Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Koninie

paszport konin
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Koninie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Koninie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Koninie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Koninie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Koninie?

Dane kontaktowe Oddziału Paszportów w Koninie (Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Adres:

ul. Aleja 1 Maja 7
62-510 Konin

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 247 77 29

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rejestracjakonin.poznan.uw.gov.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:15-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe w koninie

Gdzie wyrobić paszport w Koninie?

Paszport w Koninie można wyrobić w Oddziale Paszportów Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który mieści się przy ul. Aleje 1 Maja 7. Sprawy paszportowe realizowane są w pokojach nr 218 i 219 na I piętrze budynku.

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek o paszport można złożyć w każdym biurze paszportowym na terenie kraju, a nie tylko w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Koninie?

Podstawowa cena za nowy paszport to 140 zł. Ustawodawca przewidział ulgi dla niektórych grup. Koszt wyrobienia dokumentu może więc być niższy o 50%, 75% lub nawet o 100% (całkowite zwolnienie z opłaty).

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Koninie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Koninie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Koninie można wnieść na 3 sposoby:

 • kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta, 
 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym.

W tytule płatności za paszport należy wpisać „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek” (wniosek dla jednej osoby). Natomiast w przypadku większej liczby osób „Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty” 

Jak złożyć wniosek o paszport w Koninie?

Złożenie wniosku o wydanie paszportu wymaga osobistego stawienia się w Oddziale Paszportów w Koninie. Sprawy nie można załatwić online. Jednak od końca marca 2023 roku rodzice i opiekunowie dzieci do 12. roku życia będą mogli złożyć wniosek o paszport dla nich poprzez platformę internetową.

Wyrobienie paszportu w Koninie – rezerwacja terminu

Na wizytę w Oddziale Paszportów w Koninie można się umówić na stronie https://rejestracjakonin.poznan.uw.gov.pl/. Dzięki temu uniknie się dłuższego czekania w kolejce i będzie się miało pewność załatwienia sprawy konkretnego dnia.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Koninie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w biurze paszportowym pobierane są od osób powyżej 12. roku życia odciski palców, które zapisywane są cyfrowo w chipie paszportu.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać wniosku własnoręcznie. To urzędnik go wygeneruje w wersji cyfrowej na podstawie danych z dowodu osobistego, aktualnego paszportu i informacji z baz danych. Klient biura paszportowego składa jedynie podpis elektroniczny.

Formalności zakończy przekazanie przez urzędnika potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie paszportu. Znajduje się na nim indywidualny numer, który pozwoli na sprawdzenia na stronie internetowej statusu dokumentu.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Koninie?

Standardowy czas oczekiwania na paszport nie powinien przekroczyć miesiąca. W skomplikowanych przypadkach może się on wydłużyć do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Gdzie złożyć wniosek o wydanie paszportu? Czy to musi być biuro w moim mieście?

Nie. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym biurze paszportowym. Nie ma znaczenie, jak daleko oddalone jest od miejsca zamieszkania. Osoby mieszkające w Koninie mogą wyrobić paszport na przykład w Rzeszowie, Gdańsku czy Katowicach. Należy jednak pamiętać, że gotowy dokument odbiera się w biurze złożenia wniosku.

Czy mogę złożyć wniosek bez wychodzenia z domu przez internet?

Niestety nie. Trzeba osobiście udać się do urzędu. Podczas procedury pobierane są odciski palców. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można składać online wniosek o paszport dla dziecka do 12. roku życia.

Czy wizytę w biurze paszportowym trzeba umawiać?

Nie, choć warto to zrobić na stronie https://rejestracjakonin.poznan.uw.gov.pl/. W ten sposób można uniknąć zbędnego czekania w kolejce i zaplanowanie dnia.

Jakie są wymagania dotyczące zdjęcia do paszportu?

Format 35 na 45 mm, aktualne do 6 miesięcy, ostre, wykonane na jasny tle z równomiernym oświetlenie, 70-80% miejsca fotografii powinna zajmować twarz, a resztę górna część barków. Oczy widoczne, wyraźne, podobnie jak brwi. Brak nakrycia głowy i ciemnych okularów. Wzrok skierowany na wprost, zamknięte usta.