Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Lesznie

leszno paszport
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Lesznie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Lesznie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Lesznie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Lesznie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Lesznie?

Dane kontaktowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Lesznie

Adres:

Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:15-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe w lesznie

Gdzie wyrobić paszport w Lesznie?

Żeby wyrobić paszport w Lesznie, należy zgłosić się do Oddziału Paszportów, który znajduje się w Wydziale Spraw Obywatelskich Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na Placu Kościuszki 4. Wnioski paszportowe składa się w pokoju nr 6 na parterze.

przykład
Uwaga!

Pamiętaj, że o paszport nie musisz wnioskować w miejscu swojego zamieszkania lub zameldowania. Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Lesznie?

Podstawowa opłata paszportowa dla osoby pełnoletniej wynosi 140 zł. Ulgi w wysokości 50% lub 75% od tej kwoty lub całkowite zwolnienie od opłaty przysługuje wyróżnionym kategoriom osób – lista uprawnionych do zniżek znajduje się poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Lesznie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Lesznie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Lesznie można wnieść:

 • kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta w Oddziale Paszportów,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata paszportowa, imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Lesznie?

Wniosek o paszport można złożyć tylko osobiście. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online, chociaż w marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na to w przypadku paszportów dla dzieci poniżej 12 lat. Wniosek w Oddziale Paszportów w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie złożysz w Wydziale Spraw Obywatelskich w pokoju nr 6.

Wyrobienie paszportu w Lesznie – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Oddziale Paszportów w Lesznie możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/. Dokonanie rezerwacji nie jest obowiązkowe – do urzędu można przyjść i pobrać bilet z systemu kolejkowego, a następnie poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Lesznie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Wniosek o wydanie paszportu generuje pracownik urzędu po wprowadzeniu Twoich danych do systemu. Pobiera on przy tym Twoje odcinki palców, a także prosi o złożenie podpisu elektronicznego i podanie danych kontaktowych.

żarówka
Warto wiedzieć

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis – nie trzeba wypełniać wniosku samodzielnie.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Lesznie?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy, np. sprawdzając jego status online.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do Oddziału Paszportów w Lesznie (numer telefonu: 61 854 19 99).
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, również termin wizyty w celu odebrania dokumentu można zarezerwować przez internet na stronie https://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba wnioskować tam, gdzie jest się zameldowanym?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania lub zameldowania. Przykładowo, możesz złożyć wniosek o paszport w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, nawet jeśli jesteś zameldowany w Poznaniu.

Czy wniosek o paszport w Lesznie można złożyć online?

W żadnym urzędzie wojewódzkim w Polsce nie ma takiej możliwości. Osobiste stawienie się w urzędzie jest konieczne do złożenia wniosku o paszport. Od 31 marca 2023 roku ma jednak pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem jest posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy w Oddziale Paszportów w Lesznie jest wymagana rezerwacja terminu?

Nie. Rezerwacja terminu w sprawie paszportu w oddziale w Lesznie jest możliwa, ale nieobowiązkowa. Sprawę możesz załatwić, po prostu przychodząc do urzędu, pobierając bilet z automatu i czekając na swoją kolej. W celu uniknięcia kolejek warto jednak skorzystać z możliwości wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty online na stronie https://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/.

Czy do wyrobienia paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda rodziców?

Tak, potrzebna jest zgoda obojga rodziców, chyba, że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej. Zgodę wyraża się na wniosku dotyczącym wydania paszportu, na piśmie w postaci papierowej poświadczonym przez organ paszportowy lub notariusza, albo na piśmie utrwalonym w wersji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.