Data dodania: 19 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Legnicy

paszport legnica
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Legnicy?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Legnicy?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Legnicy?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Legnicy?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Legnicy?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy (delegatura)

Adres:

ul. F. Skarbka 3
59-220 Legnica

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

0801 43 00 86, 76 713 50 06

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

0801 43 00 86, 76 713 50 06

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacje.duw.pl/pol/login

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-16:00
Wtorek: 9:00-16:00
Środa: 9:00-16:00
Czwartek: 9:00-16:00
Piątek: 9:00-16:00

grafika

Gdzie wyrobić paszport w Legnicy?

Aby złożyć wniosek o paszport w Legnicy trzeba udać się do Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a konkretnie do Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, który mieści się przy ul. F. Skarbka 3.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w kraju. Nie ma znaczenia w jakim mieście czy województwie się on znajduje.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Legnicy?

Podstawowa opłata za wyrobienie paszportu wynosi 140 zł. Przepisy prawa dla niektórych osób przewidują ulgi w wysokości 50%, 75% lub zwolnienia z opłaty o wydanie paszportu.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/oplaty-za-wyrobienie-paszportu/18513,Oplata-Paszportowa.html.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Legnicy?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Legnicy?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Legnicy można wnieść na kilka sposobów:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w bank.
przykład
Uwaga!

W Oddziale Paszportowym i Spraw Cudzoziemców w legnicy nie ma punktu kasowego!

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport wraz z dopiskiem “opłata paszportowa”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Legnicy?

Złożenie wniosku o wydanie paszportu wymaga osobistego stawienia się w urzędzie. Sprawy nie można załatwić przez internet w ramach e-usług. Jednak od końca marca 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany. Rodzice i prawni opiekunowie będą mogli złożyć wniosek online o paszport dla dzieci, które mają mniej niż 12 lat.

Wyrobienie paszportu w Legnicy – rezerwacja terminu

Dobrowolną rezerwację terminu w Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego można zrobić na stronie https://rezerwacje.duw.pl/pol/login.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Legnicy?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w urzędzie pobierane są odciski palców za pomocą elektronicznego urządzenia. Zapisane cyfrowo trafią na chip wbudowany w paszport. Odcisków nie pobiera się od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku to urzędnik generuje wniosek o wydanie paszportu w wersji elektronicznej. Nie trzeba ręcznie wypełniać papierowej wersji. Na koniec składa się podpis elektroniczny.

Po zakończeniu formalności urzędnik wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Znajdujący się na nim numer pozwala na sprawdzenia, czy nowy dokument czeka w urzędzie na odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Legnicy?

Do 30 dni – to standardowy czas oczekiwania na nowy paszport. W przypadku wątpliwości co do podanych informacji do wniosku o wydanie dokumentu, urzędnik przeprowadza procedurę wyjaśniającą, co może przedłużyć wydanie paszportu do 2 miesięcy. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu lub adres e-mail w urzędzie – otrzymasz SMS-a lub e-maila z powiadomieniem, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń na informację paszportową – nr telefonu 0801 43 00 86, 76 713 50 06.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – wpisz tam numer wniosku (znajdziesz go na potwierdzeniu).

Na stronie https://rezerwacje.duw.pl/pol/login zarezerwujesz również wizytę w oddziale w Legnicy w celu odebrania paszportu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport mogę złożyć w innym urzędzie niż ten w miejscowości mojego zamieszkania?

Tak. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym. Ważne by pamiętać, że gotowy dokument odbiera się tam, gdzie złożyło się wniosek.

Czy wniosek o paszport w Legnicy można złożyć online?

Obecnie nie jest to możliwe. Jednak do 31.03.2023 roku będzie można składać wnioski o paszport za pomocą internetu dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia.

Czy rezerwacja wizyty w celu wyrobienia paszportu w Legnicy jest obowiązkowa?

Nie. To dobrowolne ułatwienie, z którego warto skorzystać, by szybko oraz bez zbędnego czekania w kolejce załatwić sprawę w urzędzie.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie powinno być aktualne (do 6 miesięcy) o formacie 35 x 45 mm. Istotna jest dobra ostrość, jasne tło, równomierne oświetlenie, z naturalnym odcieniem skóry, pozycja frontalna osoby przedstawionej na zdjęciu. Jednocześnie kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu). Widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów. Oczy powinny być otwarte, wyraźne i patrzące na wprost (nie mogą być zakryte włosami).