Data dodania: 06 marca 2023 Autor: Tomasz Sowa

Biuro Paszportowe w Chrzanowie

paszport chrzanów
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Chrzanowie?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Chrzanowie?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Chrzanowie?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Chrzanowie?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Chrzanowie?

Dane kontaktowe Terenowego Punktu Paszportowego w Chrzanowie (Starostwo Powiatowe)

Adres:

ul. Partyzantów 2 
33-500 Chrzanów

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

32 62 57 983, 32 62 57 990

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

32 62 57 983, 32 62 57 990

Strona internetowa rezerwacji terminu wizyty:

https://kolejka.powiat-chrzanowski.pl/

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:15-16:30
Wtorek: 7:15-14:30
Środa: 7:15-14:30
Czwartek: 7:15-14:30
Piątek: 7:15-12:30

biuro paszportowe w chrzanowie

Gdzie wyrobić paszport w Chrzanowie?

W Chrzanowie działa Terenowy Punkt Paszportowy, który mieści się w Starostwie Powiatowym przy ul. Partyzantów 2. Zadania związane z paszportami wypełnia Wydział Komunikacji i Paszportów.

żarówka
Czy wiesz, że…

Paszport można wyrobić w każdym urzędzie, który realizuje takie usługi. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosku o dokument w biurze paszportowym właściwym do miejsca zamieszkania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Chrzanowie?

Wyrobienie paszportu kosztuje standardowo 140 zł. Jednak niektórym grupom przysługują ulgi (50%, 75%), a nawet pełne zwolnienie z opłaty paszportowej.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi lub KDR*70 zł
Opłata ulgowa dla osób poniżej 25. roku życia lub osób posiadających KDR*35 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl.
*Karta Dużej Rodziny

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Chrzanowie?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Chrzanowie?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Chrzanowie można wnieść na kilka sposobów:

 • na stanowisku przyjmowania wniosków paszportowych (płatność wyłącznie kartą płatniczą),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

W tytule przelewu należy wpisać: “opłata paszportowa dla (imię i nazwisko przyszłego właściciela paszportu)”.

Jak złożyć wniosek o paszport w Chrzanowie?

Na dzień 24.02.2023 roku formalności związane z wyrobieniem paszportu można załatwić wyłącznie w urzędzie. Złożenie wniosku o dokument drogą elektroniczną jest niemożliwe. Jednak od końca marca 2023 roku pojawi się taka możliwość dla rodziców i opiekunów dzieci do 12. roku życia – będą mogli złożyć wniosek online o paszport dla swoich podopiecznych.

Wyrobienie paszportu w Chrzanowie – rezerwacja terminu

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Chrzanowie można zarezerwować termin wizyty na stronie https://kolejka.powiat-chrzanowski.pl/. Dzięki temu będzie się miało pewność załatwienia formalności konkretnego dnia bez zbędnego czekania w kolejce.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Chrzanowie?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Podczas składania wniosku o paszport w Chrzanowie (w każdym innym biurze paszportowym) pobierane są odciski palców za pomocą urządzenia elektronicznego – obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 12. roku życia.

żarówka
Czy wiesz, że…

Od 13 listopada 2022 roku osoby wyrabiające paszport nie wypełniają papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu. Jego elektroniczną wersję generuje na komputerze urzędnik. Klient biura składa jedynie podpis elektroniczny.

Na koniec spotkania z urzędnikiem ten wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o paszport. Warto zachować ten dokument, ponieważ znajduje się na nim numer wniosku, który przyda się do sprawdzenia, czy paszport jest gotowy do odbioru.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Chrzanowie?

Gotowy do odbioru dokument powinien znaleźć się w punkcie paszportowym w ciągu miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach (bardzo rzadko się zdarza) czas oczekiwania na dokument może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

Na stronie https://kolejka.powiat-chrzanowski.pl/ można zarezerwować termin wizyty w celu odbioru paszportu.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Czy paszport można wyrobić w każdym biurze paszportowym w kraju?

Tak. Nie ma obowiązku składania wniosku w biurze paszportowym, które znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania.

Czy wniosek o paszport w Chrzanowie można złożyć przez internet?

Niestety nie. Konieczna jest wizyta w Punkcie Paszportowym przy ul. Partyzantów 2 lub w innym biurze paszportowym w kraju. Jednak od końca marca 2023 roku będzie można złożyć wniosek online o paszport dla osób, które nie ukończyły 12. roku życia.

Czy trzeba rezerwować termin, aby złożyć wniosek o paszport w Chrzanowie?

To dobrowolna usługa. Warto z niej skorzystać, by szybko załatwić formalności związane z paszportem.

Jak powinna wyglądać fotografia do paszportu?

Zdjęcie musi być kolorowe, aktualne (do pół roku) oraz mieć odpowiedni format 35 na 45 mm. Ważna jest także dobra ostrość, jednolite oświetlenie i wymagana pozycja frontalna osoby fotografowanej, która musi mieć dobrze widoczne oczy, brak nakrycia głowy. Fotograf z pewnością będzie znał zasady wykonania prawidłowego zdjęcia do paszportu.