Data dodania: 20 lutego 2023 Autor: Mateusz Piesowicz

Biuro Paszportowe w Bytomiu

paszport bytom
Spis treści:
 1. Dane kontaktowe
 2. Gdzie wyrobić paszport w Bytomiu?
 3. Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Bytomiu?
 4. Jak złożyć wniosek o paszport w Bytomiu?
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Bytomiu?
 6. Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Bytomiu?

Dane kontaktowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Terenowy Punkt Paszportowy w Bytomiu

Adres:

ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

E-mail:

[email protected]

Informacja paszportowa:

32 28 17 224

Informacja o możliwości odbioru paszportu:

32 28 17 224

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:30-17:30
Wtorek: 7:30-15:00
Środa: 7:30-15:00
Czwartek: 7:30-15:00
Piątek: 7:30-15:00

biuro paszportowe w bytomiu

Gdzie wyrobić paszport w Bytomiu?

W celu wyrobienia paszportu w Bytomiu należy zgłosić się do Terenowego Punktu Paszportowego. Znajduje się on w budynku bytomskiego Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 2.

żarówka
Warto wiedzieć

Ponieważ w sprawach paszportowych nie obowiązuje rejonizacja, paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowy na terenie całego kraju. Trzeba jednak pamiętać, że odbiór gotowego dokumentu będzie możliwy tylko w tym samym punkcie, gdzie składaliśmy wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Bytomiu?

W zależności od przysługujących danej osobie ulg, opłata paszportowa może wynosić do 0 do 140 zł. Najwięcej zapłacą dorośli, którym nie przysługują żadne ulgi. O 50% lub 75% mniej m.in. uczniowie, studenci czy posiadacze Karty Dużej Rodziny, a całkowicie zwolnione z opłaty będą osoby powyżej 70. roku życia.

Cena
Opłata podstawowa140 zł
Opłata ulgowa dla osób posiadających dokument uprawniający do ulgi70 zł
Opłata dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat70 zł
Opłata dla dzieci w wieku do 12 lat30 zł
Opłata za wydanie paszportu tymczasowego30 zł
Opłata za wydanie drugiego paszportu280 zł
Źródło: https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/paszporty/.

Grupy osób uprawnionych do ulgi lub zwolnionych z opłat

Komu przysługują ulgi w opłacie za paszport w Bytomiu?

 • Rencistom, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, jeżeli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom z prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystającym z pomocy społecznej przez pobieranie zasiłku,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • kombatantom i weteranom,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia,
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Kto jest zwolniony z płatności za paszport w Bytomiu?

 • Osoby, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności w zakresie danych (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL)
 • żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyjątkiem żołnierzy zawodowych),
 • osoby, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Opłatę za paszport w Bytomiu możesz wnieść:

 • bezpośrednio w Terenowym Punkcie Paszportowym (płatność tylko kartą),
 • w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (płatność kartą lub gotówką),
 • na poczcie lub w banku przelewem tradycyjnym,
 • przelewem internetowym.

Jak złożyć wniosek o paszport w Bytomiu?

Trzeba się w tym celu udać do Terenowego Punktu Paszportowego w Bytomiu (lub do innego wybranego na terenie województwa śląskiego lub kraju). Konieczna jest osobista obecność – nie ma możliwości złożenia wniosku o paszport przez internet.

Wyrobienie paszportu w Bytomiu – brak rezerwacji terminu

W Terenowym Punkcie Paszportowym w Bytomiu nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Interesanci są obsługiwani według kolejki.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o paszport w Bytomiu?

 • Kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi lub zwolnienie z opłat (do wglądu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub ważny paszport),
 • sądowe upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby bez zdolności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Z wymienionymi wyżej dokumentami należy zgłosić się do Terenowego Punktu Paszportowego, którego pracownik sporządzi na ich podstawie elektroniczny wniosek o wydanie paszportu. Uwaga! Wniosku nie składa się już w formie papierowej! Interesant jedynie potwierdza poprawność wprowadzonych danych oraz podpisuje wniosek za pomocą podpisu elektronicznego.

żarówka
Warto wiedzieć

Podczas wizyty paszportowej pobierane są odciski palców wnioskodawcy.

Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności pracownik punktu paszportowego wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku. Nie wyrzucaj go! Znajdziesz na nim numer, dzięki któremu sprawdzisz, czy paszport jest już gotowy. Potwierdzenie przyda się także przy odbiorze paszportu.

Ile trzeba czekać na odbiór paszportu w Bytomiu?

Oczekiwanie na wyrobienie paszportu w Bytomiu trwa standardowe 3-4 tygodnie i nie da się go przyspieszyć. Nie zwlekaj więc ze złożeniem wniosku na ostatnią chwilę, jeżeli planujesz zagraniczną podróż.

Jak sprawdzić, czy paszport jest już gotowy?

 • Podaj pracownikowi punktu paszportowego swój numer telefonu lub adres e-mail podczas składania wniosku. Otrzymasz na niego powiadomienie, gdy tylko paszport będzie gotowy do odbioru.
 • Zadzwoń do Terenowego Punktu Paszportowego w Bytomiu (numer telefonu: 32 28 17 224).
 • Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy. Wpisując tam numer wniosku paszportowego, który otrzymałeś na potwierdzeniu jego złożenia, sprawdzisz, jaki jest aktualny status Twojej sprawy.

Po odbiór paszportu można zgłosić się do Terenowego Punktu Paszportowego w Bytomiu bez wcześniejszego umówienia się na wizytę.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Wybierz pytanie
specjalista
Mieszkam w Bytomiu, ale nie jestem tam zameldowany. Czy mogę wyrobić tutaj paszport?

Tak. W sprawach paszportowych nie obowiązuje rejonizacja, tzn. można złożyć wniosek w dowolnym punkcie paszportowym, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania. Mieszkając w Bytomiu, najbliżej będzie skorzystać z TPP znajdującego się w tamtejszym Urzędzie Miasta przy ul. Parkowej 2.

Czy mogę złożyć wniosek o paszport przez internet?

Nie jest to możliwe. Aby złożyć wniosek, trzeba się osobiście stawić w urzędzie, aby jego pracownik mógł pobrać odciski palców i potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Na ten moment dotyczy to również małoletnich powyżej 5. roku życia, którzy w urzędzie powinni stawić się z rodzicami, ale od 31 marca 2023 roku zmienią się przepisy i w przypadku dziecka poniżej 12. roku życia będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie paszportu online.

Czy w Punkcie Paszportowym w Bytomiu można się umówić na konkretną godzinę?

Niestety nie, TPP w Bytomiu nie prowadzi systemu internetowej rezerwacji miejsc ani nie zapisuje interesantów na godziny telefonicznie. Jedynym sposobem jest stawienie się w urzędzie w godzinach jego pracy i zajęcie miejsca w kolejce oczekujących.

Czy wniosek o paszport może zostać odrzucony?

Tak, jeżeli interesant nie spełni wymaganych formalności (np. zdjęcie paszportowe będzie w nieodpowiednim formacie lub nieaktualne), odmówi pobrania odcisków palców albo złożenia elektronicznego podpisu pod wnioskiem.