Biuro Paszportowe w Lesznie

leszno paszport

Dane kontaktowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Lesznie

Adres:

Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:15-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe w lesznie

Gdzie wyrobić paszport w Lesznie?

Żeby wyrobić paszport w Lesznie, należy zgłosić się do Oddziału Paszportów, który znajduje się w Wydziale Spraw Obywatelskich Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na Placu Kościuszki 4. Wnioski paszportowe składa się w pokoju nr 6 na parterze.

uwaga
Uwaga!

Pamiętaj, że o paszport nie musisz wnioskować w miejscu swojego zamieszkania lub zameldowania. Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Lesznie?

Podstawowa opłata paszportowa dla osoby pełnoletniej wynosi 140 zł. Ulgi w wysokości 50% lub 75% od tej kwoty lub całkowite zwolnienie od opłaty przysługuje wyróżnionym kategoriom osób – lista uprawnionych do zniżek znajduje się poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Lesznie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Lesznie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Lesznie można wnieść:

 • kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta w Oddziale Paszportów,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata paszportowa, imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Lesznie?

Wniosek o paszport można złożyć tylko osobiście. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online, chociaż w marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na to w przypadku paszportów dla dzieci poniżej 12 lat. Wniosek w Oddziale Paszportów w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie złożysz w Wydziale Spraw Obywatelskich w pokoju nr 6.

Wyrobienie paszportu w Lesznie – rezerwacja terminu

Termin wizyty w Oddziale Paszportów w Lesznie możesz wcześniej zarezerwować na stronie https://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/. Dokonanie rezerwacji nie jest obowiązkowe – do urzędu można przyjść i pobrać bilet z systemu kolejkowego, a następnie poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Lesznie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Wniosek o wydanie paszportu generuje pracownik urzędu po wprowadzeniu Twoich danych do systemu. Pobiera on przy tym Twoje odcinki palców, a także prosi o złożenie podpisu elektronicznego i podanie danych kontaktowych.

żarówka
Warto wiedzieć

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis – nie trzeba wypełniać wniosku samodzielnie.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Lesznie?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy, np. sprawdzając jego status online.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do Oddziału Paszportów w Lesznie (numer telefonu: 61 854 19 99).
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, również termin wizyty w celu odebrania dokumentu można zarezerwować przez internet na stronie https://rejestracjaleszno.poznan.uw.gov.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba wnioskować tam, gdzie jest się zameldowanym?
Czy wniosek o paszport w Lesznie można złożyć online?
Czy w Oddziale Paszportów w Lesznie jest wymagana rezerwacja terminu?
Czy do wyrobienia paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda rodziców?