Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Gnieźnie

paszport gniezno
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Gnieźnie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Gnieźnie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Gnieźnie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Gnieźnie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Gnieźnie?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Gnieźnie (Starostwo Powiatowe)

Adres:

ul. Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

61 854 19 99

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

61 854 19 99

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:30-15:15
Wtorek: 8:30-15:15
Środa: 8:30-15:15
Czwartek: 8:30-15:15
Piątek: 8:30-15:15

biuro paszportowe w gnieźnie

Gdzie wyrobić paszport w Gnieźnie?

Paszport w Gnieźnie można wyrobić w Terenowym Punkcie Paszportowym, który mieści się w Starostwie Powiatowym przy ul. Jana Pawła II 9/10 w pokojach nr 10 i 11 na parterze.

żarówka
Czy wiesz, że…

Nie ma obowiązku składania wniosku o paszport w urzędzie właściwym do miejsca zamieszkania. Można to zrobić w każdym biurze paszportowym w Polsce.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Gnieźnie?

Nowy paszport kosztuje 140 zł. Jednak część osób zapłaci za dokument zdecydowanie mniej. Przewidziane ulgi sięgają od 50%, przez 75% do pełnego zwolnienia z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/skladanie-wniosku-o-paszport.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Gnieźnie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Gnieźnie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Gnieźnie można wnieść na 2 sposoby:

 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym.

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie dostępne są druczki opłaty paszportowej.

W tytule płatności za paszport należy wpisać „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek” (wniosek dla jednej osoby). Natomiast w przypadku większej liczby osób „Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty” 

Jak złożyć wniosek o paszport w Gnieźnie?

Aby złożyć wniosek o wydanie paszporty w Gnieźnie należy przyjść do urzędu i na wstępie pobrać bilet z biletomatu odpowiedni do sprawy. Nie ma możliwości załatwienia sprawy online. Od końca marca 2023 roku będzie można za pomocą e-usługi złożyć wniosek o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia.

Wyrobienie paszportu w Gnieźnie – rezerwacja terminu

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie nie można zarezerwować terminu wizyty.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Gnieźnie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty w biurze paszportowym urzędnik pobiera odciski palców od wnioskodawcy o nowy paszport. Robi to za pomocą elektronicznego urządzenia. Odcisków palców nie pobiera się od osób, które mają mniej niż 12 lat.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku ułatwiono procedurę składania wniosku o paszport. Obecnie nie wypełnia się papierowej wersji wniosku, lecz generują ją na komputerze urzędnik. Klient składa biura paszportowego składa jedynie elektroniczny podpis.

Z urzędu wychodzi się z potwierdzeniem złożonego wniosku. Znajduje się na nim numer sprawy, który pozwala na stronie internetowej sprawdzić, czy dokument czeka na odbiór w urzędzie.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Gnieźnie?

Nowy dokument powinien być gotowy do odbioru do 6 tygodni. W sprawach budzących wątpliwość urzędnika – wszczęcie procedury wyjaśniającej – wyrobienie paszportu może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mogę złożyć wniosek o paszport w urzędzie poza miejscem zamieszkania?

Tak. Wniosek można złożyć w dowolnym biurze paszportowym w Polsce – nawet na drugim końcu kraju od miejsca zamieszkania. Należy jednak pamiętać, że w tym samym urzędzie, w którym wniosek został złożony, odbiera się gotowy dokument.

Czy w Gnieźnie można złożyć wniosek o paszport przez internet?

Nie jest to możliwe. W urzędzie składa się nie tylko podpis elektroniczny, ale także pobierane są odciski palców. Od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia.

Czy trzeba rejestrować termin wizyty, aby złożyć wniosek o paszport w Gnieźnie?

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie nie działa system internetowej rejestracji.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Format 35 na 45 mm, aktualne do 6 miesięcy wcześniej, ostre, wykonane na jasny tle z równomiernym oświetlenie.Twarz zajmująca 70-80% miejsca na zdjęciu. Widoczna górna część barków. Oczy widoczne i otwarte (patrzące na wprost), wyraźne, podobnie jak brwi. Brak nakrycia głowy i ciemnych okularów. Z pewnością zawodowi fotografowie znajdą wymagania dotyczące zdjęcia do paszportu.