Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Kielcach

paszport kielce
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Kielcach?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Kielcach?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Kielcach?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Kielcach?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Kielcach?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Adres:

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Informacja paszportowa:

+48 (41) 342 14 13

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

+48 (41) 342 14 13

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacja.kielce.uw.gov.pl/reservation/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe kielce

Gdzie wyrobić paszport w Kielcach?

Paszport w Kielcach można wyrobić w Oddziale Paszportów i Migracji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, który mieści się przy al. IX Wieków Kielc 3. Wejście do urzędu znajduje się w budynku C od strony rzeki Silnicy. Natomiast osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z podjazdu, który jest przy wejściu do budynku A.

żarówka
Czy wiesz, że…

W Polsce paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym na terenie całego kraju – nie musi on znajdować się w Twojej miejscowości zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Kielcach?

Standardowa opłata za wyrobienie paszportu to 140 zł. Niektórym osobom przysługują ulgi w wysokości 50% lub 75% od tej kwoty, a nawet całkowite zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/6616,Wydawanie-dokumentow-paszportowych.html.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Kielcach?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Kielcach?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Kielcach można wnieść na kilka sposobów:

 • w kasie oddziału – zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą;
 • przelew internetowy;
 • tradycyjny przelew na poczcie lub w banku.

W tytule wpłaty należy wpisać “imię i nazwisko – opłata paszportowa”

Jak złożyć wniosek o paszport w Kielcach?

Złożenie wniosku o wydania paszportu wymaga osobistego stawienia się w urzędzie. Nie ma możliwości załatwienia sprawy online, ponieważ w punkcie paszportowym pobierane są odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego. 

Jednak od 31 marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia. Osoby w tym wieku są zwolnione z obowiązku pobierania odcisków palców.

Wyrobienie paszportu w Kielcach – rezerwacja terminu

Termin można zarezerwować na stronie https://rezerwacja.kielce.uw.gov.pl/reservation/ – pozwoli to na uniknięcie kolejki i załatwienie sprawy bez obawy o brak miejsca w kolejce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Kielcach?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy w punkcie paszportowym pobrane zostaną przez urzędnika odciski palców. W cyfrowej wersji trafią do chipu, który wbudowany jest w paszport. Odcisków nie pobiera się od osób, które nie ukończyły 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie wypełnia się już papierowych wniosków o wydanie paszportu. Elektroniczną wersję wniosku uzupełnia urzędnik. Następnie osoba ubiegająca się o dokument składa elektroniczny podpis.

Na koniec klient urzędu otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku. Należy je zachować, ponieważ dzięki niemu można sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odebrania.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Kielcach?

W większości przypadków oczekiwanie na paszport trwa do 30 dni. Jednak w sytuacjach budzących wątpliwości wszczynana jest procedura wyjaśniająca, która może przedłużyć wyrobienie paszportu do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę wyrobić paszport w innym mieście niż to, w którym mieszkam?

Tak. Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie Polski. Trzeba pamiętać, że dokument odbiera się w tym samym miejscu, w którym złożyło się wniosek.

Czy wniosek o paszport w Kielcach można złożyć online?

Na dzień 02.02.2023 roku nie ma takiej możliwości. Wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie. Jednak od 31 marca 2023 roku taka opcja będzie dostępna dla rodziców i opiekunów, którzy będą chcieli złożyć wniosek o paszport dla dziecka do 12. roku życia.

Czy rezerwacja wizyty w kieleckim jest obowiązkowa?

Nie. Rezerwacja jest dobrowolna. Warto ją rozważyć, aby nie stać od rana w kolejce lub obawiać się braku numerków po późniejszym przyjściu do urzędu.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia do paszportu powinna być kolorowa i mieć wymiary 35 x 45 mm. Zdjęcie powinno być aktualne (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy). Parametry techniczne: dobra ostrość, jasne tło, równomierne oświetlenie, z naturalnym odcieniem skóry, pozycja frontalna osoby przedstawionej na zdjęciu, kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca na zdjęciu), dobrze widoczne, wyraźne oczy (zwłaszcza źrenice), widoczne brwi, zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami. To, jak powinno wyglądać zdjęcie paszportowe, doskonale wie każdy fotograf, który je wykonuje. Wystarczy zatem powiedzieć, o zdjęcie do jakiego dokumentu chodzi, a fachowiec wykona je zgodnie z zaleceniami.