Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Inowrocławiu

paszport inowrocław
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Inowrocławiu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Inowrocławiu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Inowrocławiu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Inowrocławiu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Inowrocławiu?

Dane kontaktowe Punktu Paszportowego w Inowrocławiu

Adres:

al. Ratuszowa 36/38
88-100 Inowrocław

E-mail: 

Informacja paszportowa:

52 35 92 120, 52 35 92 180

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

52 35 92 120, 52 35 92 180

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-14:45
Wtorek: 8:00-15:45
Środa: 7:30-14:45
Czwartek: 7:30-14:45
Piątek: 7:30-14:45

biuro paszportowe inowrocław

Gdzie wyrobić paszport w Inowrocławiu?

W Inowrocławiu paszport można wyrobić w Punkcie Paszportowym mieszczącym się przy al. Ratuszowej 36/38. Wnioski składa się w pokoju nr 141, a gotowy dokument odbiera się w pokoju nr 142. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Wniosek o paszport można złożyć w każdym biurze paszportowym na terenie kraju. NIe trzeba tego robić w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Inowrocławiu?

Zwykle opłata za paszport wynosi 140 zł. Jednak niektóre osoby mogą liczyć na ulgę, które wysokość to 50%, 75% lub całkowite zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/paszporty.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Inowrocławiu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Inowrocławiu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Inowrocławiu można wnieść na kilka sposobów:

 • za pomocą karty płatniczej u pracownika punktu paszportowego,
 • przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku (druczki opłaty paszportowej dostępne są w urzędach).

W tytule płatności należy wpisać “opłata paszportowa – imię i nazwisko”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Inowrocławiu?

Wniosku nie można złożyć przez internet. Dlatego trzeba osobiście stawić się w punkcie paszportowym. Jednak od końca marca 2023 roku rodzice i opiekunowie dzieci do 12. roku życia będą mogli złożyć wniosek online o paszport dla podopiecznych w tym wieku.

Wyrobienie paszportu w Inowrocławiu– rezerwacja terminu

W Punkcie Paszportowym w Inowrocławiu nie można zarezerwować terminu wizyty.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Inowrocławiu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Oprócz złożenia wniosku o wydanie paszportu w punkcie paszportowym pobrane zostaną odciski palców – za pomocą urządzenia elektronicznego. Od dzieci do 12. roku życia nie pobiera się odcisków.

żarówka
Czy wiesz, że…

13 listopada 2022 roku papierowe wersje wniosków o wydanie paszportu przeszły do historii. Od tego dnia wniosek generowany jest komputerowo przez urzędnika. Klient punktu paszportowego składa jedynie podpis elektroniczny.

Finalnym punktem wizyty w punkcie paszportowym jest wydanie przez urzędnika potwierdzenia złożenia wniosku o paszport – na nim znajduje się nr wniosku, który umożliwia sprawdzenie statusu dokumentu (czy jest gotowy do odbioru).

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Inowrocławiu?

Czas oczekiwania na nowy dokument nie powinien przekroczyć miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach – konieczność wszczęcia procedury wyjaśniającej – na paszport trzeba poczekać do 2 miesięcy. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Automatyczne powiadomienie SMS-em lub e-mailem – trzeba podać dane kontaktowe przy składaniu wniosku.
 • Dzwoniąc na informacje paszportowe – 52 35 92 120, 52 35 92 180.
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – należy podać nr wniosku z potwierdzenia jego złożenia.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy jako mieszkaniec Inowrocławia mogę złożyć wniosek o paszport w Bydgoszczy lub Toruniu?

Tak. Co więcej, wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym biurze paszportowym na terenie Polski, choćby i we Wrocławiu czy Krakowie. Nie ma obowiązku zrobienia tego w urzędzie znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania.

Czy w Inowrocławiu można złożyć wniosek o paszport online?

Niestety nie. W urzędzie trzeba stawić się osobiście.Od końca marca 2023 roku wniosek o paszport dla osób do 12. roku życia będzie można złożyć online.

Czy mogę zarezerwować wizytę przez internet w Punkcie Paszportowym w Inowrocławiu?

Niestety nie jest to możliwe w tym urzędzie.

Jakie wymagania musi spełniać fotografia do paszportu?

Wymiar 35 x 45 mm. Musi być aktualna, ostra, równomiernie oświetlona. Kadr powinien obejmować wizerunek od czubka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70-80% miejsca), dobrze widoczne, wyraźne brwi i oczy (zwłaszcza źrenice), zachowana symetria w pionie, naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, oczy otwarte, patrzące na wprost, nie mogą być zasłonięte włosami.