Biuro Paszportowe w Łodzi

paszport łódź

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Adres:

ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

42 664-17-00

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

42 664-17-00

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/lodzkiuw

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-15:45
Wtorek: 10:00-17:45
Środa: 8:00-15:45
Czwartek: 8:00-15:45
Piątek: 8:00-15:45

biuro paszportowe w łodzi

Gdzie wyrobić paszport w Łodzi?

Wniosek o wydanie paszportu w Łodzi złożyć można w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Oddziale Paszportowym przy ulicy Traugutta 25 w budynku TEXTILIMPEX na I piętrze.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Łodzi?

Koszt wyrobienia paszportu to 140 zł. Jednak część osób może liczyć na zniżkę. Prawo przewiduje zniżkę w wysokości 50%, 75% lub 100%.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Łodzi?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Łodzi?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Łodzi można wnieść na kilka sposobów:

 • w Oddziale paszportowym za pomocą karty płatniczej,
 • w Kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piotrkowskiej 104, II piętro, budynek C, pokój 208 – wyłącznie gotówką (między 10:30 a 13:00 kasa jest nieczynna),
 • przelewem internetowym,
 • tradycyjnym przelewem w banku lub na poczcie. 

W tytule przelewy trzeba wpisać “opłata paszportowa – imię i nazwisko”

Jak złożyć wniosek o paszport w Łodzi?

Aby złożyć wniosek o paszport należy udać się do urzędu osobiście. Nie można tego zrobić zdalnie za pomocą internetu. Od końca marca 2023 roku szykują się zmiany w tej kwestii – rodzice/opiekunowie dzieci będą mogli złożyć wniosek online o paszport dla dzieci, które nie ma skończonych 12. lat.

Wyrobienie paszportu w Łodzi – rezerwacja terminu

Najszybszym sposobem na załatwienie sprawy w urzędzie związanej z paszportem jest uprzednia rejestracja do kolejki. W Łodzi można to zrobić na stronie https://bezkolejki.eu/lodzkiuw – zarówno na wizytę w celu złożenia wniosku, jak i odbioru paszportu.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Łodzi?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik wygeneruje wniosek i wprowadzi Twoje dane. Pobierze też odciski palców (nie pobiera się od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia) i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego.

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Łodzi?

Nowy dokument będzie gotowy w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W niektórych sytuacjach, które wymagają wszczęcia procedury wyjaśniającej przez urzędnika, otrzymanie paszportu może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Otrzymasz powiadomienie SMS-em lub e-mailem – trzeba podać nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 • Telefonicznie w informacji paszportowej pod numerem 42 664 17 00 .
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – w powiadomieniu o złożeniu wniosku znajdziesz numer, który trzeba wpisać.

W celu odebrania paszportu również trzeba udać się osobiście do urzędu (rodzice mogą odebrać dokument za dzieci). Na wizytę można umówić się na konkretny dzień i godzinę na stronie https://bezkolejki.eu/lodzkiuw.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy paszport mogę wyrobić poza urzędem w moim miejscu zamieszkania?
Czy wniosek o paszport w Łodzi można złożyć online?
Czy muszę rezerwować miejsce do kolejki w łódzkim urzędzie?
Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?