Data dodania: 16 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Częstochowie

paszport częstochowa
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Placówka w Częstochowie
 2. Gdzie wyrobić paszport w Częstochowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Częstochowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Częstochowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Częstochowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Częstochowie?

Dane kontaktowe

Adres:

ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

32 20 77 099

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

32 20 77 099

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://bezkolejki.eu/suw3/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-17:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-13:30

biuro paszportowe w częstochowie

Gdzie wyrobić paszport w Częstochowie?

Aby wyrobić paszport w Częstochowie należy zgłosić się do Terenowej Delegatury Paszportowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Placówce w Częstochowie. Oddział ten znajduje się przy ul. Sobieskiego 7 w Częstochowie.

przykład
Uwaga!

Paszport możesz wyrobić w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku wnioskowania o wydanie tego dokumentu w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Częstochowie?

Podstawowa opłata paszportowa wynosi 140 zł. Niektórym osobom będą przysługiwały ulgi w wysokości 50% lub 75% kwoty, inni zostaną natomiast całkowicie zwolnieni z opłaty. Tabela przysługujących zniżek znajduje się poniżej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Częstochowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Częstochowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Częstochowie można wnieść na kilka sposobów:

 • w kasie Terenowej Delegatury Paszportowej w Częstochowie (płatność kartą),
 • w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (kasa znajduje się na parterze w pokoju 121 i jest czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:45 do 15:15, oraz we wtorki od 7:45 do 17:45),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu wniesiona opłata za paszport nie podlega zwrotowi.

Jak złożyć wniosek o paszport w Częstochowie?

Żeby złożyć wniosek o paszport, musisz stawić się w urzędzie osobiście. Nie ma możliwości wnioskowania o wydanie dokumentu online – dopiero w marcu 2023 roku ma wejść w życie przepis pozwalający na to w przypadku paszportów dla dzieci poniżej 12 lat. Wniosek złożysz w Terenowej Delegaturze Paszportowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w placówce w Częstochowie.

Wyrobienie paszportu w Częstochowie – rezerwacja terminu

Nie ma obowiązku wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w biurze paszportowym w Częstochowie. Możesz to jednak wcześniej zrobić na stronie https://bezkolejki.eu/suw3/ i przyjść do urzędu na wyznaczoną godzinę, aby uniknąć oczekiwania w kolejce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Częstochowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas wizyty urzędnik wygeneruje wniosek i wprowadzi do niego Twoje dane. Pobierze też odciski palców i poprosi o złożenie podpisu elektronicznego, a także o podanie numeru telefonu komórkowego lub adresu mailowego, na który otrzymasz powiadomienie o tym, czy paszport jest już gotowy.

żarówka
Warto wiedzieć

13 listopada 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, na mocy których zniesiono konieczność wypełniania wniosku o paszport w wersji drukowanej. Drukowany wniosek został zastąpiony elektronicznym. Według nowych przepisów to urzędnik generuje wniosek, a interesant składa jedynie elektroniczny podpis.

Po dopełnieniu formalności urzędnik wyda Ci potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie paszportu. Będzie ono potrzebne przy odbiorze dokumentu. Na potwierdzeniu znajduje się numer wniosku, który pozwoli Ci też sprawdzić jego status i dowiedzieć się, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Częstochowie?

Nowy paszport jest wydawany w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, jednak zdarza się, że jest gotowy do odbioru wcześniej. W bardziej skomplikowanych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do 2 miesięcy. Przed ponowną wizytą w urzędzie, tym razem w celu odebrania paszportu, warto upewnić się, że dokument jest już gotowy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj numer telefonu podczas składania wniosku. Dzięki temu otrzymasz SMS-owe powiadomienie, że możesz odebrać dokument.
 • Zadzwoń do biura paszportowego w Częstochowie (numery telefonu: 34 37 82 165, 34 37 82 166, 34 37 82 175).
 • Sprawdź status na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wystarczy, że wpiszesz numer wniosku paszportowego, który otrzymasz na potwierdzeniu jego złożenia.

Podobnie jak w przypadku wizyty w sprawie złożenia wniosku, tak termin wizyty w celu odebrania dokumentu można, choć nie trzeba zarezerwować przez internet na https://bezkolejki.eu/suw3/.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy o paszport trzeba wnioskować tam, gdzie się mieszka?

Nie. Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Możesz więc przykładowo złożyć wniosek w Częstochowie, jeśli na co dzień mieszkasz w Katowicach. Pamiętaj jednak, że gotowy paszport będziesz musiał odebrać tam, gdzie o niego wnioskowałeś.

Czy wniosek o paszport w Częstochowie można złożyć online?

Nie ma takiej możliwości. Osobiste stawienie się w urzędzie jest konieczne do złożenia wniosku o paszport. Wniosek sporządza urzędnik, pobiera on także odciski palców od interesanta, który składa podpis elektroniczny. Od 31 marca 2023 roku ma pojawić się możliwość złożenia wniosku za pomocą e-usługi, jeśli paszport ma dotyczyć osoby poniżej 12. roku życia. Warunkiem jest posiadanie przez rodzica podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Częstochowie?

Rezerwacja terminu w sprawie paszportu w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie nie jest obowiązkowa, ale możliwa. Istnieje możliwość złożenia wniosku bez rezerwacji terminu, jednak urząd wprowadził możliwość wcześniejszego umówienia się na konkretny dzień i godzinę w celu złożenia wniosku lub odebrania gotowego paszportu dla wygody petentów.

Czy w Częstochowie można wyrobić paszport dla dziecka?

Tak. Wniosek o wydanie paszportu w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ją w ograniczonym zakresie, składają rodzice takiej osoby lub jej opiekun prawny. Nie jest przy tym wymagana obecność osoby małoletniej, która nie ukończyła 5. roku życia.