Data dodania: 14 marca 2023 Autor: Monika Strzała

Biuro Paszportowe w Krakowie

paszport kraków
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Krakowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Krakowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Krakowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Krakowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Krakowie?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Adres:

ul. Św. Sebastiana 11
31-049 Kraków

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

12 39 22 630

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

12 39 22 628
12 39 22 629
12 39 22 639

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://muw.bezkolejki.eu/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Gdzie wyrobić paszport w Krakowie?

W stolicy województwa małopolskiego możesz wyrobić paszport w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, a konkretnie w Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Oddział ten znajduje się przy ul. Świętego Sebastiana 11 w Krakowie.

żarówka
Warto wiedzieć

Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku wnioskowania o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Krakowie?

Podstawowa opłata paszportowa wynosi 140 zł. Jednak niektórym osobom będą przysługiwały ulgi w wysokości 50% lub 75% od tej kwoty, a inni zostaną całkowicie zwolnieni z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Krakowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Krakowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Krakowie można wnieść na kilka sposobów:

 • na stanowisku przyjmowania wniosków paszportowych (płatność kartą),
 • w kasie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 (kasa znajduje się na 3. piętrze w pokoju 303 – czynna od poniedziałku do piątku od 9:30 do 14:30),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla [imię i nazwisko osoby, która będzie właścicielem paszportu]”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Krakowie?

Żeby złożyć wniosek o paszport, musisz stawić się w urzędzie osobiście. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online, chociaż w marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na to w przypadku paszportów dla dzieci poniżej 12 lat. Wniosek złożysz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w Oddziale Paszportowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Wyrobienie paszportu w Krakowie – rezerwacja terminu

Termin wizyty w biurze paszportowym w Krakowie możesz wcześniej zarezerwować na stronie www.muw.bezkolejki.eu. Dokonanie rezerwacji nie jest jednak obowiązkowe. Możesz po prostu przyjść do urzędu w wybranym dniu. Musisz jednak liczyć się z kolejkami.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Krakowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik wygeneruje wniosek i wprowadzi Twoje dane. Pobierze też odciski palców i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego.

przykład
Uwaga!

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Krakowie?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Krakowie (numery telefonu: 12 39 22 628, 12 39 22 629,12 39 22 639).
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, tak termin wizyty w celu odebrania dokumentu można, choć nie trzeba zarezerwować przez internet na www.muw.bezkolejki.eu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba wnioskować w urzędzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania?

Nie. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania.

Czy wniosek o paszport w Krakowie można złożyć online?

Na razie nie ma takiej możliwości. Osobiste stawienie się w urzędzie jest konieczne do złożenia wniosku o paszport. Od 31 marca 2023 roku ma jednak pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem jest posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Krakowie?

Rezerwacja terminu w sprawie paszportu w Krakowie nie jest obowiązkowa, ale możliwa. Istnieje możliwość złożenia wniosku bez rezerwacji terminu. Ale urząd umożliwia wcześniejsze umówienie się na konkretny dzień i godzinę w celu złożenia wniosku lub odebrania gotowego paszportu dla wygody petentów.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia do paszportu powinna być kolorowa i mieć wymiary 35 x 45 mm. Zdjęcie powinno być aktualne (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Parametry techniczne: dobra ostrość, jasne tło, równomierne oświetlenie, z naturalnym odcieniem skóry, pozycja frontalna osoby przedstawionej na zdjęciu, kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu), dobrze widoczne, wyraźne oczy (zwłaszcza źrenice), widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami. To, jak powinno wyglądać zdjęcie paszportowe, doskonale wie każdy fotograf, który je wykonuje. Wystarczy zatem powiedzieć, o zdjęcie do jakiego dokumentu chodzi, a fachowiec wykona je zgodnie z zaleceniami.