Biuro Paszportowe w Gdańsku

paszport gdańsk

Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Adres:

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

58 30 77 120

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

58 30 77 120

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445/qmaticwebbooking/#/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 10:15-18:00
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

biuro paszportowe gdańsk

Gdzie wyrobić paszport w Gdańsku?

W Gdańsku sprawy dotyczące paszportów w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Okopowej 21/27. Wejście do Oddziału Paszportów od strony ul. Rzeźnickiej naprzeciw I Urzędu Skarbowego.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport możesz wyrobić w dowolnym urzędzie. Nie musi się on znajdować w miejscu Twojego zamieszkania. Dlatego możesz to zrobić w okolicach Gdańska w Oddziale Paszportów w Gdyni, Terenowym Punkcie Paszportowym W Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Chojnicach, Kartuzach, Kościerzynie, Wejherowie, Bytowie, Lęborku oraz Oddziale zamiejscowym w Słupsku.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Gdańsku?

Opłata za wyrobienie paszportu to 140 zł. Jednak niektórym osobom przysługują ulgi w wysokości 50% lub 75%. Część osób jest całkowicie zwolniona z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/dla-klienta/paszporty.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Gdańsku?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Gdańsku?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Gdańsku można wnieść na kilka sposobów:

 • we wpłatomacie w holu urzędu za pomocą karty płatniczej,
 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym. 

W tytule przelewu należy wpisać “opłata paszportowa + imię i nazwisko osoby, która ubiega się o dokument.

uwaga
Uwaga!

W Gdańsku jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego wniosku o wydanie paszportu!

Jak złożyć wniosek o paszport w Gdańsku?

Aby złożyć wniosek paszportowy trzeba się osobiście udać do urzędu. W Oddziale Paszportów obowiązuje biletowy system obsługi klientów. Dopiero od marca 2023 roku rodzice lub opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o paszport dla dziecka, które ma mniej niż 12 lat. 

Wyrobienie paszportu w Gdańsku – rezerwacja terminu

W Gdańsku obowiązuje system mieszany obsługi klientów.Oznacza to, że obsługiwani są także osoby, które dokonały rezerwacji wizyty na stronie https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445/qmaticwebbooking/#/. Wizytę w urzędzie zarezerwować można maksymalnie na 2 tygodnie do przodu.

uwaga
Uwaga!

W związku z błędami pojawiającymi się podczas rejestracji urząd zaleca o korzystanie ze strony w przeglądarkach Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Microsoft Explorer!

Na jeden numer telefonu można zarezerwować jedną wizyty. W przypadku wpisania numeru w kilku rezerwacjach nie będzie możliwe potwierdzenie przybycia do urzędu – zostanie zablokowane a termin przepadnie.  

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Gdańsku?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
żarówka
Czy wiesz, że…

13 listopada 2022 roku weszła w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych. Od tego dnia osoby nie muszą wypełniać i składać papierowego wniosku paszportowego. Procedurę na bieżąco przeprowadza urzędnik na podstawie dotychczasowego paszportu lub dowodu osobistego.

Do złożenia wniosku paszportowego konieczne jest pobranie odcisków palców. Procedura ta nie dotyczy:

 • dzieci do 12. roku życia,
 • osób, od których fizyczne pobranie odcisku jest niemożliwe.

Po zakończeniu formalności urzędnik drukuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu, na którym znajduje się między innymi numer wniosku. Dzięki niemu można sprawdzić status paszportu – czy został już przygotowany.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Gdańsku?

Standardowy czas oczekiwania na paszport to 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach związanych między innymi z potwierdzeniem danych czas oczekiwania może wydłużyć się do 60 dni. Zdarza się jednak, że paszport jest do odebrania szybciej, dlatego warto sprawdzić jego status w internecie. 

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Urząd w Gdańsku podaje, że odbiór paszportów odbywa się wg kolejności pobranych numerków biletomacie kolejkowym bez konieczności umawiania wizyty.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy wniosek o paszport trzeba złożyć w urzędzie przypisanym do miejscowości zamieszkania?
Czy w Gdańsku można złożyć wniosek o paszport przez internet?
Czy trzeba rejestrować termin wizyty, aby złożyć wniosek o paszport w Gdańsku?
Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?