Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Ciechanowie

paszport ciechanów
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Ciechanowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Ciechanowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Ciechanowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Ciechanowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Ciechanowie?

Dane kontaktowe Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie

Adres:

ul. 17 stycznia 60 A
06-400 Ciechanów

E-mail:

Informacja paszportowa:

22 695 73 45

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

23 671 93 00

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00-17:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

biuro paszportowe w ciechanowie

Gdzie wyrobić paszport w Ciechanowie?

Mieszkańcy Ciechanowa najbliższy urząd realizujący usługi paszportowe mają przy ul. 17 stycznia 60 A. To Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

żarówka
Czy wiesz, że…

Przepisy prawa pozostawiają dowolność w sprawie miejsca składania wniosku o wydanie paszportu. Można to zrobić w każdym biurze paszportowym na terenie Polski.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Ciechanowie?

Większość osób za wyrobienie paszportu musi zapłacić 140 zł. To podstawowa opłata, która może być niższa ze względu na przysługujące niektórych grupom ulgi – sięgają one 50%, 75% lub 100% (pełne zwolnienie z opłaty paszportowej).

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/oplaty-paszportowe.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Ciechanowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Ciechanowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Ciechanowie można wnieść na kilka sposobów:

 • we wpłatomacie w budynku urzędu za pomocą karty płatniczej,
 • przelewem internetowym,
 • przelewem pocztowym lub tradycyjnym. 

W tytule należy napisać “Opłata paszportowa dla (imię i nazwisko osoby, która ubiega się o paszport)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Ciechanowie?

Do złożenia wniosku niezbędna jest wizyta w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. 17 Stycznia A. Formalności nie można załatwić przez internet. Taka możliwość pojawi się pod koniec marca 2023 roku i będzie dotyczyć wniosków o paszport dla dzieci do 12. roku życia. 

Wyrobienie paszportu w Ciechanowie – rezerwacja terminu

Rezerwacja terminu wizyty w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie nie jest możliwa.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Ciechanowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Oprócz złożenia wniosku o wydanie paszportu i podpisu w urzędzie zostaną pobrane odciski palców, które trafią w wersji cyfrowej na chip w paszporcie.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku ręczne wypełniania papierowego wniosku o paszport przeszło do historii. Od tego dnia wniosek generuje urzędnik na komputerze. Osoba ubiegająca się o paszport składa z kolei elektroniczny podpis.

Przed odejściem od okienka urzędnik przekazuje potwierdzenie złożenia wniosku o paszport, na którym jest numer potrzebny do sprawdzenia statusu dokumentu – czy czeka na odbiór w urzędzie.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Ciechanowie?

Standardowy czas oczekiwania na paszport nie powinien przekroczyć miesiąca (30 dni). W przypadku wątpliwości co do podanych danych urzędnik może wszcząć procedurę wyjaśniającą, która przesunie termin odbioru dokumentu nawet o kolejny miesiąc.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Powiadomienie za pomocą SMS-a lub e-maila – podczas wizyty trzeba podać te dane kontaktowe.
 • Telefonicznie (nr. Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie) – 23 671 93 00.
 • Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy – tutaj wpisuje się numer wniosku podany w potwierdzeniu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy mieszkańcy Ciechanowa mogą złożyć wniosek o paszport w Warszawie?

Tak, także w każdym innym biurze paszportowym w Polsce. Nie ma obowiązku składania wniosku w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Czy w Ciechanowie można złożyć wniosek o paszport przez internet?

Nie ma takiej możliwości. Wyrobienie paszportu wymaga przyjścia do urzędu, choćby w celu pobrania odcisków palców. Od końca marca 2023 roku rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli złożyć wniosek online o paszport dla podopiecznych przez internet.

Czy trzeba rejestrować termin wizyty, aby złożyć wniosek o paszport w Ciechanowie?

Nie, a nawet nie można tego zrobić. Usługa rejestracji terminu wizyty nie jest dostępna w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Przede wszystkim należy pamiętać, by zdjęcie do paszportu było aktualne. Nie może zostać wykonane wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia w urzędzie. Musi mieć także wymiar 35 x 45 mm i wymagane parametry. Każdy profesjonalny fotograf zna wymagania dotyczące fotografii do paszportu.