Data dodania: 17 lutego 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Gliwicach

paszport gliwice
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Gliwicach?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Gliwicach?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Gliwicach?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Gliwicach?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Gliwicach?

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Gliwicach

Adres:

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

(32) 20-77-099

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

(32) 23-85-678

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-17:00
Piątek: 8:00-15:00

biuro paszportowe w gliwicach

Gdzie wyrobić paszport w Gliwicach?

W Gliwicach wniosek o paszport można złożyć w punkcie paszportowym przy ul. Zwycięstwa 21. 

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym. Nie trzeba tego koniecznie robić w urzędzie przypisanym do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Gliwicach?

Standardowy cena wyrobienia paszportu wynosi 140 zł. Niektórym osobom przysługują ulgi w wysokości 50%, 75% lub pełne zwolnienie z opłaty.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Gliwicach?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Gliwicach?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Gliwicach można wnieść na kilka sposobów:

 • w kasie urzędu (karta płatnicza),
 • przelewem tradycyjnym na poczcie lub w banku,
 • przelewem internetowym.

W tytule należy napisać imię i nazwisko z dopiskiem “opłata paszportowa”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Gliwicach?

Każda osoba, która chce wyrobić paszport, musi udać się do urzędu. Nie można tego zrobić za pomocą e-usługi. Jednak od końca marca 2023 roku zostanie wprowadzona możliwość złożenia wniosku online o wydanie paszportu dla dziecka, które ma mniej niż 12 lat.

Wyrobienie paszportu w Gliwicach – rezerwacja terminu

W Gliwicach nie można za dokonać rezerwacji internetowej wizyty w punkcie paszportowym.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Gliwicach?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Oprócz wymaganych dokumentów w urzędzie pobierane są odciski palców od osoby składającej wniosek o wydanie paszportu.

żarówka
Czy wiesz, że …

Od 12 listopada 2022 roku nie trzeba wypełniać papierowych wniosków paszportowych. To urzędnik na podstawie podanych danych oraz tych zebranych w państwowych rejestrach generuje wniosek na komputerze. Klient urzędu składa jedynie podpis elektroniczny.

Przed odejściem od stanowiska urzędnik przekazuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu, na którym znajduje się numer sprawy. Dzięki niemu można sprawdzić, czy dokument został już przygotowany i czeka odbiór w urzędzie.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Gliwicach?

Na nowy paszport zazwyczaj czeka się do miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może przedłużyć procedurę do 2 miesięcy w celu przeprowadzenia wyjaśnienia. Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport można złożyć w każdym punkcie paszportowym?

Tak. Bez problemów paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym bez względu na miejsce zamieszkania.

Czy mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu przez internet?

Niestety nie. Trzeba wybrać się do urzędu. Jednak od 31 marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o paszport dla osoby, która nie ukończyła 12. roku życia. Aby to zrobić rodzic lub opiekun musi mieć możliwość złożenia podpisu elektronicznego, zaufanego lub osobistego.

Czy rezerwacja internetowa w celu złożenia wniosku o paszport w Gliwicach jest obowiązkowa?

Nie. W ogóle nie można skorzystać w Gliwicach z rezerwacji internetowej wizyty w punkcie paszportowym.

Jakie są wymagania co do zdjęcia paszportowego?

Fotografia powinna być: kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, aktualna (maks. 6 miesięcy), wyraźna, ostra z odpowiednim ujęciem osoby fotografowanej – 70-80% to twarz. Nie powinno być nakrycia głowy, oczy odsłonięte, patrzące na wprost. Każdy profesjonalny fotograf będzie znał wszystkie wytyczne co do zdjęcia paszportowego.