Data dodania: 18 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Koszalinie

koszalin
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Koszalinie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Koszalinie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Koszalinie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Koszalinie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Koszalinie?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie (delegatura)

Adres:

ul. Władysława Andersa 34
75-626 Koszalin

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

94 3428 254

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

94 3428 209, 94 3428 243

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe w koszalinie

Gdzie wyrobić paszport w Koszalinie?

Osoby, które chcą wyrobić paszport, muszą udać się do Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie na ul. Władysława Andersa 34. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w kraju. Nie musi on znajdować się w miejscowości zamieszkania osoby składającej wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Koszalinie?

Koszt wyrobienia paszportu zależy, czy danej osobie przysługuje ulga. Standardowa opłata to 140 zł. Natomiast zniżki mogą sięgnąć 50%, 75% lub 100%.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=116.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Koszalinie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Koszalinie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Koszalinie można wnieść na kilka sposobów:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem internetowym,
 • tradycyjnym przelewem na poczcie lub w banku.

Jak złożyć wniosek o paszport w Koszalinie?

Na dzień 03.02.2023 roku złożenie wniosku paszportowego związane jest koniecznością osobistego stawienia się w urzędzie. Jednak pod koniec marca zaczną obowiązywać zmiany, które umożliwią składanie wniosku paszportowego online, ale tylko dla osób, które mają mniej niż 12 lat.

Wyrobienie paszportu w Koszalinie – rezerwacja terminu

Rejestracja do kolejki w urzędzie jest dobrowolna. Możesz jej dokonać na stronie http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl/.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Koszalinie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

W punkcie paszportowym pobierane są także odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego.

żarówka
Czy wiesz, że…

Obecnie nie wypełnia się wniosku papierowego o wydanie paszportu. Jego wersję elektroniczną generuje na komputerze urzędnik. Osoba ubiegająca składa jedynie podpis elektroniczny – zasady te obowiązują od 13 listopada 2022 roku.

Po stworzeniu wniosku urzędnik wydaje potwierdzenie, na którym znajduje się numer. Dzięki niemu można sprawdzić, czy dokument czeka w urzędzie na odbiór.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Koszalinie?

Standardowy czas oczekiwania na odbiór dokumentu nie powinien przekroczyć miesiąca. W przypadku konieczności wszczęcia procedury wyjaśniającej czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Również na odbiór paszportu można umówić się na stronie http://rezerwacja2.zuw.szczecin.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy jako mieszkaniec Koszalina mogę wyrobić paszport w innymi mieście?

Tak. Każdy obywatel Polski może wyrobić paszport w dowolnym punkcie paszportowym bez względu na miejsce zamieszkania.

Czy wniosek o paszport w Koszalinie mogę złożyć przez stronę internetową?

Nie jest to w tej chwili możliwe. Od 31 marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online na paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12 lat. Od osób do tego wieku nie pobiera się odcisków palców do paszportu.

Czy muszę rezerwować termin do kolejki przed wizytą w punkcie paszportowym w Koszalinie?

Rezerwacja do kolejki w koszalińskim urzędzie jest dobrowolna.

Jakie musi być zdjęcie do paszportu?

Format zdjęcia to 35 x 45 mm. Musi być aktualne oraz spełniać określone parametry techniczne – wyraźne, dobrze oświetlone, odpowiednie przedstawienie osoby bez nakrycia głowy czy zakrytych oczu. Twarz na zdjęciu powinna zajmować 70-80% miejsca. Fotograf na pewno będzie wiedział, jak je prawidłowo wykonać.