Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Jeleniej Górze

paszport jelenia góra
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Jeleniej Górze?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Jeleniej Górze?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Jeleniej Górze?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Jeleniej Górze?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Jeleniej Górze?

Dane kontaktowe Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

Adres:

ul. Piłsudskiego 12
58-500 Jelenia Góra

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

75 72 29 439

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

75 72 29 439

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacje.duw.pl/pol/login

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 9:00-16:00
Wtorek: 9:00-16:00
Środa: 9:00-16:00
Czwartek: 9:00-16:00
Piątek: 9:00-16:00

biuro paszportowe w jeleniej górze

Gdzie wyrobić paszport w Jeleniej Górze?

Aby wyrobić paszport w Jeleniej Górze należy wybrać się do Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piłsudskiego 12. Usługi związane z paszportami realizowane są w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w każdym biurze paszportowym na terenie kraju. Nie trzeba tego robić w urzędzie najbliższym miejscu zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Jeleniej Górze?

Większość osób za wyrobienie paszportu musi zapłacić 140 zł (pełna kwota). Jednak osobom z wybranych grup przysługują ulgi w wysokości 50% i 75%, a nawet całkowite zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/oplaty-za-wyrobienie-paszportu/18513,Oplata-Paszportowa.html.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Jeleniej Górze?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Jeleniej Górze?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Jeleniej Górze można wnieść na kilka sposobów:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem na poczcie lub w banku.

Uwaga! W budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Góry nie można zapłacić za wyrobienie paszportu (ani kartą płatniczą, ani gotówką)! 

Jak złożyć wniosek o paszport w Jeleniej Górze?

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście w biurze paszportowym. Formalności nie można załatwić drogą elektroniczną. Jednak od końca marca 2023 roku przez internet będzie można złożyć wniosek paszportowy dla dziecka do 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Jeleniej Górze – rezerwacja terminu

W Jeleniej Górze można zarezerwować termin wizyty w urzędzie na stronie https://rezerwacje.duw.pl/pol/login. Dzięki tej usłudze szybciej i wygodniej można załatwić formalności w biurze paszportowym. Pula z rezerwacjami uruchamiana jest każdego dnia o 19:00, aż do wyczerpania terminów.

przykład
Uwaga!

Od 13 lutego 2023 roku zmieniono organizację obsługi w sprawach paszportowych. Zwiększono liczbę rezerwacji, a do tego od godziny 9:00 do 12:00 wnioski o wydanie paszportu będą mogły składać osoby, które dokonały rezerwacji wizyty. Klienci bez rezerwacji będą obsługiwani po pobraniu biletu od godziny 12:00 do 15:50. Paszporty są wydawane dla wszystkich od 9:00 do 16:00!

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Jeleniej Górze?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w punkcie paszportowym w Jeleniej Górze pobierane są odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego. Procedurze tej muszą poddać się osoby, które mają więcej niż 12 lat.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku nie trzeba własnoręcznie wypełniać wniosku o paszport. Generowany jest on komputerowo przez urzędnika. Wnioskodawca składa jedynie elektroniczny podpis.

Po zakończeniu formalności urzędnik przekazuje wydrukowane potwierdzenie złożenia wniosku o paszport z numerem sprawy, który umożliwi sprawdzenie, czy dokument jest gotowy do odbioru na stronie internetowej.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Jeleniej Górze?

Nowy paszport powinien być gotowy do odbioru maksymalnie w ciągu 30 dni. Jednak w wyjątkowych sytuacjach czas oczekiwania może wydłużyć się do 60 dni.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Otrzymując powiadomienie SMS-em lub e-mailem (trzeba podać dane kontaktowe).
 • Dzwoniąc na informację paszportową – nr telefonu 75 72 29 439 od 9:00 do 12:00.
 • Sprawdzając status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy (tutaj przyjade się numer z potwiedzenia złożenia wniosku).

W celu odbioru paszportu również warto zarezerwować termin wizyty w urzędzie. Można to zrobić na stronie https://rezerwacje.duw.pl/pol/login.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim w Polsce?

Tak. Zarówno w każdy urzędzie wojewódzkim, delegaturze i terenowym punkcie paszportowym na terenie całego kraju. Warto jednak pamiętać, że gotowy dokument odbiera się w tym samym miejscu, w którym wniosek został złożony.

Czy wniosek o paszport w Jeleniej Górze można złożyć online?

Nie jest to możliwe. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można składać wnioski o paszport dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia.

Czy rezerwacja wizyty w celu wyrobienia paszportu w Jeleniej Górze jest obowiązkowa?

Nie. To jednak dobry pomysł, ponieważ od godziny 9:00 do 12:00 w urzędzie są obsługiwane wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji. Dodatkowo skorzystanie z rezerwacji przyspieszy załatwienie formalności – nie trzeba czekać niepotrzebnie w kolejce.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Zasady wykonania prawidłowej fotografii do paszportu z pewnością zna każdy profesjonalny fotograf. Warto jednak wiedzieć, że musi być ono: aktualne (do 6 miesięcy), wyraźne, ostre. Osoba na zdjęciu powinna mieć odkrytą głowę i oczy, patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy. Format zdjęcia to 35 na 45 mm.