Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Kaliszu

paszport kalisz
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Kaliszu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Kaliszu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Kaliszu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Kaliszu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Kaliszu?

Dane kontaktowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu

Adres:

ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:15-17:45
Wtorek: 8:15-15:15
Środa: 8:15-15:15
Czwartek: 8:15-15:15
Piątek: 8:15-15:15

biuro paszportowe w kaliszu

Gdzie wyrobić paszport w Kaliszu?

Aby wyrobić paszport w Kaliszu, trzeba się udać do Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, która znajduje się przy ul. Kolegialnej 4. Przyjmowanie wniosków paszportowych i wydawanie paszportów odbywa się w pokoju nr 2 na parterze.

przykład
Uwaga!

Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku wnioskowania o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub zameldowania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Kaliszu?

Dorosły, któremu nie przysługują żadne zniżki, zapłaci za wyrobienie paszportu 140 zł. O połowę mniej (70 zł) wynosi opłata dla nieletnich między 12. a 18. rokiem życia. Tylko 30 zł kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka poniżej 12 lat. Poniżej zostało wyszczególnionych więcej kategorii osób z prawem do zniżek.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/paszporty-komunikaty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Kaliszu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Kaliszu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Kaliszu można wnieść:

 • kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta,
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa, imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Kaliszu?

Wniosek o wydanie paszportu składa się w formie dokumentu elektronicznego wypełnianego przez urzędnika i podpisanego (w formie elektronicznej) przez wnioskodawcę. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców wnioskodawcy, dlatego konieczna jest jego obecność. Nie ma możliwości złożenia wniosku online.

żarówka
Warto wiedzieć

W marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na wnioskowanie o paszport online w przypadku dzieci poniżej 12 lat.

Wyrobienie paszportu w Kaliszu – rezerwacja terminu

Złożenie wniosku o dokument paszportowy jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w urzędzie za pośrednictwem strony: https://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/. Do urzędu można także przyjść, pobrać bilet bieżący z biletomatu i poczekać na swoją kolej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Kaliszu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik samodzielnie wygeneruje wniosek i wprowadzi na nim Twoje dane. Od 13 listopada 2022 roku wnioskodawca nie składa już wniosku w formie papierowej.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Kaliszu?

Gotowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie w celu odebrania paszportu warto wcześniej upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu lub adres mailowy podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie SMS-em lub wiadomość na pocztę e-mail, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Kaliszu pod numerem telefonu: 61 854 19 99.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Trzeba tam wpisać numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, również termin wizyty w celu odebrania dokumentu można zarezerwować przez internet, żeby uniknąć kolejek. Zrobisz to na stronie https://rejestracjakalisz.poznan.uw.gov.pl/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę wnioskować o paszport w Kaliszu, jeśli nie jestem tam zameldowany?

Tak. Wniosek o wyrobienie paszportu można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania i zameldowania. Gotowy paszport można jednak odebrać wyłącznie w tym urzędzie, gdzie składany był wniosek.

Czy rodzic może sam wnioskować o paszport dla dziecka?

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (czyli dziecka) niezbędna jest obecność tej osoby, jeżeli ukończyła ona 5. rok życia. W przypadku starszych dzieci wymagana jest ich osobista obecność w urzędzie. Od dzieci powyżej 12. roku życia urzędnik pobierze również odcinki palców.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Kaliszu?

Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane w celu uniknięcia kolejek. Po rezerwacji terminu można przyjść do urzędu na ustaloną godzinę i mieć pewność, że zostaniemy przyjęci. W przypadku braku rezerwacji i dużej liczby petentów może się okazać, że nie zdążymy zostać obsłużeni tego dnia.

Czy urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku paszportowego?

Tak. Może się tak zdarzyć np. gdy fotografia paszportowa złożona przez wnioskodawcę nie spełnia wymogów technicznych (m.in. odpowiednia wielkość, ostrość, oświetlenie, wyraz twarzy, odsłonięte oczy itp.) lub odmówi on pobrania odcisków palców.