Biuro Paszportowe w Koszalinie

koszalin

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (delegatura)

Adres:

ul. Władysława Andersa 34
75-626 Koszalin

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

94 3428 254

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

94 3428 209, 94 3428 243

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe w koszalinie

Gdzie wyrobić paszport w Koszalinie?

Osoby, które chcą wyrobić paszport, muszą udać się do Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie na ul. Władysława Andersa 34. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w kraju. Nie musi on znajdować się w miejscowości zamieszkania osoby składającej wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Koszalinie?

Koszt wyrobienia paszportu zależy, czy danej osobie przysługuje ulga. Standardowa opłata to 140 zł. Natomiast zniżki mogą sięgnąć 50%, 75% lub 100%.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=116.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Koszalinie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Koszalinie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Koszalinie można wnieść na kilka sposobów:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem internetowym,
 • tradycyjnym przelewem na poczcie lub w banku.

Jak złożyć wniosek o paszport w Koszalinie?

Na dzień 03.02.2023 roku złożenie wniosku paszportowego związane jest koniecznością osobistego stawienia się w urzędzie. Jednak pod koniec marca zaczną obowiązywać zmiany, które umożliwią składanie wniosku paszportowego online, ale tylko dla osób, które mają mniej niż 12 lat.

Wyrobienie paszportu w Koszalinie – rezerwacja terminu

Rejestracja do kolejki w urzędzie jest dobrowolna. Możesz jej dokonać na stronie http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl/.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Koszalinie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

W punkcie paszportowym pobierane są także odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego.

żarówka
Czy wiesz, że…

Obecnie nie wypełnia się wniosku papierowego o wydanie paszportu. Jego wersję elektroniczną generuje na komputerze urzędnik. Osoba ubiegająca składa jedynie podpis elektroniczny – zasady te obowiązują od 13 listopada 2022 roku.

Po stworzeniu wniosku urzędnik wydaje potwierdzenie, na którym znajduje się numer. Dzięki niemu można sprawdzić, czy dokument czeka w urzędzie na odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Koszalinie?

Standardowy czas oczekiwania na odbiór dokumentu nie powinien przekroczyć miesiąca. W przypadku konieczności wszczęcia procedury wyjaśniającej czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Również na odbiór paszportu można umówić się na stronie http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy jako mieszkaniec Koszalina mogę wyrobić paszport w innymi mieście?
Czy wniosek o paszport w Koszalinie mogę złożyć przez stronę internetową?
Czy muszę rezerwować termin do kolejki przed wizytą w punkcie paszportowym w Koszalinie?
Jakie musi być zdjęcie do paszportu?