwacji w kolejce bądź bezpośrednio – pobiera się numerek w automacie stojącym przy wejściu do oddziału (liczba numerków jest ograniczona).

Od końca marca 2023 roku wchodzą zmiany, które pozwolą na złożenie wniosku o wydanie paszportu przez internet dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Lublinie – rezerwacja terminu

Termin wizyty w urzędzie w Lublinie można zarezerwować na stronie https://bezkolejki.eu/luw-paszporty. To ułatwienie, które pozwala na uniknięcie stania w kolejce od samego rana oraz załatwienie sprawy w wybranym dniu.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Lublinie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Osobista wizyta w punkcie paszportowym jest obowiązkowa, ponieważ w jej trakcie pobierane są odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Pod koniec 2022 roku wprowadzono zmiany w procedurze wydawania paszportów. Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać ręcznie wniosku paszportowego. Generuje go urzędnik w wersji cyfrowej. Klient urzędu składa jedynie podpis cyfrowy.

Na koniec urzędnik drukuje i wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o paszport. Znajdujący się na nim numer pozwala sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Lublinie?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach wszystkie formalności mogą przedłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Również na odbiór paszportu można się umówić za pomocą internetowej rezerwacji wizyty na stronie https://bezkolejki.eu/luw-paszporty.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy jako mieszkaniec Lublina mogę złożyć wniosek o paszport w innym mieście?

Tak. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w całym kraju. Warto jednak wziąć pod uwagę, że w miejscu złożenia wniosku odbiera się nowy dokument.

Czy wniosek o paszport w Lublinie można złożyć na stronie internetowej urzędu lub online?

NIestety nie. Konieczna jest osobista wizyta w urzędzie. Jednak od 31 marca 2023 roku pojawi się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia. Rodzic musi posiadać możliwość złożenia podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy muszę rezerwować termin przed wizytą w punkcie paszportowym w Lublinie?

Rezerwacja wizyty w urzędzie jest dobrowolna. Warto z niej skorzystać, by umówić się na konkretny dzień i godzinę.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie powinno być aktualne (do 6 miesięcy), kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm. Zrobione en face, ostre wyraźne z równomiernym oświetleniem. Do zdjęcia nie można pozować w nakryciu głowy czy w okularach przeciwsłonecznych. Profesjonalny fotograf będzie znał zasady wykonania prawidłowej fotografi do paszportu.