Biuro Paszportowe w Kaliszu

paszport kalisz

Dane kontaktowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu

Adres:

ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:15-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe w kaliszu

Gdzie wyrobić paszport w Kaliszu?

Aby wyrobić paszport w Kaliszu, trzeba się udać do Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, która znajduje się przy ul. Kolegialnej 4. Przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie paszportów odbywa się w pokoju nr 2 na parterze.

uwaga
Uwaga!

Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku wnioskowania o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub zameldowania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Kaliszu?

Dorosły, któremu nie przysługują żadne zniżki, zapłaci za wyrobienie paszportu 140 zł. O połowę mniej (70 zł) wynosi opłata dla nieletnich między 12. a 18. rokiem życia. Tylko 30 zł kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka poniżej 12 lat. Poniżej zostało wyszczególnionych więcej kategorii osób z prawem do zniżek.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/paszporty-komunikaty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Kaliszu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Kaliszu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Kaliszu można wnieść:

 • kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa, imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Kaliszu?

Wniosek o wydanie paszportu składa się w formie dokumentu elektronicznego wypełnianego przez urzędnika i podpisanego (w formie elektronicznej) przez wnioskodawcę. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców wnioskodawcy, dlatego konieczna jest jego obecność. Nie ma możliwości złożenia wniosku online.

żarówka
Warto wiedzieć

W marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na wnioskowanie o paszport online w przypadku dzieci poniżej 12 lat.

Wyrobienie paszportu w Kaliszu – rezerwacja terminu

Złożenie wniosku o dokument paszportowy jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w urzędzie za pośrednictwem strony: https://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/. Do urzędu można także przyjść, pobrać bilet bieżący z biletomatu i poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Kaliszu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik samodzielnie wygeneruje wniosek i wprowadzi na nim Twoje dane. Od 13 listopada 2022 roku wnioskodawca nie składa już wniosku w formie papierowej.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Kaliszu?

Gotowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie w celu odebrania paszportu warto wcześniej upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu lub adres mailowy podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie SMS-em lub wiadomość na pocztę e-mail, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Kaliszu pod numerem telefonu: 61 854 19 99.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Trzeba tam wpisać numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, również termin wizyty w celu odebrania dokumentu można zarezerwować przez internet, żeby uniknąć kolejek. Zrobisz to na stronie https://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę wnioskować o paszport w Kaliszu, jeśli nie jestem tam zameldowany?
Czy rodzic może sam wnioskować o paszport dla dziecka?
Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Kaliszu?
Czy urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku paszportowego?